Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Hail là gì

*
*
*

hail
*

hail /heil/ danh từ mưa đá loạt, tràng liên tục (như mưa); trận tới tấpa hail of questions: một loạt thắc mắc dồn dậpa hail of bullets: một trận mưa đạn nội đụng từ mưa đáit hails: trời mưa đá đổ vào (như mưa đá), trút bỏ xuống (như mưa đá), giáng xuống (như mưa) ngoại hễ từ loại trừ xuống (như mưa), giáng xuống (như mưa), đổ vào xuốngto hail down blows on someone: đấm ai túi bụito hail curses on someone: chửi ai như tát nước vào mặt danh từ lời chào lời gọi, lời réowithin hail: gần điện thoại tư vấn nghe thấy đượcout of hail: ngơi nghỉ xa call không nghe thấy được ngoại rượu cồn từ chào hoan hô, hoan nghênhthe crowd hailed the combatants of the liberation forces: quần chúng hoan hô các chiến sĩ của lực lượng giải phóng gọi, réo, hò (đò...) nội đụng từ ((thường) + from) cho tới (từ đâu)a ship hailing drom Shanghai: một chuyến tàu từ Thượng-hải tới thán từ chào!
mưa đáattenuation by hail: sự suy giảm vị mưa đádry hail: trận mưa đá thô
*

*

*

hail

Từ điển Collocation

hail noun

HAIL + VERB fall Hail fell shortly after lunch. | melt The hail melted once the sun came out.

PREP. in (the) ~ We got caught in the hail. | through (the) ~ driving through the hail

Từ điển WordNet


n.

precipitation of ice pellets when there are strong rising air currentsenthusiastic greeting

v.

call for

hail a cab

precipitate as small ice particles

It hailed for an hour
Xem thêm: Microsoft Silverlight Là Gì? Có Rất Cần Thiết Không? Tại Sao Tôi Nên Cài Đặt Nó?

English Synonym và Antonym Dictionary

hails|hailed|hailingsyn.: gọi cheer greet shout sleet welcome