- Chọn bài bác -Bài 18: Sự nở bởi vì nhiệt của chất rắnBài 19: Sự nở vì chưng nhiệt của chất lỏngBài 20: Sự nở vày nhiệt của hóa học khíBài 21: một vài ứng dụng của việc nở vì chưng nhiệtBài 22: nhiệt kế - Thang đo sức nóng độBài 23: thực hành thực tế đo sức nóng độBài 24: Sự lạnh chảy và sự đông đặcBài 25: Sự lạnh chảy và sự đông sệt (tiếp theo)Bài 26: Sự cất cánh hơi với sự dừng tụBài 27: Sự bay hơi cùng sự ngưng tụ (tiếp theo)Bài 28: Sự sôiBài 29: Sự sôi (tiếp theo)Bài 30: Tổng kết chương 2: nhiệt học

Mục lục

I – NHIỆT KẾB. Giải bài bác tậpB. Giải bài xích tậpB. Giải bài bác tậpB. Giải bài bác tậpB. Giải bài bác tậpA. DÙNG NHIỆT KẾ Y TẾ ĐO NHIỆT ĐỘ CƠ THỂB – THEO DÕI SỰ cụ ĐỔI NHIỆT ĐỘ THEO THỜI GIAN trong QUÁ TRÌNH ĐUN NƯỚC

Xem cục bộ tài liệu Lớp 6: trên đây

Giải Vở bài Tập đồ Lí 6 – bài 22: nhiệt độ kế – Thang đo nhiệt độ giúp HS giải bài tập, cải thiện khả năng bốn duy trừu tượng, khái quát, cũng tương tự định lượng trong câu hỏi hình thành các khái niệm với định mức sử dụng vật lí:

A. Học tập theo SGK

I – NHIỆT KẾ

Câu C1 trang 77 VBT đồ dùng Lí 6:

Lời giải:

a) Ngón trỏ của bàn tay yêu cầu (nhúng vào trong bình a) cảm giác lạnh.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý lớp 6 bài 22

Ngón trỏ của bàn tay trái (nhúng vào bình c) cảm xúc nóng.

b) những ngón tay bao gồm cảm giác: Ngón tay từ bỏ bình a đã có cảm giác nóng, ngón tay tự bình c có cảm xúc lạnh hơn dù nước vào bình b có nhiệt độ nhất định.

Từ đó rất có thể kết luận: Cảm giác của tay không khẳng định đúng được độ nóng, lạnh của 1 vật mà ta sờ hoặc tiếp xúc với nó.

Câu C2 trang 77 VBT đồ Lí 6:

Lời giải:

Thí nghiệm vẽ nghỉ ngơi hình 22.3 với hình 22.4 dùng để xác định ánh sáng của khá nước đã sôi là 100oC và nhiệt độ của nước đá sẽ tan là 0oC, trên các đại lý đó vẽ các vạch phân tách độ của sức nóng kế.

Câu C3 trang 77 VBT đồ vật Lí 6:

Lời giải:

Bảng 22.1

Loại sức nóng kếGHĐĐCNNCông dụng
Nhiệt kế thủy ngânTừ -30 oC mang lại 130 oC1 oCĐo sức nóng độ trong những phòng thí nghiệm
Nhiệt kế y tếTừ 35 oC mang đến 42 oC0,1 oCĐo ánh sáng cơ thể
Nhiệt kế rượuTừ -20 oC mang lại 50 oC2 oCĐo ánh nắng mặt trời khí quyển
Câu C4 trang 77 VBT đồ dùng Lí 6:

Lời giải:

Cấu chế tạo ra của nhiệt kế y tế có điểm lưu ý là vị trí ống quản ngơi nghỉ gần thai đựng thủy ngân có một vị trí thắt.

Cấu tạo ra như nậy có chức năng ngăn cấm đoán thuỷ ngân tụt xuống bầu khi chuyển nhiệt kế ra khỏi cơ thể. Nhờ đó mà rất có thể đọc được nhiệt độ của cơ thể.

3. Vận dụng

Câu C5 trang 77 VBT thứ Lí 6:

Lời giải:

30oC ứng với 0oC + 30oC = 32oF + (30 x 1,8oF) = 86oF.

37oC ứng với 0oC + 37oC = 32oF + (37 x 1,8oF) = 98,6oF.

Ghi nhớ:

– Để đo nhiệt độ người ta cần sử dụng nhiệt kế.

– nhiệt độ kế thường dùng chuyển động dựa trên hiện tượng lạ dãn nở bởi nhiệt của các chất.

– có rất nhiều loại nhiệt độ kế khác nhau: nhiệt kế rượu, nhiệt độ kế thủy ngân, sức nóng kế y tế,..

– có khá nhiều loại sức nóng giai: sức nóng giai của Celsius: sức nóng đô của khá nước vẫn sôi là 100oC, của nước đá sẽ tan làm việc 0oC. Nhiệt giai Fahrentit: ánh nắng mặt trời của tương đối nước sẽ sôi là 212oF, của nước đá sẽ tan là 32oF.

B. Giải bài tập

1. Bài xích tập vào SBT


Bài 22.1 trang 78 VBT vật Lí 6: Nhiệt kế nào bên dưới đây hoàn toàn có thể dùng để đo nhiệt độ của băng phiến vẫn nóng chảy?

A. Sức nóng kế rượu.

B. Nhiệt độ kế y tế.

C. Sức nóng kế thủy ngân.

D. Cả bố nhiệt kế trên phần đông không sử dụng được.

Lời giải:

Chọn C.

Vì băng phiến lạnh chảy ở 80oC mà lại nhiệt kế thủy ngân có giới hạn đo là 100oC.

Bài 22.2 trang 78 VBT trang bị Lí 6: Không thể cần sử dụng nhiệt kế rượu nhằm đo nhiệt độ của khá nước đã sôi vì:

A. Rượu sôi làm việc nhiệt độ cao hơn nữa 100oC.

B. Rượu sôi ở ánh sáng thấp hơn 100oC.

C. Rượu đông quánh ở nhiệt độ thấp hơn 100oC.

D. Rượu đông sệt ở ánh sáng thấp rộng 100oC.

Chọn câu vấn đáp đúng.

Lời giải:

Chọn B.

Vì rượu sôi ở 80oC rẻ hơn nhiệt độ sôi của nước là 100oC đề xuất không thể sử dụng nhiệt kế rượu để đo ánh sáng sôi của khá nước.

Bài 22.3 trang 78 VBT trang bị Lí 6:

Lời giải:

Khi sức nóng kế thủy ngân (hoặc rượu) nóng dần lên thì cả bầu chứa và thủy ngân (hoặc rượu) đều nóng lên nhưng thủy ngân (hoặc rượu) vẫn dơ lên trong ống thủy tinh vì chưng thủy ngân (là chất lỏng) nở vày nhiệt nhiều hơn thế thủy tinh (là chất rắn).

Bài 22.7 trang 78-79 VBT đồ vật Lí 6: Bảng dưới đây ghi tên những loại nhiệt kế và nhiệt độ ghi bên trên thang đo của chúng?
Loại nhiệt kếThang nhiệt độ
Thủy ngânTừ -10oC mang lại 110oC
RượuTừ -30oC cho 60oC
Kim loạiTừ 0oC mang lại 400oC
Y tếTừ 34oC mang lại 42oC

Lời giải:

a) Để đo nhiệt độ của bàn là nên dùng nhiệt kế kim loại.

b) Để đo ánh nắng mặt trời của khung người người phải dùng nhiệt kế y tế.

c) Để đo nhiệt độ của nước sôi yêu cầu dùng nhiệt kế thủy ngân.

d) Để đo ánh nắng mặt trời của bầu không khí trong phòng đề nghị dùng nhiệt kế rượu.

B. Giải bài bác tập

2. Bài xích tập tương tự

Bài 22a trang 79 Vở bài bác tập trang bị Lí 6: Tại sao ống quản ở phần gần thai thủy ngân của nhiệt độ kế y tế lại thắt lại? nên lựa chọn câu trả lời đúng nhất trong số câu trả lời sau đây:

A. Để khi mang nhiệt kế thoát ra khỏi cơ thể, thủy ngân ko tụt xuống thai được.

B. Để khi mang nhiệt kế ra khỏi cơ thể, thủy ngân co lại gặp gỡ chổ thắt không tụt xuống thai được.

C. Để khi lấy nhiệt kế ra khỏi cơ thể, thủy ngân tụt xuống bầu chậm hơn nhờ kia ta tất cả đủ thời gian đọc nhiệt độ độ.

D. Để mang đến thủy ngân nở ra cũng tương tự co lại mọi chậm, nhờ kia ta gọi được nhiệt độ.

Lời giải:

Chọn C.

Để khi mang nhiệt kế thoát ra khỏi cơ thể, thủy ngân tụt xuống thai chậm rộng nhờ kia ta bao gồm đủ thời hạn đọc sức nóng độ.

B. Giải bài bác tập

2. Bài tập tương tự

Bài 22b trang 79 Vở bài bác tập vật dụng Lí 6: Bảng bên dưới đây, một mặt ghi tên các vật mà ta cần đo nhiệt độ độ, một bên ghi tên các loại nhiệt độ kế. Hãy nối tên vật với tên của nhiệt độ kế rất có thể dùng nhằm đo ánh nắng mặt trời của vật.

Lời giải:

*

B. Giải bài xích tập

2. Bài tập tương tự

Bài 22c trang 79 Vở bài bác tập đồ vật Lí 6: Trong sức nóng giai Kenvin, nhiệt độ của nước đá đã tan là 273 K. Hỏi ánh nắng mặt trời của nước đã sôi là từng nào K?

Lời giải:

Nhiệt độ của nước đang sôi là 100oC = 100 + 273K = 373 K.

B. Giải bài tập

2. Bài tập tương tự

Bài 22d trang 79 Vở bài tập thứ Lí 6: Hãy đo ánh sáng trong phòng của em rồi đổi ra ánh sáng trong nhiệt gai Farenhai cùng nhiệt gia Kenvin.

Lời giải:

Giả sử em đo được nhiệt độ phòng là 27oC. Đổi sang những nhiệt độ vào nhiệt gai Farenhai cùng nhiệt gia Kenvin như sau:

+ Nhiệt tua Farenhai: 27oC = 0oC + 27oC = 32oF + (27 x 1,8oF) = 80,6oF.

+ nhiệt độ gia Kenvin: 27oC = 0oC + 27oC = 273oK + (27 x 1K) = 300K.

Báo cáo thực hành

ĐO NHIỆT ĐỘ

Họ với tên………………………. Lớp:………………

A. DÙNG NHIỆT KẾ Y TẾ ĐO NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ

1. Các điểm sáng của nhiệt độ kế y tế.

Câu C1 trang 80 VBT trang bị Lí 6:

Lời giải:

Nhiệt độ thấp độc nhất ghi trên nhiệt độ kế: 35oC.

Câu C2 trang 80 VBT đồ gia dụng Lí 6:

Lời giải:

Nhiệt độ cao nhất ghi trên nhiệt kế: 42oC.

Câu C3 trang 80 VBT thiết bị Lí 6:

Lời giải:

Phạm vi đo của nhiệt kế: tự 35oC cho 42oC.

Câu C4 trang 80 VBT thiết bị Lí 6:

Lời giải:

Độ chia nhỏ tuổi nhất của sức nóng kế: 0,1oC.

Câu C5 trang 80 VBT vật dụng Lí 6:

Lời giải:

Nhiệt độ được ghi red color là: 37oC (nhiệt độ mức độ vừa phải của cơ thể).

2. Tác dụng đo

NgườiNhiệt độ
1. Bạn dạng thân37
2. Bạn ABC…37,1

B – THEO DÕI SỰ thế ĐỔI NHIỆT ĐỘ THEO THỜI GIAN trong QUÁ TRÌNH ĐUN NƯỚC

1. Các điểm sáng của nhiệt độ kế thủy ngân

Câu C6 trang 80 VBT đồ Lí 6:

Lời giải:

Nhiệt độ thấp độc nhất ghi trên nhiệt kế: -30oC.

Câu C7 trang 80 VBT thứ Lí 6:

Lời giải:


Nhiệt độ tối đa ghi trên nhiệt độ kế: 130oC.

Xem thêm: Kết Quả Cuộc Thi Vận Dụng Kiến Thức Liên Môn Cấp Quốc Gia Năm 2016

Câu C8 trang 81 VBT trang bị Lí 6:

Lời giải:

Phạm vi đo của nhiệt độ kế: từ bỏ -30oC đến 130oC.

Câu C9 trang 81 VBT vật Lí 6:

Lời giải:

Độ chia bé dại nhất của nhiệt độ kế: 1oC.

2. Kết quả đo

Bảng theo dõi ánh nắng mặt trời của nước

Thời gian (phút)Nhiệt độ (oC)
023oC
124oC
227oC
330oC
434oC
537oC
640oC
742oC
846oC
950oC
1055oC

Đường trình diễn sự chuyển đổi nhiệt độ của nước khi đun