*

Nếu đề bài xích yêu ước tính đồng phân kết cấu sẽ là: 1+1+1=3 đồng phân. Giả dụ yêu mong tính đồng phân (bao có đồng phân hình học) sẽ là 1+1+2=4 đồng phân.

Bạn đang xem: Đồng phân anken

Ví dụ: với C5H10: Trừ đi 2C với nối đôi vẫn còn 3C cùng H nhóm thế.

*

+ Đồng phân cấu tạo:

Cách viết đồng phân: Viết mạch C thẳng. Xét tính đối xứng nhằm đặt link đôi. Ta được những đồng phân mạch thẳng.

Giảm 1 C có tác dụng nhánh, xét tính đối xứng nhằm gắn C nhánh và nối đôi, chất vấn hoá trị C. Khi số C làm nhánh bằng số C mạch chính thì dừng.

Điền H để có đồng phân hoàn chỉnh.

*

Khi 2 nhóm nỗ lực của nguyên tử C có nối đôi không giống nhau thì sẽ xuất hiện thêm đồng phân hình học. Nếu các nhóm ráng ( -CH3, -C2H5, -Cl,…) gồm phân tử khối lớn hơn nằm về cùng phía với nối đôi vẫn là dạng cis, không giống phía là dạng trans.

Danh pháp

+ chọn mạch chính: là mạch nhiều năm nhất, chứa nối đôi, nhiều nhánh nhất.

+ Đánh số: từ bỏ phía gần nối đôi nhất.

+ Tên: Số chỉ vị trí nhánh – tên nhánh + thương hiệu mạch chủ yếu – số chỉ địa chỉ nối song – en.

*

– Đặc điểm cấu tạo: Phân tử bao gồm một link đôi, trong số ấy có một link π với một links σ. 

Tính hóa học vật lí

+ nhẹ hơn nước, không tan vào nước.

+ C2 → C4 là khí, C5 trở đi là lỏng hoặc rắn.

+ lúc M tăng, ánh nắng mặt trời nóng chảy, nhiệt độ sôi và trọng lượng riêng tăng dần.

Ở đk thường, những anken từ C2H4 đến C4H8 là hóa học khí; tự C5H10 trở đi là hóa học lỏng hoặc chất rắn.

Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi và khối lượng riêng của các anken tăng cao theo chiều tăng của phân tử khối.

Các anken đều khối lượng nhẹ hơn nước (D 3) cùng không tan trong nước.

Tính chất hoá học tập của anken

+ làm phản ứng đặc là bội nghịch ứng cùng (vì có link π hèn bền, dễ bị phá huỷ):

*

a. Cùng hiđro

Anken cộng H2 sinh ra ankan tương ứng; cùng với halogen tuyệt hợp chất halogen ra đời dẫn xuất halogen; cộng với nước ra đời ancol tương ứng.

Cộng halogen

Thí nghiệm: Dẫn khí etilen từ bỏ từ lấn sân vào dung dịch brom, thấy màu nâu đỏ của hỗn hợp nhạt dần.

Rót hỗn hợp brom vào cốc đựng anken (lỏng) thấy dung dịch brom mất màu.

Các đồng đẳng của etilen đều làm mất đi màu dung dịch brom.

c. Cùng HX (X là OH, Cl, Br,…)

Các anken cũng thâm nhập phản ứng cùng với nước, cùng với hiđro halogenua (HCl, HBr, HI), với những axit mạnh.

Các anken có cấu tạo phân tử ko đối xứng khi tính năng với HX rất có thể sinh ra hỗn hợp hai sản phẩm.

Quy tắc Macconhicop: Khi cùng hợp chất không đối xứng HX (HCl, HBr, H2O), H ưu tiên đã nhập vào C bậc thấp, còn X ưu tiên đã nhập vào C bậc cao.

Quy tắc cùng Mac-côp-nhi-côp (1838-1904): Trong phản nghịch ứng cùng HX vào link đôi, nguyên tử H (hay phần có điện dương) hầu hết cộng vào nguyên tử cacbon bậc thấp rộng (có các H hơn), còn nguyên tử hay team nguyên tử X (phần có điện âm) cùng vào nguyên tử cacbon bậc cao hơn (có không nhiều H hơn).

+ làm phản ứng trùng hợp:

*

Phản ứng oxi hóa

a. Phản ứng oxi hóa trả toàn

Khi bị đốt cùng với oxi, etilen và những đồng đẳng các cháy và tỏa những nhiệt.

b. Phản nghịch ứng lão hóa không trả toàn

Thí nghiệm: Sục khí etilen vào dung dịch KMnO4, thấy màu sắc của dung dịch nhạt dần dần và gồm kết tủa nâu đen của MnO2.

Các đồng đẳng của etilen cũng làm mất màu hỗn hợp KMnO4. Phản ứng này được dùng làm phân biệt anken với ankan.

Xem thêm: Bạn Có Biết Vì Sao Tháng 2 Có 28 Hoặc 29 Ngày ? Vì Sao Tháng Hai Chỉ Có 28 Hoặc 29 Ngày

*

Điều chế

*
*
*

– Ứng dụng: 

Các anken với dẫn xuất của anken là nguyên liệu cho nhiều quá trình sản xuất hóa học. Etilen, propilen, butilen được dùng làm hóa học đầu tổng hợp những polime có tương đối nhiều ứng dụng.