Fe2O3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O được trung học phổ thông Sóc Trăng biên soạn hướng dẫn viết và cân đối phương trình một phương pháp nhanh và đúng đắn nhất. Mời các bạn tham khảo phương trình khi đến Fe2O3 công dụng với dung dịch axit H2SO4.

Bạn đang xem: Fe2o3 + h2so4 → fe2(so4)3 + h2o


2. Điều kiện phản ứng Fe2O3 cùng dung dịch H2SO4

Nhiệt độ: nhiệt độ.

3. Cách tiến hành phản ứng Fe2O3 và dung dịch H2SO4

Cho Fe2O3 chức năng với dung dịch H2SO4 đun vơi trên ngọn lửa đèn cồn.

Bạn đang xem: Fe2O3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O


4. Hiện nay tượng nhận thấy phản ứng 

Chất rắn màu đen của oxit sắt III (Fe2O3) tan dần trong dung dịch.

5. đặc điểm hóa học của Fe2O3

Fe2O3 là một trong oxit của sắt, Fe2O3 là dạng phổ biến nhất của sắt oxit từ nhiên. Bên cạnh đó có thể lấy chất này từ đất nung màu đỏ.

Công thức phân tử: Fe2O3

Là chất rắn, nâu đỏ, ko tan trong nước.

Tính oxit bazơ

Fe2O3 công dụng với dung dịch axit tạo thành dung dịch bazơ tạo ra dung dịch muối và nước.

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

Tính oxi hóa

Fe2O3 là chất oxi hóa khi tác dụng với các chất khử to gan lớn mật ở ánh nắng mặt trời cao như: H2, CO, Al:

Fe2O3 + 3H2 → 2Fe + 3H2O

Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2

Fe2O3 + 2Al → Al2O3 + 2Fe

6. Bài xích tập áp dụng liên quan 

Câu 1: chất nào sau đây khi phản nghịch ứng với hỗn hợp HNO3 sệt nóng sẽ không sinh ra khí?

A. FeO

B. Fe3O4

C. Fe2O3

D. Fe(OH)2


Đáp án C

Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3+ 3H2O

FeO + 4HNO3 quánh nóng → Fe(NO3)3+ NO2↑+ 2H2O

3Fe3O4 + 28HNO3 sệt nóng → 9Fe(NO3)3+ NO2↑+ 14H2O

Fe(OH)2 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 3H2O


Câu 2. Hoà tan sắt vào dung dịch AgNO3 dư, sau phản ứng hỗn hợp thu được chứa chất như thế nào sau đây?

A. Fe(NO3)2

B. Fe(NO3)3

C. Fe(NO2)2, Fe(NO3)3, AgNO3

D. Fe(NO3)3, AgNO3


Đáp án B

Phương trình hóa học:

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Fe(NO3)2 + AgNO3 dư → Fe(NO3)3 + Ag


Câu 3: biện pháp nào sau đây hoàn toàn có thể dùng để điều chế FeO?

A. Cần sử dụng CO khử Fe2O3 ở 500°C.

B. Nhiệt độ phân Fe(OH)2 trong không khí.

C. Nhiệt phân Fe(NO3)2

D. Đốt cháy FeS vào oxi.


Đáp án A

Câu 4. Hỗn phù hợp A cất 3 kim loại Fe, Ag cùng Cu ngơi nghỉ dạng bột. Cho hỗn hợp A vào dung dịch B chỉ chứa một hóa học tan với khuấy kỹ cho tới khi xong phản ứng thì thấy Fe và Cu tan hết và còn lại lượng Ag đúng bằng lượng Ag vào A. Hỗn hợp B đựng chất như thế nào sau đây?

A. AgNO3

B. FeSO4

C. Fe2(SO4)3

D. Cu(NO3)2


Đáp án C

Câu 5. Cho những chất Al, Fe, Cu, khí Cl2, hỗn hợp KOH, hỗn hợp HNO3 loãng. Chất chức năng được với dung dịch cất ion Fe2+ là

A. Al, dung dịch KOH.

B. Al, hỗn hợp KOH, khí Cl2.

C. Al, hỗn hợp HNO3, khí Cl2.

D. Al, dung dịch KOH, hỗn hợp HNO3, khí Cl2.


Đáp án D

Câu 6: dung dịch muối nào tiếp sau đây sẽ gồm phản ứng với dung dịch HCl lúc đun nóng?

A. FeBr2

B. FeSO4

C. Fe(NO3)2

D. Fe(NO3)3


Đáp án C

Câu 7: dung dịch loãng chứa các thành phần hỗn hợp 0,01 mol Fe(NO3)3 và 0,15 mol HCl có công dụng hòa tan buổi tối đa lượng sắt là:

A. 0,28 gam

B. 1,68 gam

C. 4,20 gam

D. 3,64 gam


Đáp án D

Sau làm phản ứng lượng fe hòa tan tối đa Fe buộc phải sau bội nghịch ứng muối bột thu được là muối fe (III)

Phương trình làm phản ứng ion

3Fe + 8H+ 2NO3– → 3Fe2+ + 2NO + 4H2O

0,045 0,15 0,03

Fe + 2Fe3+ → 3Fe2+

0,005 0,01 mol

Fe + 2H+ → Fe2+ + H2

0,015 ← (0,15 – 4.0,03)

nFe = 0,045 + 0,005 + 0,015 = 0,065

=> mFe = 3,64


Câu 8. Đốt 5,6 gam sắt trong V lít khí Cl2 (đktc), thu được tất cả hổn hợp X. đến X vào dung dịch AgNO3 dư, thu được 39,5 gam kết tủa. Giá trị của V là:

A. 3,36

B. 2,24

C. 2,80

D. 1,68


Đáp án B

Câu 9. cho dây fe quấn hình lò xo (đã được nung lạnh đỏ) vào lọ đựng khí clo. Hiện tại tượng xẩy ra là:

A. Fe cháy chế tạo thành sương trắng dày đặt dính vào thành bình.

B. Không thấy hiện tượng lạ phản ứng

C. Sắt cháy sáng chế thành sương màu nâu đỏ

D. Sắt cháy sáng tạo thành sương màu đen


Đáp án C

Sắt cháy trong Clo sản xuất thành muối bột FeCl3 có màu nâu đỏ

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3 (nâu đỏ)


Câu 10. phản nghịch ứng tạo nên muối fe (III) sunfat là:

A. Sắt phản bội ứng cùng với H2SO4 đặc, nóng.

B. Sắt làm phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng

C. Sắt làm phản ứng với dung dịch CuSO4

D. Sắt bội phản ứng với hỗn hợp Al2(SO4)3


Đáp án A

A. 2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

B. Sắt + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

C. Sắt + CuSO4 → FeSO4 + Cu

D. Fe + Al2(SO4)3 không phản ứng


Câu 11. trong các loại quặng sắt, quặng chứa các chất % Fe lớn số 1 là

A. Hematit đỏ

B. Hematit nâu

C. Manhetit

D. Xiđerit


Đáp án C

Câu 12. lúc thêm dung dịch Na2CO3 vào dung dịch FeCl3 sẽ sở hữu hiện tượng gì xảy ra?

A. Xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ vì xảy ra hiện tượng thủy phân

B. Dung dịch vẫn có màu nâu đỏ vì chúng không phản ứng cùng với nhau

C. Lộ diện kết tủa màu nâu đỏ đôi khi có hiện tượng kỳ lạ sủi bong bóng khí

D. Bao gồm kết tủa nâu đỏ chế tạo thành kế tiếp lại tan vì tạo khí CO2


Đáp án C: lộ diện kết tủa màu nâu đỏ đôi khi có hiện tượng sủi bọt khí:
2FeCl3 + 3Na2CO3 + 3H2O → 2Fe(OH)3↓(đỏ nâu) + 3CO2↑ + 6NaCl

Câu 13. Khử 16 gam Fe2O3 bằng khí co dư, sản phẩm khí thu được cho đi vào bình dung dịch Ca(OH)2 dư nhận được m gam kết tủa. Quý giá của a là

