Để có thể giải quyếtđược các thắc mắc trắc nghiệm lý thuyết về daođộngđiều hoà thì học sinh phải nắmđược 4 vấnđề: các khái niệm về daođộng, cácđại lượng quánh trưngcủa daođộngđiều hoà; cácđại lượng của daođộngđiều hoà; Tổng thích hợp daođộng và triết lý về các loại daođộng (dao đụng tắt dần, xấp xỉ cưỡng bức và dao động duy trì)

I.1. CÁC KHÁI NIỆM VỀ DAO ĐỘNG

1. Dao động:

- giao động là hoạt động có giới hạn trong không gian , được lặp đi lặp lại xung xung quanh vị trí cân bằng.

2. Xấp xỉ tuần hoàn:

- xấp xỉ tuần hòa là giao động mà trạng thái xấp xỉ được lặp đi tái diễn sau những khỏang thời gian bằng nhau:

a/ Chu kì: T(s)

- C1: Là khỏang thời gian ngắn nhất nhưng trạng thái giao động (vị trí, gia tốc và gia tốc) được lặp lại

- C2: Là thời gian thực hiện một dao động T = tN

vHỏi: phân biệt giữa trạng thái và vị trí

b/ Tần số: f (Hz)

- Là số dao động thực hiện trong một 1-1 vị thời hạn (f = Nt)

3. Xấp xỉ điều hòa:

+ biện pháp 1: Dao động cân bằng là giao động được biểu đạt bởi phương trình dạng sin (hoặc cos) có dạng

x = Acos(ωt+ φ)

trong đó: A, ω, φlà những hằng số

+ bí quyết 2: giao động điều hòa là giao động mà phương trình của nó là nghiệm của phương trình vi phân

x""+ ω2x = 0

+ bí quyết 3: xấp xỉ điều hòa là hoạt động dưới công dụng của khả năng kéo về bao gồm biểu thức

F = - k.x (trong kia k là hằng số)

+ Cách 4: xấp xỉ điều hòa là hình chiếu của một vận động tròn đông đảo xuống một trục phía trong mặt phẳng quỹ đạo.

trong số ấy chu kì T=2πω

(ω là tần số góc)

-Đồ thị của daođộngđều hoà làđường hình sin:

*

II. CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG CỦA DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA :x = A cos(ωt+φ)

1. Biên độ A (cm, dm,mm, m.....)

+ Ý nghĩa: Là li độ rất đại

+ Công thức: A = xmax =A=lqd2=ST4

+ Đặc điểm: A>0

phụ thuộc vào vào giải pháp kích say mê dao động

2.Tần số góc ω(rad/s) (tần số)

+ Ý nghĩa : Đặc trưng cho tài năng thực hiện xê dịch nhanh hay chậm trễ (ví dụ 4Hz cùng 2Hz)

+ Công thức: ω = 2πf = 2πω(Con nhấp lên xuống lò xoω=km: , con lắc đơn:ω=gl )

+ Đặc điểm: ω>0

3. Pha dao động: (ωt+φ)_ rad

+ Ý nghĩa: Pha xê dịch (ωt+φ)tại thời khắc t: xác định trạng thái giao động tại thời gian đó

Pha ban sơ φ(Pha tại thời khắc t = 0): xác minh trạng thái tại thời gian ban đầu

+ Đặc điểm:

- Giới hạn: -ππ (phụ thuộc vào điều kiện ban đầu)

-Có hai dao động x1 = A1 cos(ωt+φ1) với x2 = A2 cos(ωt+φ2)

=> Δφ = φ2 - φ1 (Độ lệch pha của hai dao động)

Δφ = 2kπ (số chẵn lần π): hai giao động cùng phax1A1=x2A2 Δφ= π+2kπ (số lẻ lần π): hai dao động ngược phax1A1=-x2A2 Δφ= π2+2kπ: hai dao động vuông trộn (sin2φ+cos2φ= 1)x12A12+x22A22=1 -π π: Δφ>0(tức j2> j­1): 2 nhanh chóng pha hơn 1

Δφ21 ): 2 trễ pha rộng 1

III. CÁC ĐẠI LƯỢNG CỦA DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA :x = A cos(ωt+φ)

1. Li độ của xấp xỉ điều hòa:

- sáng tỏ : Li độ và tọa độ:

Li độ là tọa độ trong hệ trục tọa độ nơi bắt đầu tọa độ trên vị trí cân bằng

- Phương trình li độ của xấp xỉ điều hòa:

x = Acos(ωt+φ)

- mô tả:

+ khi đi từ thăng bằng ra biên thì: |x| tăng và ngược lại

- Đồ thị: Đồ thị của toạ độ theo thời gian là đường hình sin

- hành trình của xê dịch điều hòa là một trong đoạn thẳng

2.


Bạn đang xem: Gia tốc trong dddh


Xem thêm: Tại Sao Nói Đảng Cộng Sản Việt Nam Ra Đời Là Bước Ngoặt Quyết Định Của Cách Mạng Việt Nam

Gia tốc của dao động điều hòa:

- Biểu thức theo thời gian: v = - ωA sin(ωt+φ) = ωA cos(ωt+φ+π2)

(Trong đó ωA là biên độ của vận tốc, φ+π2là trộn của gia tốc )

- đối chiếu với li độ : gia tốc biến thiên điều hòa, thuộc tần số, mau chóng pha rộng x : π2 (vuông trộn với x)

- Biểu thức liên hệ với li độ:x2A2+v2vmax2=1 x2A2+v2ω2.A2=1x2+v2ω2=A2

- Đồ thị của tốc độ theo thời gian là đường hình sin

tốc độ theo li độ là 1 trong đoạn thẳng

- biểu lộ định tính biến hóa thiên của vận tốc:

+ Chiều của vận tốc: luôn cùng chiều chuyển động

+ Khi hoạt động từ biên về vị trí thăng bằng (|x|¯=> |v|­): vận tốc tăng

+ tại vị trí cân bằng (x = 0=> |v|max = ωA ): vận tốc lớn tuyệt nhất (Vận tốc rất có thể cực đại hoặc cực tiểu)

+ Tại địa chỉ biên: vận tốc bằng ko (Tốc độ nhỏ tuổi nhất)

3. Tốc độ của xấp xỉ điều hòa:

- Biểu thức theo thời gian: a = - ω2 A cos(ωt+φ) = ω2 A cos(ωt+φ+π)

(Trong đó ω2A là biên độ, φ+π là pha của gia tốc )

- So sánh

+ cùng với li độ : tốc độ biến thiên điều hòa cùng tần số, ngược pha với li độ

+ cùng với vận tốc: gia tốc biến thiên cân bằng cùng tần số, sớm pha π2 so với tốc độ (vuông pha với vận tốc)

- Biểu thức:

+ tương tác với li độ: a = -ω2x

+ liên hệ với vận tốc : a2amax2+v2vmax2=1v2ω2.A2+a2ω4.A2=1

- Đồ thị của gia tốc theo thời gian là đường hình sin; theo li độ là 1 trong đoạn thẳng; theo vận tốc là 1 elíp

- biểu đạt định tính thay đổi thiên của gia tốc:

+ Chiều của vec tơ gia tốc luôn luôn hướng về vị trí cân bằng

+ Khi chuyển động từ biên về vị trí cân bằng vận động nhanh dần

+ tại vị trí thăng bằng (x =0=>a = 0) tốc độ bằng không

+ Tại địa điểm biên tốc độ có độ lớn cực lớn (|x|= A => |a|max = ω2A)

¨Chú ý: dao động điều hòa không là chuyển động thẳng biến đổi đều (vì a không phải là hằng số)