... *Homework: Giáo án giờ đồng hồ Anh 41 - Learn vocabulary by heart - Prepare the next lesson (A closer look 2) Giáo án giờ đồng hồ Anh 42 Period: 17 Date of planning: ……/……/…… Date of teaching: ……/……/…… Week: 06 UNIT ... Closer look 1) Experiments: Giáo án giờ Anh Giáo án tiếng Anh Week: 01 Period: 02 Date of planning: ……/……/…… Date of teaching: ... Giáo án giờ Anh 49 Giáo án giờ đồng hồ Anh 50 Week: 07 Period: 20...

Bạn đang xem: Giáo án tiếng anh lớp 6 thí điểm


*

... Hello,phong, Nice khổng lồ meet you Class 3A: Nhu, Ngoc Class 3B: Diep, Han Class 3C: Nhat, Nghia School year: 2015-2016 1.a, 2.b This is ; Hello, nam This is; Hello, Phong 23 Let’s sing: How are you? •Teacher: ... WEEK Period: Planning date: 30 /11 /2015 Date of teaching: 01 & 03/ 12/ 2015 ………………………………………………………………………………………………………… UNIT 3: THIS IS TONY Lesson I Objectives: - By the kết thúc ... Have the whole class read each sentence in School year: 2015-2016 Answers: – 2- 3- Answers: (6) 2(8) 3( 10) 4( 10) 36 chorus khổng lồ reinforce their pronunciation Let’s sing - Ss listen khổng lồ the tuy vậy times...
*

... Prepare for the next lesson: Unit 2: Closer look - vì chưng exercise A1, (p .10 ), B2, (P .11 ) workbook UNIT MY home Tiết 11 Ngày dạy: 10 /9/2 013 A CLOSER LOOK I AIMS By the kết thúc of the lesson, ss will be ... Talkative, friendly, creative * Scorpio <"skɔ:piou>: 21/ 10/20 /11 (cung Hổ Cáp) Careful, responsible, curious * Sagittarius <,sædʒi"teəriəs>: 21/ 11 – 20 /12 (cung Nhân Mã - cung trang bị Hoàng Đạo) Independent, ... Prepare for the next lesson: Unit 3: Closer look - bởi vì exercise A1, (p. 16 ) , B1, (P .17 ) workbook UNIT MY FRIENDS tiết 18 Ngày dạy: 27/9/2 013 A CLOSER LOOK I AIMS By the kết thúc of the lesson, ss will be...
*

... Play like listen make watch Not e read visit cook Ex: She often plays chess after school Giáo án tiếng Anh 6 - Ask Ss lớn give the rule and use of the present simple và the present continuous tense ... Favourite teacher is Mr Trung He teaches me science Create a webpage for your school Giáo án tiếng Anh 16 school - Choose some Ss khổng lồ present lớn the class about their writing - Tell Ss lớn pay ... Course book, CD player V Procedures: Teacher’s Activities Ss’ Activities content Not e Giáo án giờ đồng hồ Anh 26 - Have Ss look at extra vocabulary - Whole class - Ask Ss khổng lồ look at the picture and...
*

... Play lượt thích listen make watch Not e read visit cook Ex: She often plays chess after school Giáo án giờ đồng hồ Anh 6 - Ask Ss lớn give the rule and use of the present simple và the present continuous tense ... Favourite teacher is Mr Trung He teaches me science Create a webpage for your school Giáo án tiếng Anh 16 school - Choose some Ss to present to the class about their writing - Tell Ss to lớn pay ... Course book, CD player V Procedures: Teacher’s Activities Ss’ Activities nội dung Not e Giáo án giờ đồng hồ Anh 26 - Have Ss look at extra vocabulary - Whole class - Ask Ss lớn look at the picture and...
*

... Corrects their answers No, there weren"t Olympic Games in 20 11 ( They were held in 20 04, 20 08, 20 12) A marathon is 42. 195 kilometers long ( 26 miles và 385yards) They were held in Olympia Boxing ... Next lesson: Unit 8: Communication - do exercise B5, B6, B7(p. 12) (Workbook) 22 Unit Sports và games TiÕt 65 communication Ngµy d¹y: 10/ 02/ 2014 I Aims By the end of this lesson students will be ... Lesson: Unit 8: Closer look - bởi exercise A1, (p.10), B1, 2, 3, (P.10, 11) workbook 20 Unit Sports & games TiÕt 64 A closer look Ngµy d¹y: 24 /01 /20 14 I Aims By the end of the lesson, ss will be able...
... Passages Help Ss to lớn understand the meaning of the 16 Ex2 What the words mean boarding surrounded international creative Giáo án giờ đồng hồ Anh lớp Thí điểm words: explaining or examples or the Vietnamese ... ANTICIPATED PROBLEMS There may not be enough time for all the activities V PROCEDURE 26 Giáo án giờ Anh lớp Thí điểm Warmer - Greeting - Checking attendance - Asking for the teaching date Revision ... Topic "My friends" II OBJECTIVES - Vocab: toàn thân parts và appearance, personality 36 Giáo án tiếng Anh lớp Thí điểm - Grammar: Present continuous for future, “Be”, “Have” for descriptions III MATERIALS...
... Questions to guess the room T: What’s in the room? Oanh: A sofa and a television T: Is it the living room? Oanh: Yes */ PRONUNCIATION /Z/ ; /S/; /IZ/ EX5 +6 Listen và repeat the words Then put the words ... Hard-working III Grammar : - Elicits the use of the present simple & the present continuous Ex 6: - Asks Ss to ex6 - Calls one Ss khổng lồ the ex on the board, others it on their notebook - Checks Ss’ answers ... Two pairs act out the conversation IV Skills: Reading: - Ss ex1,2 individually 6- 1-7-2-3-5-8-4 Ex1: 1A 2C 3C 4B 5A 6B Ex : it’s in a quiet place not far from They’re hard-working & serious ...
... C.beef d water e tea f.chocolate Answer key : 1-d , 2-b , 3-f , 4-a , 5-c , 6- e - T asks students practice how to asks & answer at the store - T asks students learn by heart new words and structure ... There? - Two peoples • Who is this? - Storekeeper • & who is this? - Mrs.Vui • Where are they? - The Store Presentation - T asks the students khổng lồ listen to lớn A1a and kiểm tra their guessing - Ss listen ... - T asks students practice asking buying at the store - Ss practice b, Listen & repeat Then practice the dialogue using these words - T asks students look at the picture và listen to A1b -...
... 13 Giáo án giờ đồng hồ Anh 14 Giáo án giờ đồng hồ Anh Week: 02 Period: 05 Date of planning: ... 19 Giáo án tiếng Anh Week: 03 Date of planning: ……/……/…… Period: 07 Date of teaching: ……/……/…… trăng tròn Giáo án giờ Anh UNIT 1: MY NEW SCHOOL Lesson ... Secondary School: a small school in a mountainous region in Son Dong Dist, Bac Giang Province 16 Giáo án tiếng Anh - Divide the class into groups of or 5, let them discuss their answers khổng lồ the questions,...
... Giáo án giờ Anh 19 Week: 03 Period: 07 Week: 01 / Period :án giờ đồng hồ Anh Giáo 04 Date of planning: ……/……/…… Date of teaching: ……/……/…… Week: 01 / giờ đồng hồ Anh0 4 Giáo án Period: Giáo án giờ đồng hồ Anh ... Discuss: - Which school (among the three Week: 01 / Period :án giờ Anh Giáo 04 above) would you like to go? Why? Giáo án giờ Anh 16 answers khổng lồ the questions, and give reasons - Ask some Ss ... Work content * Warm-up: Nought và Crosse: N e Week: 01 / Period :án giờ đồng hồ Anh Giáo 04 play like listen make watch Giáo án giờ đồng hồ Anh game Ex: She often plays chess after school - Ask Ss khổng lồ give...
... Usually/ often… Period 81 - Unit 13: Activities & the seasons B1 Period 81 - Unit 13: Activities and the seasons B1 I Vocabulary II .B1: Listen & repeat S+ adverbs of frequency+ V (s,es ) + in ... Seasons B1 a, What’s the weather like in the winter ? It’s cold Back Period 81 - Unit 13: Activities & the seasons B1 Lucky number! Back Period 81 - Unit 13: Activities & the seasons B1 b, ... The seasons B1 c, What you when it’s hot ? I when it’s hot Back Period 81 - Unit 13: Activities & the seasons B1 Lucky number! Back Period 81 - Unit 13: Activities and the seasons B1 Lucky number!...

Xem thêm: Top 4 Đề Thi Học Kì 2 Lớp 7 Môn Công Nghệ Lớp 7 Năm Học 2019


... Minutes) - Ask students khổng lồ write about 100 - 150 words what they have experienced or have done to lớn solve their problems in studying and life The 10th period Date : Grade 10 Theme: School talks Unit 2: ... Teacher and write down Unit 2: School talks th The period Date : Grade 10 Theme: School talks Unit 2: Reading Time: 45 minutes 10 I Objectives: Educational aim: - Students know how lớn appreciate ... Another suffering - Some others repeat famous person (about 100 words) - Copy the words - Listen và copy The 13th period Date : Grade 10 Theme: People’s Back Ground Unit 3: Speaking: Expressing...
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Văn Tài liệu new Chủ vấn đề liệu new đăng bắt tắt văn bạn dạng trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong gia đình trong thời điểm dịp lễ tết đặc điểm chung cùng vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài bác văn tự sự lớp 10 giải bài tập trang bị lý 8 chuyện cũ trong đậy chúa trịnh giải bài tập đồ vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài bác cô bé bỏng bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve nhỏ trau bài bác ca ngắn đi trên kho bãi cát sự cải cách và phát triển của trường đoản cú vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại vn lớp 11 bài tập phần trăm thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem dại dột van lop 8