Kim nhiều loại Fe tính năng được với từng nào chất trong dãy sau: HCl, H2SO4 đặc nguội, dd NaOH, dd Al(NO3)3; khí Cl2
Bạn đang xem: Fe tác dụng được với những chất nào

*
*
*
*
*
*
*
*

Để khử trọn vẹn 8 gam Fe2O3 bởi bột nhôm ở ánh nắng mặt trời cao, vào điều kiện không tồn tại không khí thì khối lượng bột nhôm đề nghị dùng là


Hòa tan không còn 2,8 gam sắt kẽm kim loại Fe vào ly đựng 60 gam dung dịch HCl 7,3% chiếm được khí H2 với dung dịch X. Nồng độ tỷ lệ của muối bột sắt (II) clorua trong dung dịch sau phản ứng là


Cho 5,6 gam bột sắt vào hỗn hợp CuSO4 dư, sau phản nghịch ứng hoàn toàn thu được m gam chất rắn. Quý giá của m là


Cho 11,2 gam bột sắt tính năng với khí clo dư. Sau bội phản ứng thu được 32,5 gam muối sắt. Cân nặng khí clo thâm nhập phản ứng là


Nung các thành phần hỗn hợp chứa FeCO3 với FexOy bắt buộc dùng 1,12 lít O2 (đktc) chiếm được 16 gam Fe2O3 và khí CO2. Hấp thụ toàn thể lượng khí CO2 bởi dung dịch Ca(OH)2 thấy cân nặng bình tăng 6,6 gam. Công thức của oxit sắt là


Nung hỗn hợp chứa 23,2 gam Fe3O4 và 5,6 gam fe trong bầu không khí thu được 32 gam một oxit sắt. Công thức của oxit sắt là


Đốt cháy trọn vẹn lượng sắt trong khí O2 nhận được một oxit sắt tất cả tỉ lệ (fracm_Fem_O = frac73). Cách làm của oxit sắt là


Dẫn khí hidro dư qua ống sứ đựng 21,6 gam oxit sắt nung rét thu được sắt và các thành phần hỗn hợp H2 với hơi nước. Dẫn các thành phần hỗn hợp khí H2 và hơi nước qua bình CuSO4 khan thấy trọng lượng bình tăng 5,4 gam. Công thức của oxit sắt (biết CuSO4 + 5H2O → CuSO4.5H2O)


Dùng 3,36 lít khí H2 (đktc) để khử hoàn toàn 8 gam oxit fe thu được sắt và hơi nước. Cách làm của oxit sắt là


Khử hoàn toàn một lượng oxit sắt bởi khí co dư nhận được 11,2 gam sắt và hỗn hợp khí CO, CO2. Dẫn toàn thể hỗn phù hợp khí qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2dư thấy cân nặng bình tăng thêm 8,8 gam. Bí quyết của oxit fe là


Dẫn khí co dư qua lượng oxit fe thu được 58,8 gam fe và các thành phần hỗn hợp khí CO, CO2. Dẫn toàn cục hỗn đúng theo khí CO, CO2 qua bình đựng Ca(OH)2 dư thấy khối lượng dung dịch bớt 78,4 gam. Cách làm của oxit sắt là


Cần 10,752 lít teo để khử hoàn toàn 27,84 gam oxit fe thu được sắt và khí cacbonic. Cách làm của oxit sắt là


Dẫn khí co dư trải qua 24 gam oxit fe thu được fe và tất cả hổn hợp khí co và CO2. Cho toàn cục hỗn hợp teo và CO2 qua hỗn hợp Ca(OH)2 dư nhận được 45 gam kết tủa. Cách làm của oxit sắt là


Hòa rã 14,4 gam oxit sắt buộc phải dùng 100 ml hỗn hợp H2SO4 2M thu được dung dịch muối sắt. Cách làm của oxit sắt là:


Nhúng một thanh fe vào hỗn hợp CuSO4, sau một thời gian thấy khối lượng chất rắn tăng 1,6 gam. Số mol CuSO4 sẽ tham gia phản bội ứng là:
Xem thêm: Điểm Chuẩn Đh Sài Gòn 2020, Điểm Chuẩn Đại Học Sài Gòn 2021

Khối lượng quặng hematit chứa 60% Fe2O3 cần thiết để phân phối đ­ược 1 tấn gang chứa 95% Fe. Biết hiệu xuất của quy trình là 80% là:


Hoà tung 16,8g sắt kẽm kim loại hoá trị II vào hỗn hợp HCl dư, sau phản ứng nhận được 6,72 lít khí H2 (đktc). Sắt kẽm kim loại đem hoà tan là: