Lý thuyết vật dụng lý 10 bài bác 23. Động lượng. Định dụng cụ bảo toàn động lượng

I. ĐỘNG LƯỢNG

1. Xung lượng của lực

Khi một lực 

*
tính năng lên một vật trong vòng thời gian Δt thì tích 
*
Δt được khái niệm là xung lượng của lực 
*
trong khoảng thời gian Δt (với giả thiết 
*
không đổi trong khoảng thời gian tác dụng Δt).

Bạn đang xem: Động lượng vật lý 10

Đơn vị xung lượng của lực là niutơn giây (kí hiệu N.s).

2. Động lượng

*

Động lượng của một đồ gia dụng khối lượng mm đang chuyển động với vận tốc 

*
là đại lượng được xác minh bởi công thức:

*

Động lượng là 1 trong vectơ thuộc hướng với vận tốc của vật. Đơn vị hễ lượng là kilôgam mét bên trên giây (kí hiệu kg.m/s).

Độ biến thiên rượu cồn lượng của một vật trong một khoảng thời gian nào đó bởi xung lượng của tổng những lực tính năng lên đồ vật trong khoảng thời gian đó.

II. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG

1. Hệ xa lánh

Một hệ những vật được điện thoại tư vấn là xa lánh khi không có ngoại lực chức năng lên hệ hoặc nếu có thì những ngoại lực ấy thăng bằng nhau. Trong một hệ cô lập, chỉ có các nội lực tương tác giữa các vật. Các nội lực này theo định dụng cụ III Newton trực đối nhau từng song một.


2. Định chế độ bảo toàn động lượng của hệ cô lập

*

Động lượng của một hệ cô lập là một trong những đại lượng bảo toàn.

*

3. Va chạm mềm

*

Va chạm của hai vật m1,m2 được điện thoại tư vấn là va va mềm.

Xem thêm: Từ Trường Đều Là Gì ? Đường Sức Từ, Cảm Ứng Từ, Từ Trường Đều Là Gì?

4. Hoạt động bằng phản nghịch lực

*

Nếu xem tên lửa là một trong hệ cô lập (trong không gian vũ trụ, xa các thiên thể) thì rượu cồn lượng của hệ được bảo toàn:

*

Như vậy, các con tàu vũ trụ, tên lửa,... Có thể bay trong khoảng không gian vũ trụ, không phụ thuộc vào môi trường phía bên ngoài là ko khí giỏi là chân không.