Khái niệm: phần nhiều chất khác biệt nhưng gồm cùng phương pháp phân tử là hồ hết chất đồng phân .

Bạn đang xem: Đồng phân là gì? cách viết đồng phân

Cùng vị trí cao nhất lời giải đi tìm hiểu cụ thể về đồng đẳng đồng phân nhé.

I. Định nghĩa đồng đẳng, đồng phân

Nói nôm na một cách đơn giản và dễ dàng thì đồng đẳng là cùng một dãy đúng theo chất bao gồm cùng công thức bao quát nhưng hơn hèn nhau một tổ CH2, còn đồng phân là đa số hợp chất tất cả cùng phương pháp phân tử nhưng không giống nhau về bí quyết cấu tạo, dẫn tới đặc điểm hóa học tập khác nhau. Rõ ràng như sau:

1. Đồng đẳng là gì?

Theo wikipedia, “dãy đồng đẳng là 1 trong những dãy những hợp hóa học (bao tất cả cả hữu cơ với vô cơ) với cùng 1 công thức tổng quát, với các đặc thù hóa học giống như do sự hiện hữu của cùng một đội chức, và miêu tả các đặc thù vật lý biến hóa dần dần dần do hiệu quả của bài toán tăng form size và cân nặng phân tử (xem phân tử lượng tương đối). Những hợp hóa học trong và một dãy đồng đẳng khác nhau bằng một hay các nhóm CH2“

- Sau đây là dãy đồng đẳng của những hidrocacbon

+ Ankan: CnH2n+2 (n≥1).

+ AnkenCnH2n(n≥2) .

+ Ankadien:CnH2n - 2(n≥3).

+ Ankin:CnH2n - 2(n≥2).

+ dãy đồng đẳng của benzen:CnH2n - 6(n≥6)

Ví dụ: dãy đồng đẳng của Ankan: mêtan (CH4), êtan (C2H6), prôpan (C3H8), butan (C4H10), cùng pentan (C5H12)

2. Đồng phân là gì?

a. Quan niệm về đồng phân

- Đồng phân là những chất hữu cơ bao gồm cùng bí quyết phân tử nhưng cấu trúc khác nhau nên đặc điểm hóa học khác nhau.

- Cần chăm chú phân biệt đồng phân cấu tạo và đồng phân lập thể (đồng phân cis – trans).

Đồng phân tất cả 2 dạng: Đồng phân cấu tạo, đồng phân hình học

b. Đồng phân của những hidrocacbon

 * Ankan: CnH2n+2 (n ≥ 1). 

- Chỉ có một một số loại đồng phân mạch cacbon

 

 * Anken: CnH2n (n ≥ 2) . 


 - Đồng phân xicloankan (n ≥ 3)

 - Đồng phân anken 

+ Đồng phân cấu tạo: 

* Đồng phân vị trí link đôi (n ≥ 4);

* Đồng phân mạch C (n ≥ 4);

+ Đồng phân hình học.

* Điều kiện để anken A - C(B) = C(X) - Y bao gồm đồng phân hình học: thì A # B cùng X # Y.

* Đồng phân hình học tất cả đồng phân cis cùng đồng phân trans:

Đồng phân cis: mạch C bao gồm cùng một phía của mặt phẳng chứa links pi.

Đồng phân trans: mạch C thiết yếu ở không giống phía của mặt phẳng chứa links pi.

* Ankadien: CnH2n - 2 (n ≥ 3). 

 - Đồng phân ankin

 - Đồng phân ankađien

+ Đồng phân cấu tạo: 

* Đồng phân vị trí links đôi 

* Đồng phân mạch C

+ Đồng phân hình học.

* Ankin: CnH2n - 2 (n ≥ 2). 

 - Đồng phân ankin

+ Đồng phân cấu tạo: 

* Đồng phân vị trí liên kết ba 

* Đồng phân mạch C

 - Đồng phân ankađien

* dãy đồng đẳng của benzen: CnH2n - 6 (n ≥ 6)

 - Đồng phân cấu tạo: 

+ Đồng phân mạch nhánh.

+ Đồng phân địa điểm nhánh bên trên vòng.

3. Sự biệt lập giữa đồng phân kết cấu và đồng phân hình học là gì?


Hai nhóm đồng phân đó là đồng phân cấu trúc và đồng phân hình học. Sự khác hoàn toàn cơ bạn dạng giữa đồng phân cấu trúc và đồng phân hình học tập là các đồng phân kết cấu có cùng bí quyết hóa học, tuy thế cách thu xếp nguyên tử không giống nhau trong khi đồng phân hình học có cùng bí quyết hóa học với cách sắp xếp nguyên tử, nhưng phương pháp sắp xếp không gian khác nhau. Rộng nữa, đồng phân cấu tạo có cách bố trí nguyên tử không giống nhau trong khi đồng phân hình học gồm cùng biện pháp sắp xếp các nguyên tử.

Xem thêm: Đề Xuất 5/2022 # Học Phí Ila Cần Thơ, Học Phí Ila Là Bao Nhiêu

rộng nữa, sự biệt lập nói bên trên dẫn mang đến sự khác biệt quan trọng thân đồng phân cấu tạo và đồng phân hình học. Đó là; những đồng phân cấu tạo có các đặc điểm hóa học cùng vật lý rất khác nhau trong khi các đồng phân hình học gồm các đặc điểm hóa học và vật lý kha khá gần nhau.