Dấu giá trị tuyệt đối và biện pháp giải bất phương trình chứa dấu quý hiếm tuyệt đối là một trong những phần quan trọng trong lịch trình phổ thông. Tuy nhiên, một số em học sinh vẫn chưa nắm vững được những dạng bài xích tập và biện pháp giải bất phương trình chứa dấu quý hiếm tuyệt đối giá trị hay đối. Bởi đó, Team x-lair.com Education đã tổng hợp các kiến thức này và biên soạn nội dung bài viết dưới trên đây để những em tham khảo.


học tập livestream trực tuyến Toán - Lý - Hóa - Văn - Anh - Sinh cải tiến vượt bậc điểm số 2022 – 2023 trên x-lair.com Education
*
*

3 phương pháp giải bất phương trình cất dấu quý giá tuyệt đối

Để giải được các bài toán bất phương trình đựng dấu quý hiếm tuyệt đối, trước tiên những em cần xác định bất phương trình trực thuộc dạng cơ bản nào trong số 3 dạng sau:

Dạng 1: |f(x)| > |g(x)|Dạng 2: |f(x)| > g(x)Dạng 3: |f(x)|

Khi giải những dạng bất phương trình này, các em áp dụng 3 phương thức chính sẽ là khử trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất bằng định nghĩa, bình phương 2 vế và phương thức lập bảng.

Cách 1: dùng định nghĩa nhằm khử trị hay đối

Các em rất có thể dựa vào quan niệm sau để khử trị xuất xắc đối:

|f(x)| = f(x) khi f(x) > 0.|f(x)| = -f(x) khi f(x)

Ví dụ:

Giải bất phương trình sau: |3 – 2x|

*

Cách 2: Bình phương 2 vế

Các em rất có thể dựa vào một số cách bình phương 2 vế như sau:

*

Cách 3: Lập bảng xét vết để khử trị xuất xắc đối

Một trong những cách giải bất phương trình cất dấu giá trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất thường được dùng đó là lập bảng nhằm khử quý hiếm tuyệt đối. Theo đó, những em phải phải phối kết hợp bảng xét vết nhị thức số 1 với tam thức bậc hai

Ví dụ:

Giải bất phương trình |2x – 2| + |3 – x| > 3

Bài giải:

Tiến hành vứt dấu giá chỉ trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất ở vế trái của phương trình, ta được:

*

Bài tập bất phương trình chứa dấu cực hiếm tuyệt đối

Bài tập 1: Giải các bất phương trình:|2x – 5| ≤ x + 3