(Chinhphu.vn) - cùng với 114 phiếu bầu, chiếm tỉ lệ 99,13%, đồng minh Nguyễn Anh Tuấn, túng thư sở tại Trung ương Đoàn, chủ tịch Trung ương Hội LHTN việt nam đã được bầu giữ chức vụ túng thiếu thư đầu tiên Trung ương Đoàn khóa XI.


*
Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tặng hoa chúc mừng Tân túng thiếu thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn.
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI, ngày 11/11, tại Hà Nội đã tiến hành kiện toàn chức danh túng bấn thư thứ nhất Trung ương Đoàn; bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI.Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, túng thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt nam giới đã được tín nhiệm, bầu làm túng thiếu thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2017-2022, với số phiếu bầu đạt 99,13%.Dự Hội nghị bao gồm Ủy viên Bộ chủ yếu trị, túng bấn thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai.Tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai đã chúc mừng đồng chí Nguyễn Anh Tuấn bên trên cương vị mới, khẳng định đây là niềm vui tầm thường của Bộ thiết yếu trị, Ban túng thiếu thư Trung ương Đảng và bạn trẻ cả nước. Thế mặt lãnh đạo Đảng, đơn vị nước, đồng chí Trương Thị Mai mong muốn muốn tân túng thư thứ Nhất Trung ương Đoàn sẽ thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đoàn kế thừa, đẩy mạnh truyền thống tốt đẹp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nỗ lực, phấn đấu kết thúc tốt mọi nhiệm vụ mà lại Đảng đã tin tưởng giao phó, luôn luôn xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng.Trước đó, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, đã được Bộ chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp và được bầu làm túng bấn thư Tỉnh ủy Đồng Tháp.