*
*
*
*
*
*
*
*

Trong thời gian 30 giây tất cả một năng lượng điện lượng 60C chuyển sang tiết diện của dây. Số electron chuyển qua tiết điện trong thời hạn 2 giây là:


Số electron qua huyết diện thẳng của một dây dẫn kim loại trong một giây là 1,25.1019. Điện lượng chạy qua huyết diện đó trong 2 phút là?


Cường độ dòng điện không thay đổi chạy qua dây tóc của bóng đèn là $0,64 A$. Điện lượng cùng số electron dịch chuyển sang tiết diện thẳng của dây tóc trong thời gian $1$ phút.

Bạn đang xem: Dòng điện không đổi là dòng điện


Dòng năng lượng điện chạy qua bóng đèn hình của một ti vi hay được sử dụng có độ mạnh 60μA. Số electron cho tới đập vào screen của tivi trong mỗi giây là:


Khi loại điện chạy qua đoạn mạch quanh đó nối giữa hai cực của nguồn điện áp thì các hạt có điện vận động có phía dưới chức năng của lực:


Một nguồn điện gồm suất điện cồn là ξ, công của nguồn là A, q là độ bự điện tích dịch chuyển hẳn qua nguồn. Mối contact giữa bọn chúng là:


Công của lực lạ làm dịch rời điện tích 4C từ rất âm mang đến cực dương phía bên trong nguồn điện là 24J. Suất điện đụng của mối cung cấp là:


Suất điện hễ của một điện áp nguồn là 12 V. Tính công của lực kỳ lạ khi dịch chuyển một lượng năng lượng điện là 0,5 C bên trong nguồn điện từ cực âm mang đến cực dương của nó ?


Một bộ acquy tất cả suất điện đụng 6 V, sản ra một công là 360 J khi acquy này phát điện. Lượng điện tích dịch rời trong acquy.


Một cỗ acquy hoàn toàn có thể cung cấp mẫu điện 4 A thường xuyên trong 2 giờ thì phải nạp lại. Cường độ cái điện cơ mà acquy này có thể cung cấp thường xuyên trong 40 giờ đồng hồ thì phải nạp lại.

Xem thêm: Hợp Chất Nào Sau Đây Của Sắt Vừa Có Tính Oxi Hóa Vừa Có Tính Khử


Một bộ acquy rất có thể cung cấp mẫu điện 4 A tiếp tục trong 2 tiếng thì phải nạp lại. Suất điện rượu cồn của acquy này ví như trong thời gian hoạt động trên đây nó sản ra đời một công là 172,8 kJ là?


Qua một nguồn điện tất cả suất điện cồn không đổi, để chuyển một năng lượng điện lượng 10 C thì lực lạ buộc phải sinh một công là đôi mươi mJ. Để gửi một năng lượng điện lượng 15 C qua nguồn thì lực lạ đề xuất sinh một công là


Pin Lơclăngsê sản ra một công là 270 J khi dịch chuyển lượng năng lượng điện là 180C thân hai cực bên trong pin. Tính công nhưng mà pin sản ra khi dịch chuyển một lượng năng lượng điện 40 (C) thân hai cực bên phía trong pin.


Một nguồn điện có suất điện đụng là E đang cung cấp năng lượng đến mạch ngoài là 1 trong bộ nhẵn đèn. Biết tổng điện lượng di chuyển qua bộ bóng đèn trong thời gian t là q thì công của nguồn điện hình thành trong thời hạn t này là


Trên một cục Pin do công ty cổ phần Pin thủ đô hà nội sản xuất gồm ghi những thông số: pin sạc R20C – D kích thước – UM1 – 1,5V như hình vẽ. Thông số kỹ thuật 1,5(V) đến ta biết: