KÌ THI CẤP TỈNH GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAYLỚP 9 - NĂM HỌC: 2012 - 2013

ĐỀ THI MÔN: TOÁN (BẢNG A)

Bài 1 (6,0 điểm)

Tính giao động (kết quả làm cho tròn đến chữ số thập phân vật dụng 9)

*

Bài 2 (4,0 điểm)

Từ 8 chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8:


a) Lập số tự nhiên và thoải mái N nhỏ dại nhất gồm 8 chữ số khác biệt chia hết cho 1111;

b) Lập số thoải mái và tự nhiên M lớn số 1 có 8 chữ số không giống nhau chia hết đến 1111;

c) Lập được bao nhiêu số tự nhiên có 8 chữ số khác biệt chia hết mang lại 1111?

Bài 3 (5,0 điểm)

Cho dãy số an như sau: a1 = 3; an = an-1 + 3n2 + 5 với n ∈ N với n > 1.

Bạn đang xem: Giải toán trên máy tính cầm tay lớp 9

a) Tính a5; a6; a7; a8

b) Lập quá trình bấm phím liên tục tính an (ghi rõ áp dụng loại máy tính nào?)

c) Tính a2012; a2013.

Bài 4 (4,0 điểm)

Cho hai số x; y 0 ≠ thỏa mãn:

*

Tính gần đúng giá trị của biểu thức:

*


Bài 5 (5,0 điểm)

Cho tam giác ABC ngoại tiếp con đường tròn trọng tâm O bán kính r = 2,1043 cm. Đường tròn (O; r) tiếp xúc với BC trên D. Biết BD = 4,2742 cm, DC = 6,5342 cm.

a) Tính sấp xỉ số đo góc A của tam giác ABC;

b) Tính ngay sát đúng diện tích s tam giác ABC.

Bài 6 (3,0 điểm)

Cho tam giác ABC cân nặng tại A, trực trọng điểm H phía bên trong tam giác. Biết HA = 3,094cm, HB = 6,630cm. Tính độ dài mặt đường cao AD của tam giác ABC.

Bài 7 (3,0 điểm)

Tìm các cặp số nguyên (x; y) thỏa mãn: 10x + y = x2 + y2 + 1

ĐỀ THI MÔN: TOÁN (BẢNG B)

Bài 1: (5,0 điểm)

a) Tính quý giá của biểu thức (kết quả lấy 6 chữ số thập phân)

*

b) tìm số dư khi phân chia (19122012 x 1220132014) cho 10000

c) search số dư khi chia (20122013 + 318126) + đến (1 + 2012 + 20122 + ... + 20122012)

Bài 2: (5,0 điểm)

a) Tìm những chữ số a, b, c, d sao để cho

*


b) Tìm những chữ số x, y, z nhằm

*
chia hết đến 5, 7 với 9

Bài 3: (5,0 điểm)

Cho P(x) = x5 + ax4 + bx3 + cx2 + dx + e. Biết P(-2) = 73; P(-1) = -25; P(0) = 1; P(1) = 25; P(2) = 377.

a) Tìm những hệ số a; b; c; d; e của đa thức P(x)

b) Tính giá trị đúng mực của P(1,2); P(19); P(95); P(112)

Bài 4: (5,0 điểm)

Cho dãy số

*
(n nằm trong R; n ≥ 1)

a) Tính 5 giá trị thứ nhất của dãy Un.

b) CMR: Un+2 = 14Un+1– 29Un

c) Viết các bước bấm phím tính Un+2 theo Un+1 và Un (n =1, 2,3…). (Nêu rõ loại máy tính xách tay sử dụng).

Bài 5: (4,0 điểm)

Cho ∆ ABC tất cả BC = 20,12cm; góc A = 56018’, góc C = 80026’.

a) Tính giao động độ dài con đường cao BH.

b) Tính sát đúng diện tích tam giác ABC.

Bài 6: (4,0 điểm)

Cho đường tròn (O) bán kính R = 12,19cm. Hai dây AB và CD song song với nhau bao gồm độ nhiều năm lần lượt là 20,12cm và 19,12cm. Tính sát đúng khoảng cách giữa nhị dây AB với CD.

Xem thêm: Affinity Là Gì ? Nghĩa Của Từ Affinity

Bài 7: (2,0 điểm)

Biết đường thẳng (d) trải qua hai điểm A(1; 2), B(-3; 5), tính sát đúng khoảng cách từ điểm

*
đến đường thẳng (d). (Kết quả làm tròn 6 chữ số thập phân).