Vậy Este là gì? Este tất cả những đặc thù hoá học tập và tính chất vật lý nào? chúng ta cùng mày mò qua bài viết dưới trên đây để hiểu rõ hơn nhé những em.

Bạn đang xem: Este của ancol

=>> Tải bài bác Tập Về Este từ Cơ bạn dạng Đên Nâng Cao

Video phía Dẫn

Este là gì?

– Este là sản phẩm thu được khi thay thế sửa chữa nhóm OH vào axit cacboxylic bằng nhóm OR.

– Este đơn giản có công thức cấu tạo như sau:

*

– Công thức tổng quát của một vài loại este thường gặp:

+ Este no, solo chức, mạch hở: CnH2n+1COOCmH2m+1 tốt CxH2xO2 (n ≥ 0; m ≥ 1; x ≥ 2).

+ Este 1-1 chức: CxHyO2 hoặc RCOOR’ (x ≥ 2; y ≥ 4; y chẵn; y ≤ 2x):

+ Este của axit solo chức và Ancol đa chức: (RCOO)xR’.

+ Este của axit đa chức cùng Ancol đơn chức: R(COOR’)x.

+ Este của axit nhiều chức và Ancol đa chức: Rt(COO)xyR’x.

*

* Lưu ý: Số chức este là bội số chung bé dại nhất của số chức ancol cùng số chức axit.

Cách phát âm tên Este (danh pháp).

1. Cùng với ancol 1-1 chức R’OH

Tên este = tên cội hidrocacbon R’+ tên cội axit (đổi đuôi ic thành at )

Ví dụ: HCOOC2H5 : Etyl fomat;

CH3COOC2H5: Etyl axetat

CH2=CH-COO-CH3: Metyl acrylat

2. Với ancol nhiều chức

Tên este = thương hiệu ancol + tên nơi bắt đầu axit

Ví dụ: CH2OOC-CH3: etylenglycol điaxetat

Tính hóa học vật lý của Este

– Đa số nghỉ ngơi trạng thái lỏng, hầu hết este có khối lượng phân tử khôn xiết lớn hoàn toàn có thể ở tâm lý rắn (như mỡ động vật, sáp ong,…)

– ánh sáng sôi thấp, dễ bay hơi vị không tạo link hidro giữa những phân tử.

– nhẹ hơn nước, ít tan hoặc ko tan trong nước bởi vì không tạo liên kết hidro giữa các phân tử cùng với nước.

– Đa số các este nặng mùi thơm đặc thù như:

Isoamyl axetat: CH3COOCH2CH2(CH3)2 có mùi chuối Etyl butirat: CH3CH2CH2COOC4H9 bám mùi dứa Geranyl axetat: CH3COOC10H17 có mùi hoa hồng

– Là dung môi giỏi để hòa tan những chất hữu cơ.

Tính chất hoá học của Este

1. Este phản ứng thủy phân

RCOOR’­ + H2O ↔ RCOOH + R’OH

– bội nghịch ứng tiến hành trong môi trường axit loãng với được đun nóng.

– ước ao tăng năng suất của phản bội ứng thủy phân este đề xuất dùng dư nước và áp dụng chất xúc tác axit, đun nóng các thành phần hỗn hợp phản ứng.

– nếu ancol hình thành không bền thì làm phản ứng xẩy ra theo một chiều.

2. Este phản nghịch ứng thủy phân trong môi trường thiên nhiên kiềm (phản ứng xà phòng hóa)

RCOOR’­ + NaOH → RCOONa + R’OH

– mchất rắn sau phản nghịch ứng = mmuối + mkiềm dư.

– với este đối chọi chức: neste phản ứng = nNaOH bội nghịch ứng = nmuối = nancol.

3. Một trong những phản ứng riêng của Este

– Este của ancol ko bền lúc thủy phân hoặc xà phòng hóa không thu được ancol:

RCOOCH=CH2 + H2O → RCOOH + CH3CHO

– Este của phenol phản nghịch ứng tạo ra hai muối với nước:

RCOOC6H5 + 2NaOH → RCOONa + C6H5ONa + H2O

– Este của axit fomic (HCOO)xR có khả năng tham gia bội phản ứng tráng gương.

(HCOO)xR + 2xAgNO3 + 3xNH3 + xH2O → (NH4CO3)xR + 2xAg + 2xNH4NO3

– nếu este tất cả gốc axit hoặc cội Ancol không no thì este này còn tham gia được phản bội ứng cộng, làm phản ứng trùng hợp và phản ứng thoái hóa không trả toàn.

