Câu 1, 2, 3, 4 trang 8 Vở bài bác tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1. Viết phân số thập phân phù hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vun của tia số


Bạn đang xem: Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 8

*

1. Viết phân số thập phân thích hợp vào vị trí chấm dưới mỗi vun của tia số

*
 

2. Gửi phân số thành số thập phân

(9 over 4 = ldots = ldots ) (11 over 20 = ldots = ldots )

(15 over 2 = ldots = ldots) (2 over 500 = ldots = ldots )

(18 over 30 = ldots = ldots ) (4 over 400 = ldots = ldots )

3. Gửi thành phân số thập phân gồm mẫu số là 100

(eqalign & 17 over 10 = …………. = ………….. cr và 9 over 25 = …………. = ………….. cr và 200 over 1000 = …………. = ………….. cr và 38 over 200 = …………. = ………….. cr )

4. một lớp học bao gồm 30 học tập sinh, trong các số đó có số học sinh thích học môn Toán, số học viên thích học tập vẽ . Hỏi lớp học tập đó bao gồm bao nhiêu học sinh thích học tập Toán, bao nhiêu học sinh thích học tập vẽ?

Đáp án

1. Viết phân số thập phân tương thích vào khu vực chấm dưới mỗi gạch của tia số

*
 

2. Chuyển phân số thành số thập phânQuảng cáo

(eqalign & 9 over 4 = 9 imes 25 over 4 imes 25 = 225 over 100,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,11 over 20 = 11 imes 5 over 20 imes 5 = 55 over 100 cr & 15 over 2 = 15 imes 50 over 2 imes 50 = 750 over 100,,,,,,,,,,,,,,,,2 over 500 = 2 imes 2 over 500 imes 2 = 4 over 1000 cr và 18 over 30 = 18:3 over 30:3 = 6 over 10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,4 over 400 = 4:4 over 400:4 = 1 over 100 cr )

3.

Xem thêm: Cần Làm Gì Và Phấn Đấu Như Thế Nào Để Trở Thành Đảng Viên, Liên Hệ Bản Thân Đồng Chí

Gửi thành phân số thập phân bao gồm mẫu số là 100

(eqalign & 17 over 10 = 17 imes 10 over 10 imes 10 = 170 over 100,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,9 over 25 = 9 imes 4 over 25 imes 4 = 36 over 100 cr và 200 over 1000 = 200:10 over 1000:10 = 20 over 100,,,,,,,,,,,,,,,,,,38 over 200 = 38:2 over 200:2 = 19 over 100 cr )

4. một tờ học có 30 học tập sinh, trong số ấy có (90 over 100) số học viên thích học tập môn Toán, (80 over 100) số học viên thích học tập vẽ . Hỏi lớp học đó bao gồm bao nhiêu học sinh thích học tập Toán, bao nhiêu học sinh thích học tập vẽ?