estimate tức là gì, định nghĩa, các sử dụng với ví dụ trong tiếng Anh. Giải pháp phát âm estimate giọng bạn dạng ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của estimate.

Bạn đang xem: Estimate là gì


Từ điển Anh Việt

estimate

/"estimit - "estimeit/

"estimeit/

* danh từ

sự đánh giá, sự cầu lượng

số lượng cầu đoán

bản kê giá cả (thầu khoán)

the Estimates

dự thảo ngân sách

* ngoại cồn từ

đánh giá; mong lượng

estimate

ước lượng, tấn công giá

e. Of the number of zeros mong lượng số lượng các không điểm

admissible e. Cầu lượng đồng ý được

combined ratio e mong lượng tổ hợp dưới dạng trung bình

consistent e. (thống kê) cầu lượng vững

grand-lot e. ước lượng theo số đông lô lớn

invariant e. (thống kê) ước lượng bất biến

minimax e.(thống kê) mong lượng minimac

ordered e. (thống kê) ước lượng nhờ thống kê lắp thêm tự

overall e. Cầu lượng đầy đủ

regression e. ước lượng hồi quy

unbiased e. Cầu lượng ko chệch

upper e. (giải tích) cầu lượng trên


Từ điển Anh Việt - siêng ngành

estimate

* tởm tế

đánh giá

đánh giá lượng giá

dự kế

dự tính

lượng giá

sự đánh giá

sự ước lượng

sự ước tính

ước lượng

ước tính

* kỹ thuật

đánh giá

dự đoán

dự toán

sự đánh giá

sự ước lượng

sự ước tính

ước đoán

ước lượng

ước tính


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: học tập từ vựng giờ Anh
9,0 MB
Học từ bắt đầu mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập với kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích phù hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh cùng Việt Anh với tổng số 590.000 từ.
*

Từ liên quan
Hướng dẫn cách tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để mang con trỏ vào ô tìm kiếm cùng để né khỏi.Nhập từ đề nghị tìm vào ô tìm kiếm kiếm với xem các từ được lưu ý hiện ra bên dưới.Khi con trỏ đang phía trong ô tìm kiếm,sử dụng phím mũi thương hiệu lên <↑> hoặc mũi thương hiệu xuống <↓> để di chuyển giữa những từ được gợi ý.Sau đó thừa nhận (một lần nữa) để xem chi tiết từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp chuột ô kiếm tìm kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ nên tìm vào ô tra cứu kiếm và xem các từ được nhắc nhở hiện ra bên dưới.Nhấp con chuột vào từ mong mỏi xem.

Xem thêm: Vừa Gà Vừa Chó Bó Lại Cho Tròn 36 Con 100 Chân Chẵn Hỏi Có Bao Nhiêu Con Gà Bao Nhiêu Con Chó


Lưu ý
Nếu nhập trường đoản cú khóa vượt ngắn bạn sẽ không nhận thấy từ bạn có nhu cầu tìm trong list gợi ý,khi đó bạn hãy nhập thêm những chữ tiếp theo sau để chỉ ra từ thiết yếu xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*