x-lair.com trình làng đến những em học sinh lớp 12 nội dung bài viết Giải toán este – lipit, nhằm giúp các em học tốt chương trình chất hóa học 12.

*Bạn đang xem: Tóm tắt lý thuyết hóa 12, este

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Nội dung nội dung bài viết Giải toán este – lipit:GIẢI TOÁN OIL – LIPIT. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP. Dạng 1: Giải toán este dựa vào phản ứng đốt cháy. Este no 1-1 chức mạch hở: Este ko no có một nối đôi, solo chức mạch hở: Este no 2 chức mạch hở. BÀI TẬP MINH HỌA Câu 1. Đốt cháy trọn vẹn 1,48 (g) este A thu được 2,64 (g) CO2 và 1,08 (g) H2O. CTPT của A là. Câu 2. Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol một chất hữu cơ X cần 4,48 lít khí oxi (đktc) thu được một : 1. Hiểu được X chức năng với hỗn hợp NaOH tạo thành hai chất hữu cơ. CTCT của X là. Câu 3. Đốt cháy trọn vẹn 7,4 gam một este X thu được 13,2 gam CO2 và 5,4 gam nước. Biết rằng X tráng gương được. CTCT của X là.Dạng 2: Giải toán este phụ thuộc phản ứng xà chống hóa. Xà chống hóa este đơn chức: Tổng quát: RCOOR + NaOH + RCOONa + ROH. Chất hữu cơ A khi tính năng với NaOH, trong thành phầm có ancol tạo thành = A cần chứa chức este. Giữ ý: este này khi phản ứng với dd NaOH tạo thành ancol có nhóm –OH liên kết trên cacbon với nối song bậc 1, không bền đồng phân hóa tạo ra anđehit. R-COOCH = CH2 + NaOH > R-COONa + CH2 = CH-OH. 1 muối hạt + 1 xeton 2 este này lúc phản ứng tạo ra ancol tất cả nhóm -OH liên kết trên cacbon có nối song bậc 2 không bền đồng phân hóa tạo nên este này có gốc ancol là phenol hoặc đồng đẳng phenol. Xà phòng hóa este nhiều chức. Để giải nhanh việc este yêu cầu chú ý: Este có số nguyên tử C BÀI TẬP MINH HỌA Câu 1. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol este X nhận được 3 mol khí CO2. Còn mặt khác khi xà phòng hóa 0,1 mol este trên nhận được 8,2 gam muối chứa natri. CTCT của X là. Câu 2. Thủy phân một este X gồm tỉ khối hơi đối với hiđro là 44 thì được một muối natri có trọng lượng bằng 41/44 khối lượng este. CTCT của este là. Câu 3.

Xem thêm: Tính Chất Hóa Học Của Axit Mạnh Và Axit Yếu, Sự Khác Biệt Giữa Axit Yếu Và Axit Mạnh

Thủy phân 4,4 (g) este solo chức A bởi 200ml dung dịch NaOH 0,25M (vừa đủ) thì chiếm được 3,4 (g) muối hữu cơ B. CTCT thu gọn gàng của A là.