a) (dfrac23+dfrac45) b) (dfrac512+dfrac16) c) (dfrac34+dfrac56)

Phương pháp giải:

Muốn cùng hai phân số khác mẫu mã số ta quy đồng mẫu mã số rồi cộng hai phân số đang quy đồng mẫu mã số.

Bạn đang xem: Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 138 sgk toán 4

Lời giải chi tiết:

a) (dfrac23+dfrac45=dfrac1015+dfrac1215=dfrac2215)

b) (dfrac512+dfrac16 = dfrac512+dfrac212= dfrac712)

c) (dfrac34+dfrac56= dfrac912+dfrac1012=dfrac1912)


Tính:

a) (dfrac235-dfrac113); b) (dfrac37-dfrac114) c) (dfrac56-dfrac34) 

Phương pháp giải:

Muốn trừ nhị phân số khác chủng loại số ta quy đồng chủng loại số rồi trừ hai phân số sẽ quy đồng chủng loại số.

Lời giải đưa ra tiết:

a) (dfrac235-dfrac113= dfrac6915-dfrac5515=dfrac1415)

b) (dfrac37-dfrac114= dfrac614-dfrac114=dfrac514)

c) (dfrac56-dfrac34=dfrac1012-dfrac912=dfrac112)


Tính:

a) (dfrac34 imes dfrac56) b) (dfrac45 imes 13 ) c) (15  imes dfrac45)

Phương pháp giải:

 Muốn nhân hai phân số ta mang tử số nhân với tử số, mẫu mã số nhân với mẫu số.

Lời giải chi tiết:

a) (dfrac34 imes dfrac56 = dfrac3×54×6= dfrac1524=dfrac58)

b) (dfrac45 imes 13 =dfrac4×135=dfrac525)

c) (15  imes dfrac45 = dfrac15×45=dfrac605=12)


Tính:

a) (dfrac85:dfrac13) b) (dfrac37:2) ; c) (2:dfrac24)

Phương pháp giải:

 Muốn chia hai phân số ta mang phân số đầu tiên nhân với phân số thiết bị hai hòn đảo ngược.

Lời giải chi tiết:

a) (dfrac85:dfrac13= dfrac85 × dfrac31=dfrac245) 

b) (dfrac37:2= dfrac37×2=dfrac314)

c) (2:dfrac24= dfrac2×42=4)


Một siêu thị có (50kg) đường. Buổi sớm đã cung cấp 10kg đường, giờ chiều bán (dfrac38) số con đường còn lại. Hỏi một ngày dài cửa mặt hàng đã bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Phương pháp giải:

- Số con đường còn lại sau thời điểm bán buổi sớm = Số đường ban sơ - Số mặt đường đã cung cấp buổi sáng.

- Số mặt đường đã phân phối buổi chiều = Số mặt đường còn lại sau khoản thời gian bán buổi sớm x (dfrac38).

- tìm số đường bán tốt trong cả ngày = số mặt đường đã cung cấp buổi sáng + số đường đã cung cấp buổi chiều.

Xem thêm: Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 7 Môn Tiếng Anh, Bộ Có Đáp Án Kèm Theo

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Có: 50 kilogam đường

Buổi sáng: buôn bán 10kg

Buổi chiều: bán (dfrac38) số con đường còn lại

Cả ngày: cung cấp .... Kg đường?

Bài giải

Số con đường còn lại sau khoản thời gian bán buổi sáng sớm là:

(50 - 10 = 40 ;(kg))

Buổi chiều cửa hàng bán được số ki-lô-gam con đường là:

(40 imes dfrac38=15;(kg))

Cả ngày cửa hàng bán được số ki-lô-gam đường là:

(10 + 15 = 25 ;(kg))

Đáp số: 25 kg đường

x-lair.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.7 bên trên 942 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
sự việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp x-lair.com


gởi góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã thực hiện x-lair.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


Họ cùng tên:


gửi Hủy bỏ

Liên hệ | chính sách

*

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép x-lair.com giữ hộ các thông tin đến các bạn để cảm nhận các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.