A. 10 gam

B. Trăng tròn gam

C. 30 gam

D. 40 gam


Đáp án C

nFe2O3 = 16/160 = 0,1 mol

Phương trình phản ứng hóa học

Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2 (1)

1 3mol

0,1 nCO2

nCO2 = 0,3 mol

Do Ca(OH)2 dư => phản ứng chế tác thành kết tủa

Phương trình phản nghịch ứng hóa học

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O (2)

1 1 mol

0,3 nCaCO3 =? mol

Ta tất cả xét số mol CO2 ở cả 2 phương trình ta có: nCO2 (2) = nCO2 (1) = 0,3 mol

=> nCaCO3 = 0,3 mol

=> m = mCaCO3 = nCaCO3 . MCaCO3 = 0,3 . 100 = 30g


Câu 14. Cho nhàn dung dịch NH3 đến dư vào hỗn hợp dung dịch FeCl3. Hiện tượng kỳ lạ quan gần cạnh được là

A. Gồm kết tủa nâu đỏ, không tan trong NH3 dư.

B. Gồm kết tủa keo dán giấy trắng, rồi tan trong NH3 dư.

C. Tất cả kết tủa nâu đỏ, rồi tan trong NH3 dư.

D. Tất cả kết tủa keo dán giấy trắng, ko tan trong NH3 dư.


Đáp án A

FeCl3 + 3NH3 +3H2O → Fe(OH)3 + 3NH4Cl

Fe(OH)3 là kết tủa màu đỏ nầu, không xẩy ra tan vào NH3


…………………….

Mời các bạn xem thêm một số tư liệu liên quan 

Trên đây thpt Sóc Trăng đã đưa tới chúng ta bộ tư liệu rất có lợi Fe2O3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O. Để có hiệu quả cao hơn trong học tập tập, trung học phổ thông Sóc Trăng xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu chuyên đề Toán 9, siêng đề thiết bị Lí 9, kim chỉ nan Sinh học 9, Giải bài tập hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà trung học phổ thông Sóc Trăng tổng hợp với đăng tải.

Xem thêm: Thành Tế Bào Thực Vật : Nó Là Gì, Cấu Trúc Và Thành Phần, Cấu Tạo Tế Bào Thực Vật Gồm Những Bộ Phận GìĐăng bởi: thpt Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục


Tags
Hóa học 8 Phương trình phản ứng hóa học 8
*
Facebook Twitter LinkedIn Tumblr Pinterest Reddit Messenger Messenger share via email Print
*

THPT Sóc Trăng


Bài viết ngay sát đây


*

Tổng hợp quy tắc đánh dấu trọng âm môn giờ đồng hồ Anh


47 phút trước
*

Số đếm với số sản phẩm công nghệ tự trong giờ đồng hồ Anh


2 tiếng trước

500 câu trắc nghiệm trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh


4 giờ trước

500 câu trắc nghiệm tự vựng tiếng Anh


4 giờ đồng hồ trước
*

Bài tập mệnh đề quan hệ giới tính trong tiếng Anh


5 giờ trước
*

Bài tập trắc nghiệm Mệnh đề trạng ngữ trong giờ Anh


6 tiếng trước
*

Bài tập Đại từ làm phản thân trong tiếng Anh


9 giờ trước
*

Bài tập Danh từ bỏ đếm được và Danh từ không đếm được trong tiếng Anh


9 tiếng trước

Trả lời Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường yêu cầu được đánh dấu *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang web

lưu giữ tên của tôi, email, và website trong trình chăm chút này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.


Check Also
Close
Bài viết nổi bật
Xem những nhất
Giới thiệu
Trường trung học phổ thông Sóc Trăng - Trực nằm trong Sở GDĐT tỉnh Sóc Trăng
Chuyên mục
Giáo dục (11.157)
Chuyên mục

Facebook Twitter Messenger Messenger
Back to vị trí cao nhất button
Close
Tìm kiếm cho:
Popular Posts
Close
Kết quả tìm kiếm cho
Close
Log In
Forget?
Remember meLog In

Bạn đang dùng trình ngăn quảng cáo!


Bạn đang sử dụng trình chặn quảng cáo!