Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO+ H2O là phản ứng oxi hóa khử, được trung học phổ thông Sóc Trăng biên soạn, phương trình này sẽ lộ diện trong nội dung các bài học: cân đối phản ứng oxi hóa khử lớp 10, tính chất Hóa học tập của Al và đặc thù hóa học HNO3…. Cũng như các dạng bài tập. Hy vọng rất có thể giúp chúng ta viết và cân đối phương trình một phương pháp nhanh và đúng đắn hơn.

Bạn đang xem: Fe tác dụng với hno3


2. Cách cân đối phương trình sắt + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

Xác định số oxi hóa của những nguyên tố cố đổi

Fe0 + HN+5O3 → Fe+3(NO3)3 + N+2O + H2O

Bạn đã xem: fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO+ H2O


1x

1x

Fe0 → Fe3+ + 3e

N+5 + 3e → N+2

Vậy ta gồm phương trình: fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

3. Điều khiếu nại phản ứng Fe chức năng với HNO3

HNO3 loãng dư

4. Cách thực hiện phản ứng đến Fe chức năng HNO3

Cho fe (sắt) chức năng với hỗn hợp axit nitric HNO3

5. Hiện tượng lạ Hóa học

Kim một số loại tan dần sản xuất thành hỗn hợp muối muối bột sắt(III) nitrat cùng khí ko màu hóa nâu trong bầu không khí NO bay ra.

6. Tính hóa chất cơ phiên bản của sắt

a. Tác dụng với phi kim 

Với oxi: 3Fe + 2O2

*
Fe3O4 

Với clo: 2Fe + 3Cl2

*
2FeCl3

Với lưu lại huỳnh: fe + S

*
FeS

Ở ánh sáng cao, sắt phản bội ứng được với rất nhiều phi kim.

b. Tính năng với hỗn hợp axit

Tác dụng với với HCl, H2SO4 loãng

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Tác dụng cùng với H2SO4 đặc, nóng; HNO3 đặc:

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 ↑ + 3H2O

Không tác dụng với H2SO4 đặc nguội, HNO3 đặc, nguội

c. Tác dụng với hỗn hợp muối

Đẩy được sắt kẽm kim loại yếu hơn thoát khỏi muối

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Fe + AgNO3 → Fe(NO3)2 + Ag

7. Bài xích tập áp dụng liên quan

Câu 1. cho 11,2 gam fe tan trọn vẹn trong hỗn hợp HNO3 loãng dư, sau bội phản ứng chiếm được V lít NO (đktc, thành phầm khử duy nhất). Giá trị của V là:

A. 6,72 lít

B. 2,24 lít

C. 3,36 lít

D. 4,48 lít


Đáp án D: Số mol của fe bằng: nFe = 0,2 mol.Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑+ 2H2O => nNO = 0,2 => VNO = 0,2.22,4 = 4,48 lít

Câu 2. Tính hóa học vật lý nào dưới đó là của sắt:

A. Sắt gồm màu quà nâu, nhẹ, gồm ánh kim, dẫn điện và dẫn nhiệt độ kém.

B. Fe có white color bạc, nặng, tất cả ánh kim, dẫn điện, dẫn sức nóng tốt

C. Fe có white color xám, nặng, bao gồm ánh kim, dẫn điện cùng dẫn nhiệt độ tốt

D. Fe có màu trắng xám, nhẹ, có ánh kim, dẫn điện cùng dẫn sức nóng tốt.


Đáp án C

Tính hóa học vật lý làm sao dưới đó là của sắt:

C. Fe có white color xám, nặng, bao gồm ánh kim, dẫn điện với dẫn nhiệt tốt


Câu 3. cho phương trình chất hóa học sau: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O

Tổng hệ số tối giản của phương trình sau:

A. 8

B. 9

C. 12

D. 16


Đáp án B: Al + 4HNO3 → Al(NO3)3 + NO + 2H2O

Câu 4. Thành phần chủ yếu của quặng hemantit đỏ là:

A. FeCO3

B. Fe3O4

C. Fe2O3.nH2O

D. Fe2O3


Đáp án D

Dùng HNO3 có thể nhận hiểu rằng cả 4 chất.

Chất rắn chảy dần, có khí không màu thoát ra → MgCO3

MgCO3 + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + CO2 ↑ + H2O

+ hóa học rắn tan dần, bay ra khí không màu hóa nâu trong không khí, dung dịch thu được màu vàng nâu → Fe3O4

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 (vàng nâu) + NO + 14H2O

2NO (không màu) + O2 → 2NO2 (nâu đỏ)

Chất rắn chảy dần, sau làm phản ứng thu được hỗn hợp màu xanh

CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 (xanh) + H2O

Chất rắn tan dần, sau bội phản ứng thu được dung dịch không màu

Al2O3 + 6HNO3 → 2Al(NO3)3(không màu) + 3H2O


Câu 9. trong số phản ứng sau, làm phản ứng như thế nào HNO3 không đóng vai trò chất oxi hóa?

A. ZnS + HNO3(đặc nóng)

B. Fe2O3 + HNO3(đặc nóng)

C. FeSO4 + HNO3(loãng)

D. Cu + HNO3(đặc nóng)


Đáp án B: Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

Câu 10. đến 16,8 gam bột fe vào 400 ml dung dịch HNO3 1M, chiếm được khí NO duy nhất, lượng muối thu được cho vô dung dịch NaOH dư chiếm được kết tủa. Nung nóng kết tủa mà không tồn tại không khí chiếm được m gam hóa học rắn. Tính m?

A. 10,8 gam

B. 21,6 gam

C. 7,2 gam

D. 16,2 gam


Đáp án A

nFe = 0,3 mol , nHNO3 = 0,4 mol

Phương trình hóa học

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

Ban đầu: 0,3 0,4

Phản ứng 0,1 0,4 0,1 0,1

Kết thúc 0,2 0 0,1 0,1

→ 2Fe(NO3)3 + fe dư → 3Fe(NO3)2

Bđ 0,1 0,2

Pư 0,1 0,05 0,15

Kt 0 0,15 0,15

Fe(NO3)2 → Fe(OH)2 → FeO

0,15 0,15

→ trọng lượng FeO thu được: 0,15.72 = 10,8 gam


Câu 11. Sắt tác dụng với H2O ở ánh sáng cao hom 570 °C thì tạo nên H2 và thành phầm rắn là

A. FeO.

B. Fe3O4.

C. Fe2O3.

D. Fe(OH)2.


Đáp án A

Câu 12. cho m gam bột sắt vào 800 ml dung dịch hỗn hợp tất cả Cu(NO3)2 0,2M với H2SO4 0,25M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, nhận được 0,6m gam hỗn hợp bột kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5, làm việc đktc). Quý giá của m với V theo thứ tự là:

A. 10,8 và 4,48.

B. 10,8 cùng 2,24.

C. 17,8 và 4,48.

D. 17,8 với 2,24.


Đáp án D

nCu(NO3)2 = 0,8.0,2 = 0,16 mol

nH2SO4 = 0,8.0,25 = 0,2 mol

Do sau bội phản ứng còn dư tất cả hổn hợp bột sắt kẽm kim loại ⇒ fe còn dư, Cu2+ hết, muối bột Fe2+

3Fe + 2NO3– + 8H+ → 3Fe2+ + 2NO + 4H2O (1)

0,32 0,4

0,15 0,1 0,4 0,1

Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu

V = 0,1.22,4 = 2,24 lít

m – (0,15 + 0,16).56 + 0,16.64 = 0,6m

m = 17,8 gam


Câu 13. Dãy những chất và dung dịch nào dưới đây khi lấy dư rất có thể oxi hoá fe thành sắt (III)?

A. HCl, HNO3 đặc, nóng, H2SO4 đặc, nóng

B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 đặc, nguội

C. Bột lưu huỳnh, H2SO4 đặc, nóng, HCl

D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng


Đáp án D: Cl2, AgNO3, HNO3 loãng

Câu 14: dung dịch FeSO4 không làm mất màu hỗn hợp nào sau đây?

A. Dung dịch KMnO4 trong môi trường H2SO4

B. Dung dịch K2Cr2O7 trong môi trường thiên nhiên H2SO4

C. Dung dịch Br2

D. Hỗn hợp CuCl2


Đáp án D: hỗn hợp CuCl2

Câu 15. mang lại m gam bột fe vào 800 ml dung dịch hỗn hợp có Cu(NO3)2 0,2M và H2SO4 0,25M. Sau thời điểm các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được 0,6m gam hỗn hợp bột sắt kẽm kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử nhất của N+5, sinh hoạt đktc). Quý hiếm của m và V theo thứ tự là:

A. 10,8 và 4,48.

B. 10,8 và 2,24.

C. 17,8 với 4,48.

D. 17,8 cùng 2,24.


Đáp án D

Do sau phản nghịch ứng thu được tất cả hổn hợp bột KL cần Fe dư, phản ứng tạo muối Fe2+

nCu2+ = nCu(NO3)2 = 0,16mol;

nNO3– = 2nCu(NO3)2 = 0,32 mol;

nH+ = 2nH2SO4 = 0,4 mol

Phương trình hóa học

3Fe + 8H+ + 2NO3– → 3Fe2+ + 2NO + 4H2O (Ta thấy: 0,4/8 + hết, NO3– dư)

0,15 ← 0,4 → 0,1 → 0,1

Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu

0,16 ← 0,16 → 0,16

Vậy nFe pư = 0,15 + 0,16 = 0,31 mol

=> m KL sau = mFe dư + mCu => m – 0,31.56 + 0,16.64 = 0,6m => m = 17,8 gam

=> VNO = 0,1.22,4 = 2,24 lít


Câu 16. Dãy các chất và dung dịch nào tiếp sau đây khi mang dư hoàn toàn có thể oxi hoá sắt thành Fe(III) ?

A. HCl, HNO3 đặc, nóng, H2SO4 đặc, nóng

B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 đặc, nguội

C. Bột lưu huỳnh, H2SO4 đặc, nóng, HCl

D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng


Đáp án D

Câu 17. Có 4 kim loại để riêng biệt: Ag, Al, Mg, Fe. Chỉ sử dụng hai thuốc thử hoàn toàn có thể phân biệt được từng chất

A. Hỗn hợp NaOH; phenolphtalein

B. Dung dịch NaOH, hỗn hợp HCl

C. Hỗn hợp HCl, giấy quỳ xanh

D. Dung dịch HCl, hỗn hợp AgNO3 


Đáp án B

Câu 18. Hòa rã Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch X. Search phát biểu sai

A. Hỗn hợp X làm mất màu dung dịch tím

B. Cho NaOH dư vào hỗn hợp X nhận được kết tủa nhằm lâu bên cạnh không khí kết tủa có cân nặng tăng lên.

C. Hỗn hợp X công dụng được với Zn

D. Dung dịch X chẳng thể hòa tan Cu


Đáp án D

Fe3O4 + 4H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O

A đúng: FeSO4 làm mất màu thuốc tím vào H2SO4 loãng

B. FeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2 + Na2SO4

C. FeSO4 + Zn → ZnSO4 + Fe

D sai: Cu + Fe2(SO4)3 → 2FeSO4 + CuSO4


Câu 19. Cho sắt công dụng với dung dịch H2SO4 loãng nhận được V lít khí H2 (đktc), dung dịch thu được cho cất cánh hơi được tinh thể FeSO4.7H2O có cân nặng là 27,8 gam. Thể tích khí H2 (đktc) được giải phóng là

A. 4,48 lít.

B. 8,19 lít.

C. 2,24 lít.

D. 6,23 lít.


Đáp án C

Bảo toàn nguyên tố Fe: nFe = nFeSO4.7H2O = 27,8/278 = 0,1 mol

=> nH2 = 0,1 mol => V = 0,1.22,4 =2,24 lít


Câu 20. mang đến 22,72 gam lếu hợp tất cả Fe, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4 phản nghịch ứng hết với hỗn hợp HNO3 loãng (dư), thu được 2,688 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ngơi nghỉ đktc) cùng dung dịch X. Cô cạn hỗn hợp X chiếm được m gam muối hạt khan. Tính m?

A. 49,09.

B. 38,72.

C. 77,44.

D. 34,36.


Đáp án C

nNO = 2,688/22,4 = 0,12 mol

Coi láo lếu hợp bao gồm Fe (x mol), O (y mol)

=> 56x + 16y = 22,72 (1)

Fe0 → Fe+3 + 3e

x → x → 3x

O0 + 2e → O-2

y → 2y

N+5 + 3e → N+2

0,36→ 0,12

Bảo toàn e => 3x = 2y + 0,36 (2)

(1),(2) => x = 0,32; y = 0,3

=> nFe(NO3)3 = nFe = 0,32mol

=> m = 0,32.242 = 77,44 gam


Câu 21. Nung lạnh 25,2 gam Fe ngoại trừ không khí sau một thời gian thu được m gam các thành phần hỗn hợp X tất cả Fe, FeO, Fe2O3 với Fe3O4. Tất cả hổn hợp này phản bội ứng hết với hỗn hợp H2SO4 sệt nóng (dư), chiếm được 8,4 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, làm việc đktc). Tính m?

A. 15 gam

B. 30 gam

C. 25 gam

D. 20 gam


Đáp án B

Ta có, nFe = 0,05 mol cùng nSO2 = 0.375 mol

Quy hỗn các thành phần hỗn hợp X về 2 thành phần Fe và O

Quá trình nhường: Fe0 → Fe+3 + 3e

Quá trình dìm e: O0 + 2e → O-2

S+6 + 2e → S+4

Áp dụng định hình thức bảo toàn electron ta có:

1,35 = 2x + 0,75 → x = 0,3

Mặt khác ta có: nên: m = 25,2 + 0,3.16 = 30(gam).


……………………………………………

Mời những bạn xem thêm một số phương trình bội phản ứng liên quan 

Gửi tới các bạn phương trình fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO+ H2O được trung học phổ thông Sóc Trăng biên soạn kết thúc gửi tới các bạn. Mong muốn tài liệu giúp các bạn biết bí quyết viết và cân đối phương trình phản bội ứng, hiện tượng kỳ lạ sau làm phản ứng khi mang đến Fe công dụng với HNO3 loãng dư.

Xem thêm: Fe + Fecl3 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Phương Trình Điện Li Của Fecl3

Các chúng ta có thể các em cùng đọc thêm một số tài liệu tương quan hữu ích trong quá trình học tập như: Giải bài xích tập Hóa 12, Giải bài bác tập Toán lớp 12, Giải bài bác tập thứ Lí 12 ,….