hai lần chu vi hình chữ nhật bởi bảy lần chiều lâu năm của nó. Nếu thêm vào chiều rộng 5cm, giảm chiều lâu năm 5cm thì hình chữ nhật biến hóa hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đó
Bạn đang xem: Hai lần chu vi một hình chữ nhật bằng bảy lần chiều dài của nó

*

Chiều dài thêm hơn chiều rộng lớn là: 5 + 5 = 10 ( cm )

Bạn vẽ sơ đồra thì vẫn hiểu nhé!

( a + b ) * 4 = a * 7

=> a *4+ b * 4 = a*7

=> b * 4 = a* 3

=> b *4 = ( b + 10 ) * 3

=> b* 4= b* 3+ 30

=> b * 1 = 30

=> b = 30; a= 40

Còn tính diện tích s thì tự chúng ta tính nhé!

.Bạn sẽ xem: hai lần chu vi một hình chữ nhật bằng bảy lần chiều lâu năm của nó


*Xem thêm: Talk About A Competition Or Contest You Have Recently Joined Or Seen

2 lần chu vi bởi 7 lần chiều rộng=> Nửa chu vi = 7/4 chiều dài=> tổng của chiều dài và chiều rộng = 7/4 chiều dài

=> Tổng chiều dài chiều rộng có 7 phần, chiều dài chiếm 4 phần và chiều rộng chiếm 3 phần.Bạn đã xem: nhị lần chu vi một hình chữ nhật bằng bảy lần chiều lâu năm của nó

Giảm chiều dẻo đi 5 centimet và thêm chiều rộng 5 centimet thì HCN thành HV => chiều dài hơn nữa chiều rộng 10 cm

Chiều lâu năm HCN : 10 : (4 - 3) x 4 = 40 cm

Chiều rộng lớn HCN : 40 - 10 = 30 cm

DI HCN : 40 x 30 = 1200 cm2

Bài làm:

Hiệu của kích thước là: 5 + 5 = 10.

Mình làm cách nhanh gọn lẹ nhất, nếu như đúng thì k không đúng thì thôi nha

Nếu cung ứng chiều rộng 5cm, bớt chiều dài 5cm thì hình chữ nhật vươn lên là hình vuông tức là chiều dài hơn chiều rộng lớn 10cmTa lại có: nhì lần chu vi hình chữ nhật bằng bảy lần chiều dài của nó. Điều này có nghĩa là: 4 lần chiều dài cùng với 4 lần chiều rộng bằng 7 lần chiều dài. Suy ra: Tỉ số giữa chiều dài với chiều rộng lớn là: 4/3Tổng số phần đều bằng nhau là: 4 - 3 = 1 (phần)Chiều dài của hình chữ nhật là: 10 : 1 x 4 = 40 (cm)Chiều rộng của hình chữ nhật là: 40 - 10 = 30 (cm)Diện tích hình chữ nhật đó là: 40 x 30 = 1200 (cm2)

Đúng 0
bình luận (0)

Hai lần chu vi một hình chữ nhật bằng 7 lần chiều nhiều năm của nó. Nếu sản xuất chiều rộng lớn 5cm, giảm chiều nhiều năm 5cm thì hình chữ nhật phát triển thành hình vuông. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

Lớp 5 Toán 5 0 nhờ cất hộ Hủy

Theo bài ra nêu ta coi chiều nhiều năm là 2 phần thì chu vi là 7 phần, bởi vậy nửa chu vi hình chữ nhật là: 7 : 2 = 3, 5 (phần)

Chiều rộng có số phần là: 3,5 - 2 = 1,5 (Phần)

Vậy chiều rộng bằng 3 phần tư chiều dài

Hiệu chiều dài và chiều rộng lớn là 5 + 5 = 10 (cm)

Vậy chiều rộng lớn là: 10 x (4 - 3 ) = 30 (cm)

Chiều lâu năm là: 30 + 10 = 40 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là: 40 x 30 = 1200 (cm2)

ĐS: 1200 cm2

Đúng 0
bình luận (0)

1200cm2

Đúng 0
phản hồi (0)

Theo bài ra nêu ta coi chiều dài là 2 phần thì chu vi là 7 phần, vì thế nửa chu vi hình chữ nhật là:

7 : 2 = 3, 5 (phần)

Chiều rộng bao gồm số phần là:

3,5 - 2 = 1,5 (Phần)

Vậy chiều rộng bởi (frac34)chiều dài

Hiệu chiều dài với chiều rộng là

5 + 5 = 10 (cm)

Vậy chiều rộng là:

10 x (4 - 3 ) = 30 (cm)

Chiều dài là:

30 + 10 = 40 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

40 x 30 = 1200 (cm2)

ĐS: 1200 cm2

Đúng 0
comment (0)

2 lần chu vi một hình chữ nhật bởi 7 lần chiều rộng của nó . Nếu chế tạo chiều rộng 5cm , sút chiều nhiều năm 5cm thì hình chữ nhật biến chuyển hình vuông. Tính diện tích s hình chữ nhật đó

Lớp 5 Toán 11 0 nhờ cất hộ Hủy

BẰNG 1200 cm VUÔNG

Đúng 0
comment (0)

12 dm vuông

Đúng 0
comment (0)

ta gồm 9^200=(9^2)^100=81

8^300=(8^3)^100=512

vì 512>81=>9^200 Đúng 0 2 Đúng 0 Đúng 0 76 Đúng 0 Đúng 0 Đúng 0 5 Đúng 0 Đúng 0 Đúng 0 2 Đúng 0 Đúng 0 0 1 Đúng 0