Dưới đó là những công thức hạ bậc được thực hiện nhiều tốt nhất trong câu hỏi giải những bài toán lượng giác:

I. Công thức lượng giác hạ bậc

*
cách làm hạ bậc lượng giác - Tổng hợp bí quyết lượng giác hay" width="677">

II. Tổng hợp các công thức lượng giác hay
Bạn đang xem: Hạ bậc lượng giác

1. Bảng giá trị lượng giác của một vài cung hay góc quan trọng đặc biệt :

*
phương pháp hạ bậc lượng giác - Tổng hợp công thức lượng giác xuất xắc (ảnh 2)" width="527">
*
phương pháp hạ bậc lượng giác - Tổng hợp bí quyết lượng giác hay (ảnh 3)" width="521">

2. Hệ thức cơ bản:

*
công thức hạ bậc lượng giác - Tổng hợp bí quyết lượng giác giỏi (ảnh 4)" width="265">

3. Cung liên kết:

(cách nhớ: cos đối, sin bù, chảy hơn nhát pi, phụ chéo)

Đây là những công thức lượng giác toán 10 dành cho đều góc gồm mối liên hệ đặc biệt với nhau như : đối nhau, phụ nhau, bù nhau, hơn kém pi, hơn nhát pi/2

• hai góc đối nhau

cos(–x) = cosx

sin(–x) = – sinx

tan(–x) = – tanx

cot(–x) = – cotx

• nhì góc bù nhau

sin (π - x) = sinx

cos (π - x) = -cosx

tan (π - x) = -tanx

cot (π - x) = -cotx

• hai góc hơn kém π

sin (π + x) = -sinx

cos (π + x) = -cosx

tan (π + x) = tanx

cot (π + x) = cotx

• hai góc phụ nhau

*
phương pháp hạ bậc lượng giác - Tổng hợp phương pháp lượng giác xuất xắc (ảnh 5)" width="140">

 

• nhì góc hơn nhát nhau π/2

*
phương pháp hạ bậc lượng giác - Tổng hợp công thức lượng giác xuất xắc (ảnh 6)" width="160">

4. Công thức cộng:

(cách lưu giữ : sin thì sin cos cos sin, cos thì cos cos sin sin lốt trừ, tung thì tan nọ chảy kia chia cho mẫu mã số một trừ rã tan) :

*
cách làm hạ bậc lượng giác - Tổng hợp công thức lượng giác tuyệt (ảnh 7)" width="278">

5. Công thức nhân đôi:

*
phương pháp hạ bậc lượng giác - Tổng hợp bí quyết lượng giác xuất xắc (ảnh 8)" width="372">

6. Công thức nhân ba:

sin3x = 3sinx - 4sin3x

cos3x = 4cos3x - 3cosx

7. Công thức hạ bậc:

*
bí quyết hạ bậc lượng giác - Tổng hợp phương pháp lượng giác tuyệt (ảnh 9)" width="570">

8. Công thức biến hóa tổng thành tích

*
cách làm hạ bậc lượng giác - Tổng hợp phương pháp lượng giác giỏi (ảnh 10)" width="605">

9. Công thức chuyển đổi tích thành tổng:

*
cách làm hạ bậc lượng giác - Tổng hợp bí quyết lượng giác tốt (ảnh 11)" width="444">

11. Công thức đổi khác theo tan(a/2)

*
phương pháp hạ bậc lượng giác - Tổng hợp công thức lượng giác giỏi (ảnh 12)" width="389">

12. Tập nghiệm phương trình lượng giác cơ bản

*
cách làm hạ bậc lượng giác - Tổng hợp cách làm lượng giác xuất xắc (ảnh 13)" width="670">

13. Các công thức kết phù hợp với các hằng đẳng thức đại số:

*
bí quyết hạ bậc lượng giác - Tổng hợp cách làm lượng giác giỏi (ảnh 14)" width="439">

III. Biện pháp ghi nhớ công thức lượng giác 

1. Phương pháp ghi nhớ bí quyết cộng

Cos + cos = 2 cos cos

cos - cos = trừ 2 sin sin

Sin + sin = 2 sin cos

sin - sin = 2 cos sin.

Sin thì sin cos cos sin

Cos thì cos cos sin sin rồi trừ

Tang tổng thì rước tổng tang

Chia 1 trừ cùng với tích tang, dễ dàng mà.

Tan(x+y)=

Bài thơ : chảy 2 tổng 2 tầng trên cao rộng

Trên thượng tằng tang cộng cùng tang

Hạ tầng số 1 rất ngang tàng

Dám trừ đi cả tung tan anh hùng

2. Biện pháp ghi nhớ giá trị lượng giác của các cung tương quan đặc biệt

Cos đối, sin bù, phụ chéo, chảy hơn nhát pi

3. Phương pháp ghi ghi nhớ Công thức biến hóa tích thành tổng

Cos cos nửa cos-+, + cos-trừ

Sin sin nửa cos-trừ trừ cos-+

Sin cos nửa sin-+ + sin-trừ 

4.

Xem thêm: Please Wait - Đáp Án Chính Thức Của Bộ 2021

Phương pháp ghi nhớ Công thức biến đổi tổng thành tích

tính sin tổng ta lập tổng sin cô

tính cô tổng lập ta hiệu đôi cô đôi chàng

còn tính chảy tử + song tan (hay là: rã tổng lập tổng 2 tan)

1 trừ tan tích mẫu mang mến rầu

nếu chạm mặt hiệu ta chớ lo âu,

đổi trừ thành cộng ghi sâu vào lòng

Một phương pháp nhớ không giống của câu Tang mình + với tang ta, bởi sin 2 đứa trên cos ta cos mình… là

tangx + tangy: tình mình cùng lại tình ta, có mặt hai người con mình nhỏ ta

tangx – tang y: tình bản thân trừ với tình ta hình thành hiệu chúng, con ta nhỏ mình

5. Biện pháp ghi nhớ công thức nhân đôi

VD: sin2x= 2sinxcosx (Tương tự những loại phương pháp như vậy)

Cách ghi nhớ: Sin gấp rất nhiều lần bằng 2 sin cos

Cos gấp rất nhiều lần bằng bình phương cos trừ đi bình sin

Bằng trừ 1 cộng hai bình cos

Bằng cộng 1 trừ nhị bình sin

(Chúng ta chỉ bài toán nhớ phương pháp nhân song của cos bởi câu nhớ trên rồi từ đó có thể suy ra cách làm hạ bậc.)Tan gấp rất nhiều lần bằng Tan đôi ta đem đôi tung (2 tan )