- Chọn bài -Các hàm số lượng giácPhương trình lượng giác cơ bảnMột số dạng phương trình lượng giác đơn giảnCâu hỏi và bài tập ôn tập chương IHai quy tắc đếm cơ bảnHoán vị, chỉnh hợp và tổ hợpNhị thức Niu-tơnBiến cố và xác suất của biến cốCác quy tắc tính xác suấtBiến ngẫu nhiên rời rạcCâu hỏi và bài tập ôn tập chương IIPhương pháp quy nạp toán họcDãy sốCấp số cộngCấp số nhânCâu hỏi và bài tập ôn tập chương IIIDãy số có giới hạn 0Dãy số có giới hạn hữu hạnDãy số có giới hạn vô cựcĐịnh nghĩa và một số định lí về giới hạn của hàm sốGiới hạn một bênMột vài quy tắc tìm giới hạn vô cựcCác dạng vô địnhHàm số liên tụcCâu hỏi và bài tập Ôn tập chương IVKhái niệm đạo hàmCác quy tắc tính đạo hàmĐạo hàm của các hàm số lượng giácVi phânĐạo hàm cấp caoCâu hỏi và bài tập ôn tập chương VCâu hỏi và bài tập ôn tập cuối năm


Bạn đang xem: Giới hạn vô cực của hàm số

*
*
*

*


Các định lí trong mục 3 $4 chỉ đúng đối với các giới hạn hữu hạn, không áp dụng được cho các giới hạn vô cực. Trong mục này, ta sẽ giới thiệu một định lí liên quan đến giới hạn vô cực và hai quy tắc tìm giới hạn vô cực. Vì lim x* = – z, và lim –를 = 2 > 0, nên — lim (2x°— x° + 3.x — 5) = – xo. — b) Vi lim |2x – x + 3 = 5 = +x nen im =0. D — x – 2\ – x + 3x – 5Ví dụ 2. Tìm lim 3.x-5A. — GidiVới x 0 nên lim/3.༣-5. – 4-༧༦. O סר – ל- \—н1 Tim lim NA? — 2A. V-*+○○ Quy tắc:2 Nếu lim f(x) = L = 0, lim g(x) = 0 và g(x) > 0 hoặc g(x) 0 với mọi 2- – x 2- ܕܚ- 1 x + -2. Do dó lim — O )2 + y -2 (x- ܙ܂ x + x – 2 Ví dụ 4. Tìm lim ;: – x – 2 A – 2 Gidi Vì lim (A” – x–2)=4 > 0, lim (Y – 2) = 0 và Y-2>0 với mọi x > 2 nên x – 2 x – 2 x + x – 2 lim ——~—- = + OO. D x – 2 x – 2 x+x = 2 H2 Tim lim F. A – 2- 2 Ví dụ 5. Tim lìm oo-ol. 1 -y – 7 1 ” – 1 + 1 Gidi Chia tử và mẫu của phân thức cho A” (A” là luỹ thừa của x có bậc cao nhất trong tử và mẫu của phân thức), ta được2 5 1 – ܚܕܝ — — 2 – 5x + o . — .0 ‘7 A- v6i moi x ܟx – A -1 i 2 3. . 5 Vi lim 2 + = 2 > 0, lim – + =0vਕੇ x -, -0 \ . – – A. 1 1 1 . ܦ ܢ — + =

*Xem thêm: Ký Hiệu Trong Excel - Cách Chèn Và Sử Dụng Ký Tự Đặc Biệt Trong Excel

Các dạng vô định