CH2=CH-COOCH3 + Br2 → CH2Br-CHBr-COOCH3

nCH2=C(CH3)COOCH3 → (-CH2-C(CH3)(COOCH3)-)n

(Poli(MetylMetacrylat) – Plexiglass – chất thủy tinh hữu cơ)

nCH3COOCH=CH2 → (-CH2-CH(OOCCH3)-)n

(poli(vinyl axetat) – PVA)

Cách pha trộn Este

1. Triển khai phản ứng este hóa giữa ancol và axit

yR(COOH)x + xR’(OH)y

*
Ry(COO)xyR’x + xyH2O (H2SO4, t0)

2. Tiến hành phản ứng cộng giữa axit cùng hiđrocacbon ko no

RCOOH + C2H2 → RCOOCH = CH2

3. Tiến hành phản ứng thân muối na của axit cùng dẫn xuất halogen

RCOONa + R’X → RCOOR’ + NaX (xt, t0)

4. Tiến hành phản ứng giữa phenol với anhidrit axit

(RCO)2O + C6H5OH → RCOOC6H5 + RCOOH

VI. Ứng dụng của Este

* các este có ứng dụng rộng rãi trong đời sống.

– làm cho dung môi như: butyl với amyl axetat được dùng để pha đánh tổng hợp.

– Sản xuất những chất đặc trưng như: poli(metyl acrylat) cùng poli(metyl metacrylat) cần sử dụng làm chất thủy tinh hữu cơ; poli(vinyl axetat) dùng làm chất dẻo hoặc thủy chia thành poli(vinyl ancol) dùng làm keo dán giấy dán.

– một vài este của axit phtalic được sử dụng là hóa học hóa dẻo, dược phẩm,…

– một số este bám mùi thơm hoa quả được sử dụng trong công nghiệp thực phẩm và mĩ phẩm,…

Ví dụ: Isoamyl axetat: CH3COOCH2CH2(CH3)2: mùi hương chuối, sử dụng trong thực phẩm

Geranyl axetat: CH3COOC10H17: mùi hoa hồng, cần sử dụng trong mỹ phẩm,…

VII. Cách nhận biết este

– Este của axit fomic có công dụng tráng gương.

– các este của ancol ko bền bị thủy phân chế tạo ra anđehit có công dụng tráng gương.

– Este ko no tất cả phản ứng làm mất đi màu hỗn hợp Brom

– Este của glixerol hoặc chất mập khi thủy phân cho thành phầm hòa rã Cu(OH)2.

 Bài tập về Este

Bài 2 trang 7 sgk hoá 12: Ứng với bí quyết C4H8O2 gồm bao nhiêu este là đồng phân của nhau?

A.2 B.3 C.4 D.5

* giải thuật bài 2 trang 7 sgk hoá 12:

Đáp án: C

+ những công thức este là đồng phân C4H8O2:

HCOOCH2-CH2-CH3: n-propyl fomiat

HCOOCH(CH3)(CH3): isopropyl fomiat

CH3COOCH2-CH3: Etyl axetat

CH3-CH2COOCH3: Metyl propionat

Bài 3 trang 7 sgk hóa 12: hóa học X có CTPT C4H8O2. Lúc X tính năng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y tất cả công thức C2H3O2 Na. Công thức cấu tạo của X là:

A. HCOOC3H7 B. C2H5COOCH3

C. CH3COOC2H5 D. HCOOC3H5

* giải mã bài 3 trang 7 sgk hóa 12:

Đáp án: C

+ Theo bài bác ra Y tất cả CTPT C2H3O2Na ⇒ CTCT của Y là CH3COONa

Như vậy X là : CH3COOC2H5 (Etyl axetat)

Bài 4 trang 7 sgk hóa 12: lúc thủy phân este X tất cả công thức phân tử C4H8O2 trong hỗn hợp NaOh thu được hỗn hợp 2 hóa học hữu cơ Y, Z trong các số đó Z có tỉ khối tương đối so với H2 bằng 23. Tên của X là:

A. Etyl axetat B. Metyl axetat.

C. Metyl propionat D. Propyl fomat.

* giải mã bài 4 trang 7 sgk hóa 12:

Đáp án: A

– bởi Z bao gồm tỉ khối tương đối so cùng với H2 đề xuất suy ra Z hoàn toàn có thể ở dạng hơi. Bởi vì đó, Z là rượu.

– Theo bài ra CTPT của este X tất cả dạng CnH2nO2 đề nghị X là este no đối kháng chức mạch hở. Vị đó, Z là rượu no 1-1 chức. Ta gọi CTPT của Z là CmH2m + 2O

Theo bài ra, ta có:

*

⇒ MZ = 14m + 18 = 46 ⇒ m = 2 ⇒ Z là C2H5OH (rượu etylic)

⇒ X là: CH3COOC2H5 (etyl axetat)

Bài 6 trang 7 sgk hóa 12: Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam este X solo chức thu được 6,72 lít CO2 (đktc) với 5,4 gam nước.

a) xác minh công thức phân tử của X.

b) Đun 7,4 gam X trong hỗn hợp NaOH vừa đủ cho đến lúc phản ứng trọn vẹn thu được 3,2 gam ancol Y với một lượng muối hạt Z. Viết công thức kết cấu của X và tính trọng lượng của Z.

* giải thuật bài 6 trang 7 sgk hóa 12:

a) Ta có:

– Số mol CO2: nCO2= 6,72/22,4 = 0,3 (mol)

– Số mol nước là: nH2O = 5,4/18 = 0,3 (mol)

– vày nCO2 = nH2O ⇒ X là este no solo chức mạch hở. Gọi CTPT của este X là CnH2nO2

CnH2nO2 +

*
O2
*
nCO2 + nH2O

1 mol n mol

? mol 0,3 mol

– Theo PTPƯ: neste =0,3/n ⇒ Meste = 7,4/(0,3/n) = (74n)/3

⇔ 3(14n + 32) = 74n ⇒ n = 3

⇒ phương pháp phân tử của este X là C3H6O2

b) Ta có: nx = m/M = 7,4/74 = 0,1 (mol).

– Ta call CTPT của X là RCOOR’, PTPƯ:

RCOOR’ + NaOH → RCOONa + R’OH

⇒ nR’OH = nX = 0,1.

Y là rượu R’OH, Z là muối RCOONa

Vì este X là no solo chức yêu cầu Y cũng là rượu no đơn chức. Hotline CTPT của Y là CmH2m+2O

My = 3,2/0,1 = 32 ⇔ 14m + 18 = 32 ⇒ m = 1

⇒ Y là: CH3OH

Do đó este X là: CH3COOCH3 cùng muối Z là: CH3COONa.

nZ = 0,1 (mol) ⇒ mZ = 0,1.82 = 8,2 (g)

Công thức cấu tạo của X:

*

Bài 4 trang 18 sgk hóa 12: Làm cất cánh hơi 7,4 gam một este A no, đơn chức thu được tiện thể tích hơi bởi thể tích của 3,2 gam khí oxi ở cùng điều kiện nhiệt độ với áp suất.

a) Tìm bí quyết phân tử của A.

b) tiến hành phản ứng xà phòng hóa 7,4 gam A với hỗn hợp NaOH nhằm phản ứng trọn vẹn thu được sản phẩm có 6,8 gam muối. Tìm cách làm cấu tạo, call tên A.

* giải thuật bài 4 trang 18 sgk hóa 12:

a) Theo bài ra, số mol O2: nO2 = m/M = 3,2/32 = 0,1 (mol)

Vì A và O2 gồm cùng thể tích và ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất bắt buộc nA = nO2 = 0,1 (mol)

⇒ MA = 7,4/0,1 = 74 g/mol.

Vì A là este no 1-1 chức nên bao gồm CTPT là CnH2nO2 (n ≥ 2)

Ta có: MCnH2nO2 = 12n + 2n + 32 = 74 ⇒ n = 3

⇒ CTPT của A là: C3H6O2

b) điện thoại tư vấn CTPT của A là RCOOR’ ta có PTPƯ xà chống hoá

RCOOR’ + NaOH

*
RCOONa + R’OH

Theo PTPƯ: nRCOONa = mãng cầu = 0,1 mol

⇒ M(RCOONa) = 6,8/0,1 = 68 g/mol

M(RCOONa ) = MR + 12+32+23 = MR + 67 = 68 → R = 1

⇒ R là H (hay muối bột là HCOONa)

⇒ CTCT của A là: HCOOC2H5 (etyl fomat).

Bài 6 trang 18 sgk hóa 12: Khi thủy phân hoàn toàn 8,8 gam một este đối kháng chức mạch hở X với 100 ml dung dịch KOH 1M (vừa đủ) chiếm được 4,6 gam một ancol Y. Tên gọi của X là :

A. Etyl fomiat. B. Etyl propionat. C. Etyl axetat. D. Propyl axetat.

* giải thuật bài 6 trang 18 sgk hóa 12:

– Đáp án: C

– call CTPT của este là RCOOR’

– Theo bài xích ra, số mol KOH: nKOH = V.CM = 0,1.1 = 0,1 (mol)

RCOOR’ + KOH

*
RCOOK + R’OH

– Theo PTPƯ: nRCOOR1 = nKOH = 0,1 mol.

Xem thêm: Mà Em Nào Biết Ngoài Vòng Tay Anh Là Bão Tố, Gọi Mưa Lời Bài Hát

M(RCOOR’) = 8,8/0,1 = 88 g/mol

⇒ R + 44 + R’ = 88 (1)

M(R’OH) = 4,6/0,1 = 46 g/mol

⇒ R’ + 17 = 46 (2)

Từ (2) ⇒ R’ = 29 (C2H5-)

Thế vào (1) ⇒ R = 15 (CH3-)

⇒ Công thức cấu tạo là: CH3COOC2H5 (Etyl axetat)

Hy vọng cùng với phần ôn tập và hệ thống lại tính hóa học hoá học của Este và bài xích tập về Este sống trên hữu ích cho các em, mọi thắc mắc những em hãy để lại comment dưới nội dung bài viết để x-lair.com hỗ trợ, hãy lượt thích và share cho đồng đội nếu thấy hay, chúc các em học hành tốt.