Fe + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O là bội nghịch ứng oxi hóa khử, được trung học phổ thông Sóc Trăng biên soạn, phương trình này sẽ xuất hiện thêm xuyên suốt trong quy trình học Hóa học. Đặc biệt chất hóa học 10 các các bạn sẽ được có tác dụng quen với phương trình này qua bài cân bằng phản ứng thoái hóa khử, với chương oxi sulfur Hóa 10.

Bạn đang xem: Fe + h2so4 → fe2(so4)3 + so2 + h2o

Hy vọng qua bội nghịch ứng Fe tính năng H2SO4 đặc nóng này hoàn toàn có thể giúp chúng ta viết và cân đối phương trình một bí quyết nhanh và chính xác hơn.


2. Cân đối phản ứng oxi hoá khử (theo phương pháp thăng bằng electron)

Fe0 + H2S+6O4 → Fe2+2(SO4)3 + S+4O2 + H2O

Bạn đang xem: fe + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O


2x

3x

Fe0 → Fe+3 +3e

S+6 + 2e → S+4

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4) + 3SO2 + 6H2O

3. Điều kiện phản ứng Fe công dụng với H2SO4 đặc nóng

Nhiệt độ

4. Cách triển khai phản ứng Fe tính năng với H2SO4 đặc nóng

Cho fe (sắt) tác dụng với axit sunfuric H2SO4 

5. Hiện tượng kỳ lạ Hóa học

Sắt (Fe) tan dần dần trong hỗn hợp và ra đời khí hương thơm hắc lưu hoàng đioxit (SO2).

5. Bài bác tập vận dụng liên quan 

Câu 1. mang đến 5,6 gam fe tan hoàn toàn trong hỗn hợp H2SO4 sệt nóng, sau phản nghịch ứng thu được V lít SO2 (đktc, thành phầm khử duy nhất). Quý hiếm của V là:

A. 6,72 lít

B. 3,36 lít

C. 4,48 lít

D. 2,24 lít


Đáp án B

nFe = 5,6/56=0,1 mol

Quá trình dường e

Fe0 → Fe+3 + 3e

0,1 → 0,3

Quá trình nhận e

S+6 + 2e → S+4

0,3 0,15

=> VSO2 = 0,15.22,4 = 3,36 lít


Câu 2. chất nào sau đây phản ứng cùng với Fe chế tạo thành hợp hóa học Fe (II)?

A. Cl2

B. Dung dịch HNO3 loãng

C. Hỗn hợp AgNO3 dư

D. Hỗn hợp HCl đặc


Đáp án D

A. Sắt + Cl2 → FeCl3

B. Sắt + 4HNO3 loãng → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

C. Sắt + AgNO3 dư → Fe(NO3)3 + Ag

D: sắt + HCl → FeCl2 + H2


Câu 3. Dãy các chất và dung dịch nào dưới đây khi lấy dư rất có thể oxi hoá fe thành Fe(III)?

A. HCl, HNO3 đặc, nóng, H2SO4 đặc, nóng

B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 đặc, nguội

C. Bột lưu lại huỳnh, H2SO4 đặc, nóng, HCl

D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng


Đáp án D

A. 2HCl + sắt → FeCl2 + H2

B. Fe tiêu cực H2SO4 đặc, nguội

C. 2HCl + sắt → FeCl2 + H2

Fe + S → FeS


Câu 4. sắt kẽm kim loại nào sau đây không chức năng với hỗn hợp H2SO4 loãng?

A. Al

B. Mg

C. Zn

D. Cu


Đáp án D

A. 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

B. Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

C. Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2


Câu 5. Để trộn loãng dung dịch H2SO4 sệt trong phòng thí nghiệm, fan ta triển khai theo phương pháp nào dưới đây?

A. đến từ từ bỏ nước vào axit với khuấy đều

B. đến từ tự axit vào nước cùng khuấy đều

C. Cho nhanh nước vào axit và khuấy đều

D. Cho cấp tốc axit vào nước cùng khuấy đều


Đáp án B 

H2SO4 rã vô hạn vào nước cùng tỏa rất nhiều nhiệt. Ví như ta rót nước vào axit, nước sôi bất thần và kéo theo phần đa giọt axit bắn ra bao quanh gây gian nguy trực sau đó người triển khai làm thí nghiệm.

Vì vậy mong muốn pha loãng axit H2SO4 đặc, fan ta đề nghị rót từ tốn axit vào nước cùng khuấy nhẹ bởi đũa chất liệu thủy tinh mà không được gia công ngược lại.


Câu 6. hầu hết chất làm sao bị bị động trong H2SO4 sệt nguội

A. Al, Cu, Cr

B. Fe, Cu, Cr

C. Cr, Al, Fe

D. Al, Cr, Zn


Đáp án C: Các sắt kẽm kim loại thụ rượu cồn với H2SO4 sệt nguội là: Al, Fe, Cr

Câu 7. mang đến 11,36 gam hồn hợp tất cả Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 phản nghịch ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dư), nhận được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, sống đktc) và dung dịch X. Dung dịch X hoàn toàn có thể hoà tan buổi tối đa 12,88 gam Fe. Số mol HNO3 bao gồm trong dung dịch ban sơ là

A. 0,88.

B. 0,64.

C. 0,94.

D. 1,04.


Đáp án C

Coi như láo hợp tất cả Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 gồm gồm x mol Fe với y mol O

Theo đề bài xích ta có: 56x + 16y= 11,36 (1)

Ta có nNO= 0,06 mol

Qúa trình đến electron:

Fe → Fe3++ 3e

x x mol

Qúa trình dìm electron:

O + 2e→ O-2

y 2y mol

N+5+ 3e → NO

0,18 ← 0,06

Theo ĐLBT electron thì: ne đến = ne nhận cần 3x = 2y+ 0,18 (2)

Từ (1) cùng (2) ta bao gồm x= 0,16 cùng y= 0,15

Bảo toàn nguyên tố Fe có nFe(NO3)3 = nFe= x= 0,16 mol

nFehình thành = 0,23 mol

Fe + 4HNO3 → 2H2O + NO + Fe(NO3)3

x 4x x

Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2

0,23-x x+ 0,16

=> x= 0,1 → nHNO3 = 4.0,1 + 3.0,16 + 0,06 = 0,94 mol


Câu 8. cho các quặng sau: pirit, thạch cao, mica, apatit, criolit, boxit, dolomit. Số quặng cất nhôm là:

A.2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.


Đáp án B

Câu 9. dung dịch X có FeCl2 và FeCl3 được chia làm hai phần bởi nhau:

Phần 1: công dụng với hỗn hợp NaOH dư ở không tính không khí thu được 0,5 mol Fe(OH)3.

Phần 2: tính năng với hỗn hợp AgNO3 thu được 1,3 mol AgCl. Tỉ lệ mol của FeCl2 và FeCl3 là

A. 4:1.

B. 3:2.

C. 1:4.

D. 2:3.


Đáp án D

Đặt số mol FeCl2 và số mol FeCl3 trong những phần theo thứ tự là a cùng b mol

Phần 1: Bảo toàn sắt có

nFe(OH)3 = nFeCl2 + nFeCl3 → a + b = 0,5

Phần 2: Bảo toàn Clo có

nAgCl = 2.nFeCl2 + 3.nFeCl3 → 2a + 3b = 1,3

Giải hệ phương trình được a = 0,2 và b = 0,3

→ a : b = 2 : 3.


Câu 10: cho m gam Mg vào dung dịch đựng 0,18 mol FeCl3. Sau khoản thời gian phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 6,72 gam chất rắn. Cực hiếm của m là

A. 2,88 gam.

B. 4,32 gam.

C. 2,16 gam.

D. 5,04 gam.


Đáp án D

Nếu Mg dư hoặc vừa đủ:

mchất rắn = mFe + mMg (dư) ≥ nFe = 0,18.56 = 10,08 gam

mà chỉ chiến bại được 6,72 gam chất rắn đề xuất Mg phản bội ứng hết → nFe = 0,12 mol.

Mg (0,09) + 2Fe3+ (0,18 mol) → Mg2+ + 2Fe2+

Mg (0,12) + Fe2+ → Mg2+ (0,12 mol) + Fe

→ nMg = 0,09 + 0,12 = 0,21 mol → mMg = 0,21.24 = 5,04 gam.


Câu 11: Nung rét 29 gam oxit fe với khí teo dư, sau phản nghịch ứng, trọng lượng chất rắn sót lại là 21 gam. Cách làm oxit fe là

A. FeO.

B. Fe3O4.

C. Fe2O3.

D. FeO hoặc Fe3O4.


Đáp án B

Gọi số mol teo tham gia phản nghịch ứng là a → số mol CO2 chế tạo thành là a mol

Vì lượng teo dư → chất rắn chỉ chứa Fe → nFe = 0,375 mol.

FexOy + yCO → xFe + yCO2

Bảo toàn cân nặng → moxit + mCO = mFe + mCO2 → 29 + 28a = 44a + 21

→ a = 0,5 mol → nO = 0,5 mol

→ nFe : nO = 0,375 : 0,5 = 3:4 → cách làm của oxit sắt là Fe3O4.


Câu 12. Sắt có tính chất vật lý nào dưới đây:

A. White color bạc, nhẹ, bao gồm ánh kim, dẫn điện cùng dẫn sức nóng kém.

B. Màu trắng bạc, nặng, có ánh kim, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt

C. White color xám, nặng, bao gồm ánh kim, dẫn điện với dẫn sức nóng tốt

D. White color xám, nhẹ, có ánh kim, dẫn điện với dẫn nhiệt độ tốt.


Đáp án C

Câu 13. Hòa tan trọn vẹn 5 gam tất cả hổn hợp Mg cùng Fe trong dung dịch HCl 4M thu được 2,8 lít H2 (đktc) cùng dung dịch Z. Để kết tủa trọn vẹn các ion vào D phải 150 ml hỗn hợp NaOH 2M. Thể tích dung dịch HCl đã cần sử dụng là :

A. 0,1 lít.

B. 0,12 lít.

C. 0,15 lít.

D. 0.075 lít.


Đáp án D

Áp dụng định chính sách bảo toàn thành phần Natri

nNaCl = nNaOH = 0,3 (mol)

Áp dụng định luật bảo toàn yếu tắc Clo

=> nHCl = nNaCl = 0,3 (mol)

VHCl = 0,3 : 4 = 0,075 lít


Câu 14. Cho m gam bột sắt vào hỗn hợp HNO3 lấy dư, ta được hỗn hợp gồm hai khí NO2 với NO gồm VX = 8,96 lít (đktc) cùng tỉ khối so với O2 bằng 1,3125. Thành phần tỷ lệ theo thể tích của NO, NO2 và cân nặng m của fe đã sử dụng là

A. 25% cùng 75%; 1,12 gam.

B. 25% cùng 75%; 5,6 gam.

C. 35% với 65%; 5,6 gam.

D. 45% cùng 55%; 1,12 gam.


Đáp án B

Gọi x, y lần lượt là số mol của NO2, NO.

nHỗn đúng theo khí = 4,48/ 22,4 = 0,2 (mol)

=> x + y = 0,2 (1)

Khối lượng mol mức độ vừa phải của hỗn hợp khí là:

1,3125.32 = 42 (gam/mol)

=> trọng lượng của các thành phần hỗn hợp khí bên trên là: 42.0,2 = 8,4 (gam)

=> 46x + 30y = 8,4 (2)

Từ (I) với (II) => x = 0,15; y = 0,05

=> %NO2 = 0,3/(0,15 + 0,05) . 100% = 75%

% NO = 25%

Áp dụng đinh nguyên lý bảo toàn electron ta có:

3.nFe = 1.nNO2 + 3.nNO

=> 3. NFe = 0,15 + 3 .0,05 = 0,3

=> nFe = 0,3/3 = 0,1 mol

=> m sắt = 0,1 .56 = 5,6 gam


Câu 15. Đốt nóng một ít bột sắt trong bình đựng O2 tiếp đến cho thành phầm thu được vào dung dịch HCl dư thu được dung dịch X. Dung dịch X có:

A. FeCl2 , HCl dư

B. FeCl3, HCl dư

C. FeCl2 , FeCl3, và HCl dư

D. FeCl3


Đáp án C

Đốt fe trong oxi: fe + O2 → Fe2O3, Fe3O4, FeO, fe dư (hỗn phù hợp X)

Hỗn đúng theo X + HCl dư FeCl2, FeCl3 với HCl dư


Câu 16. Cho 17,4 gam hỗn hợp có Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản nghịch ứng không còn với hỗn hợp HNO3 loãng dư thu được 1,12 lít khí NO (sản phẩm khử độc nhất vô nhị ở đktc) cùng dung dịch X. Cô cạn hỗn hợp X sau phản ứng được m gam muối bột khan. Cực hiếm m là:

A. 54,45 gam.

B. 108,9 gam.

C. 49,09 gam.

D. 40,72 gam.


Đáp án A

Qui thay đổi 17,4 gam lếu hợp bao gồm Fe, FeO, Fe2O3 với Fe3O4 là tất cả hổn hợp của x mol Fe với y mol O.

Ta có: mhỗn hợp = 56x + 16y = 17,4 (1)

Bảo toàn e :3nFe = 2nO+ 3nNO => 3x = 2y + 0,15 (2)

Giải hệ (1) và (2) => x = 0,225 mol; y = 0,3 mol

nFe(NO3)3 = nFe = x = 0,225 mol,

=>mFe(NO3)3 = 0,225.242 = 54,45 gam


Câu 17. Khi hoà tan và một lượng kim loại M vào dung dịch HNO3 loãng với vào dung dịch H2SO4 loãng thì chiếm được khí NO với H2 có thể tích đều nhau (đo ở thuộc điều kiện). Hiểu được muối nitrat thu được có khối lượng bằng 159,21% khối lượng muối sunfat. Vậy M là kim loại nào sau đây?

A. Zn.

B. Al.

C. Fe.

D. Mg.


Đáp án C

M + 2nHNO3 → M(NO3)n + nNO2 + nH2O

a → a → na

2M + xH2SO4 → M2(SO4)x + xH2

a → a/2 → xa/2

Thể tích khí đo sinh sống cùng điều kiện nên tỉ lệ thành phần thể tích bằng tỉ lệ số mol:

na = 3xa/2 => n = 3x/2

(2R + 96x).a/2 = 0,6281.(R + 62n).a

(2R + 96x).a/2 = 0,6281.(R + 62.(3x/2)).a

=> R = 28x

Thỏa mãn cùng với n = cùng R = 56 (Fe).


………………………..

Ngoài ra các bạn cũng có thể tham khảo một vài tài liệu sau:


THPT Sóc Trăng đang gửi tới các bạn Fe + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O được thpt Sóc Trăng biên soạn. Nội dung tài liệu giới thiệu với mong muốn giúp chúng ta biết biện pháp viết và cân bằng phương trình phản bội ứng khi mang lại Fe tác dụng H2SO4 đặc nóng tự đó có thể nhận biết hiện tượng kỳ lạ sau phản bội ứng. Tương tự như khái quát tháo lại đặc điểm Hóa học của Fe, đặc thù hóa học tập H2SO4 thông qua có những bài tập minh họa.

Chúc các bạn học tập tốt.

Xem thêm: Hướng Dẫn Bật Điều Hòa Chiều Nóng Cho Mùa Đông, Cách Bật Điều Hoà NóngĐăng bởi: thpt Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục


Tags
Hóa học tập 8 Phương trình bội phản ứng hóa học 8
*
Facebook Twitter LinkedIn Tumblr Pinterest Reddit Messenger Messenger nói qua via email Print
*

THPT Sóc Trăng


Bài viết ngay gần đây


*

Đoạn văn đối chiếu vẻ đẹp của bạn lính lái xe trong bài thơ về tiểu team xe không kính


5 phút trước
*

Đoạn văn đối chiếu khổ 1 bài xích Đoàn thuyền tấn công cá


48 phút trước
*

Đoạn văn phân tích hình ảnh bếp lửa vào bài phòng bếp lửa


2 giờ đồng hồ trước
*

Đoạn văn so với nhân thiết bị ông Sáu trong truyện ngắn cái lược ngà


2 giờ đồng hồ trước
*

Phân tích tính cường bạo của dòng sông Đà làm việc thượng nguồn trong người lái đò sông Đà


1 ngày trước
*

Phân tích trung tâm trạng nhân đồ gia dụng Tràng sáng sủa hôm sau


1 ngày trước
*

Phân tích cốt truyện tâm trạng nhân đồ vật Tràng trong vợ nhặt


2 ngày trước
*

Phân tích vẻ rất đẹp khuất phủ của người bà xã nhặt


2 ngày trước

Trả lời Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường cần được ghi lại *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang website

lưu lại tên của tôi, email, và trang web trong trình để mắt tới này mang lại lần comment kế tiếp của tôi.


Check Also
Close
Bài viết nổi bật
Xem nhiều nhất
Giới thiệu
Trường thpt Sóc Trăng - Trực trực thuộc Sở GDĐT thức giấc Sóc Trăng
Chuyên mục
Giáo dục (11.251)
Chuyên mục

Facebook Twitter Messenger Messenger
Back to vị trí cao nhất button
Close
Tìm tìm cho:
Popular Posts
Close
Kết quả kiếm tìm kiếm cho
Close
Log In
Forget?
Remember meLog In

Bạn đang sử dụng trình chặn quảng cáo!


Bạn đang dùng trình ngăn quảng cáo!