3. Công thức các cung liên kết trên mặt đường tròn lượng giác

Mẹo nhớ: cos đối, sin bù, phụ chéo, tung hơn nhát π

*

 Cung hơn hèn π / 2

+ cos(π/2 + x) = - sinx

+ sin(π/2 + x) = cosx

4. Công thức nhân

Công thức nhân đôi:

*

Công thức nhân ba:

*

Công thức nhân bốn:

*

5. Phương pháp hạ bậc

Thực ra những công thức này mọi được chuyển đổi ra từ bí quyết lượng giác cơ bản, ví dụ như: sin2a=1 - cos2a = 1 - (cos2a + 1)/2 = (1 - cos2a)/2.

Bạn đang xem: Giá trị đặc biệt của sin cos

*

6. Thay đổi tổng thành tích

*
*

Thơ nhớ:

Sin tổng lập tổng sin cô.

Cô tổng lập hiệu song cô song chàng.

Tan tổng thì lập tổng hai tan.

Một trừ chảy tích chủng loại mang yêu thương sầu.

Gặp hiệu ta chớ đề xuất lo.

Xem thêm: Giải Phương Trình X 2 Một Ẩn Thông Dụng Nhất, Giải Phương Trình X^2

Đổi trừ thành cùng ghi sâu vào lòng.

7. Công thức biến hóa tích thành tổng

*

8. Nghiệm phương trình lượng giác

*

Phương trình lượng giác vào trường hợp đặc biệt:

+ sin a = 0 ⇔ a = kπ; (k ∈ Z)

+ sin a = 1 ⇔ a = π/2 + k2π; (k ∈ Z)

+ sin a = -1 ⇔ a = -π/2 + k2π; (k ∈ Z)

+ cos a = 0 ⇔ a = π/2 + kπ; (k ∈ Z)

+ cos a = 1 ⇔ a = k2π; (k ∈ Z)

+ cos a = -1 ⇔ a = π + k2π; (k ∈ Z)

9. Dấu của những giá trị lượng giác

*

10. Bảng báo giá trị lượng giác một số góc sệt biệt

*

11. Công thức lượng giác vấp ngã sung

*

 13. Hàm lượng giác ngược

*

14. Dạng số phức

*

15. Tích vô hạn

*