- Chọn bài -Bài 1: Sự nhờ vào của cường độ mẫu điện vào hiệu điện núm giữa nhì đầu dây dẫnBài 2: Điện trở của dây dẫn - Định khí cụ ÔmBài 3: Thực hành: xác minh điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế với vôn kếBài 4: Đoạn mạch nối tiếpBài 5: Đoạn mạch song songBài 6: bài tập áp dụng định lý lẽ ÔmBài 7: Sự nhờ vào của điện trở vào chiều lâu năm dây dẫnBài 8: Sự nhờ vào của điện trở vào huyết diện dây dẫnBài 9: Sự dựa vào của điện trở vào vật liệu làm dây dẫnBài 10: trở thành trở - Điện trở sử dụng trong kĩ thuậtBài 11: bài bác tập vận dụng định khí cụ Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫnBài 12: hiệu suất điệnBài 13: Điện năng - Công của loại điệnBài 14: bài xích tập về hiệu suất điện và điện năng sử dụngBài 15: Thực hành: khẳng định công suất của các dụng ráng điệnBài 16: Định vẻ ngoài Jun - LenxoBài 17: bài tập áp dụng định hiện tượng Jun - LenxoBài 18: thực hành thực tế : Kiểm nghiệm mối quan hệ Q - I vào định luật pháp Jun-LenxoBài 19: Sử dụng bình an và tiết kiệm ngân sách điệnBài 20: Tổng kết chương I : Điện học

Xem tổng thể tài liệu Lớp 9: tại đây

Giải Vở bài Tập đồ vật Lí 9 – bài xích 6: bài xích tập vận dụng định giải pháp Ôm giúp HS giải bài xích tập, nâng cao khả năng tư duy trừu tượng, khái quát, tương tự như định lượng trong câu hỏi hình thành các khái niệm cùng định phương tiện vật lí:

Bài 1

a) Điện trở tương tự của đoạn mạch là:

*

b) Điện trở R2 là: Vì đoạn mạch bao gồm hai điện trở ghép nối tiếp nên ta có:

Rtđ = R1 + R2 → R2 = Rtđ – R1 = 12 – 5 = 7 Ω

Áp dụng mang lại câu b.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 9 bài 6

Trong đoạn mạch nối tiếp, cường độ loại điện có mức giá trị tương đồng tại số đông điểm.

I = I1 = I2 = 0,5 A

→ hiệu điện nạm giữa nhị đầu R1 là: U1 = I1.R1 = 0,5.5 = 2,5 V

Mà UAB = U1 + U2 = 6V → U2 = 6 – 2,5 = 3,5 V

→ R2 = U2/I2 = 3,5 / 0,5 = 7 Ω.

Bài 2.

Mạch tất cả R1 mắc tuy nhiên song cùng với R2 ( R1 // R2)

a) Tính UAB: vị R1 tuy nhiên song R2 buộc phải U1 = U2 = UAB vậy hiệu điện cụ U của đoạn mạch được tính như sau: UAB = U2 = U1 = R1.I1 = 10.1,2 = 12 V.

b) Điện trở R2 là:

Cường độ chiếc điện chạy qua R2 là I2 = I – I1 = 1,8 – 1,2 = 0,6 A.

→ Điện trở R2: R2 = U2 / I2 = 12/0,6 = trăng tròn Ω

Áp dụng đến câu b.

Theo câu a, ta tìm được UAB = 12 V

→ Điện trở tương tự của đoạn mạch là: Rtđ = UAB / I = 12/1,8 = 20/3 Ω

Mặt không giống ta có:


*

Bài 3

Mạch tất cả hai đoạn mạch con AM (chỉ gồm R1) ghép thông liền với MB ( bao gồm R2 // với R1).

a) Điện trở của đoạn mạch AB là:

*

b) Tính cường độ chiếc điện qua mỗi năng lượng điện trở

Cường độ chiếc điện qua điện trở R1 đó là cường độ dòng điện qua mạch chính:

I1 = I = UAB/Rtđ = 12/30 = 0,4 A

Hiệu điện nắm giữa hai đầu dây điện trở R1 là: U1 = R1.I1 = 15.0,4 = 6 V.

Hiệu điện nuốm giữa nhị đầu dây điện trở R2 với R3 là:

U2 = U3 = UMB = UAB – UAM = 12 – 6 = 6V

Vì R2 = R3 bắt buộc cường độ dòng điện qua R2 với R3 là: I2 = I3 = U3/R3 = 6/30 = 0,2 A

Vì R1 ghép nối liền với đoạn mạch RAM cần ta có:


*

(vì MB cất R2 // R3 phải UMB = U2 = U3).

Mà U1 + UMB = UAB → U1 = UMB = U2 = U3 = UAB/2 = 12/2 = 6 V

→ Cường độ mẫu điện qua các điện trở là:

I1 = U1/R1 = 6/15 = 0,4 A; I2 = U2/R2 = 6/30 = 0,2 A

I3 = U3/R3 = 6/30 = 0,2 A

(hoặc I3 = I1 – I2 = 0,4 – 0,2 = 0,2 A).

I – BÀI TẬP vào SÁCH BÀI TẬP

Câu 6.1 trang 19 VBT đồ vật Lí 9:

a) lúc R1 mắc thông suốt R2 thì Rtđ = R1 + R2 = trăng tròn + 20 = 40 Ω

So với mỗi điện phát triển thành phần thì Rtđ bự hơn.

b) lúc R1 mắc song song với R2 thì:

So với mỗi điện biến phần thì R’tđ nhỏ dại hơn.

c)

Câu 6.2 trang 19 VBT trang bị Lí 9:

a) tất cả hai bí quyết mắc như sau:

+ cách 1: R1 nối tiếp R2

+ bí quyết 2: R1 song song R2.

Vẽ sơ trang bị hai giải pháp mắc vào hình 6.1


b) Tính năng lượng điện trở R1 cùng R2.

R1 mắc nối tiếp với R2 nên: R1 + R2 = Rtđ1 = 15 Ω(1)

R1 mắc tuy vậy song cùng với R2 nên: Rtđ2 = R1.R2/(R1 + R2) = 10/3 Ω(2)

Lấy (1) nhân cùng với (2) theo vế suy ra R1R2 = 50 Ω → R2 = R1/3 (3)

Từ (1) và (3) suy ra R12 – 15R1 + 50 = 0

Giải phương trình bậc nhị ta được:

R1 = 5 Ω, R2 = 10 Ω hoặc R1 = 10 Ω, R2 = 5 Ω.

Câu 6.3 trang 20 VBT vật Lí 9:

Tóm tắt:

U1 = U2 = 6V; Iđm1 = Iđm2 = 0,5 A; U = 6 V; R1 thông suốt R2

I1 = ?, I2 = ?, hai đèn sáng như thế nào?

Lời giải:

Điện trở của mỗi đèn là: R1 = R2 = U2/Iđm2 = 6/0,5 = 12 Ω

Khi 2 đèn mắc tiếp nối thì: Rtd = R1 + R2 = 12 + 12 = 24 Ω

Cường độ mẫu điện qua từng đèn là: I1 = I2 = U/Rtd = 6/24 = 0,25 A đm = 0,5 A


Hai đèn sáng yếu rộng mức bình thường vì cường độ mẫu điện chạy qua đèn nhỏ tuổi hơn giá trị định mức.

Câu 6.4 trang trăng tròn VBT đồ vật Lí 9: Cường độ mẫu điện thực tế chạy qua hai bóng đèn là I1 = I2 = 0,52 A. đối chiếu với cường độ chiếc điện định mức của mỗi đèn ta thấy đèn 1 rất có thể không sáng sủa lên được, còn đèn 2 thì rất có thể sẽ cháy đề xuất không mắc nối liền hai đèn điện này được.Câu 6.5 trang 21 VBT đồ Lí 9:

a) gồm 4 giải pháp mắc mạch điện (hình 6.2)

b) Điện trở tương đương của mỗi bí quyết mắc:

Mạch 1: Rtđ = 3R = 3.30 = 90 Ω

Mạch 2: Rtđ = R + R/2 = 30 + 30/2 = 45 Ω

Mạch 3: Rtđ = 2R.R/3.R = (2/3)R = đôi mươi Ω

Mạch 4: Rtđ = R/3 = 30/3 = 10 Ω

II- BÀI TẬP BỔ SUNG

Câu 6a trang 21 VBT đồ Lí 9: Ghép mỗi văn bản cột bên đề xuất với một trong những các ngôn từ ở cột phía trái để thành một câu có nội dung đúng.
1. Cường độ chiếc điện chạy qua dây dẫna) tỉ lệ thành phần thuận với năng lượng điện trở đó.
2. Đối cùng với đoạn mạch có hai năng lượng điện trở mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi năng lượng điện trởb) tỉ lệ thuận với hiệu điện cầm cố đặt vào nhị đầu dây và tỉ lệ nghịch với năng lượng điện trở của dây.
3. Hiệu điện vắt giữa hai đầu đoạn mạchc) bằng tích thân cường độ chiếc điện chạy qua đoạn mạch cùng điện trở của đoạn mạch.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Status Quo Là Gì ? Ý Nghĩa Của Từ Status Quo The Status Quo

d) tỉ lệ thành phần nghịch với các điện trở.

Lời giải:

1 – b

2 – d

3 – c

II- BÀI TẬP BỔ SUNG

Câu 6b trang 21 VBT trang bị Lí 9: có bố điện trở như thể nhau đều phải có trị số R. Hỏi cha điện trở này mắc thành những mạch điện ra làm sao để điện trở của từng đoạn mạch là R/3; 3R; 1,5R; (2/3)R ?

Lời giải: