Theo đó, các em cũng cần được viết đối kháng xin học tập tại vị trí cư trú vì chưng dịch Covid-19, rồi xin chữ ký kết của phụ huynh hoặc người giám hộ, kế tiếp nộp lên nhà trường để xin tiếp thu kiến thức trong thời gian dịch Covid-19 tại địa điểm cư trú. Vậy mời chúng ta cùng theo dõi với tải đơn xin học tập tại đây:


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

Bạn vẫn xem: Đơn xin học tập tại nơi cư trú bởi dịch Covid-19 Mẫu đơn xin học mới nhất

ĐƠN XIN HỌC(Dành cho học viên xin học tập trong thời gian dịch Coid-19 tại địa điểm cư trú)


Kính gửi: – Ông giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo ra …………………………………..

Bạn đang xem: Đơn xin học trực tuyến

– Ông (bà) thủ trưởng đơn vị trí

Họ tên cha, bà bầu hoặc tín đồ giám hộ:………………………………………………………

Đơn vị công tác:……………………………………………………………………………………

Địa chỉ sẽ cư trú:………………………………………………………………………………..

Xin học cho học sinh : ……………………………………………………………………………

Ngày sinh:……………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Theo Định Luật Phản Xạ Ánh Sáng Thì Góc Tạo Bởi Tia Phản Xạ Là Gì ?

Nơi sinh: ………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ vẫn cư trú:…………………………………………………………………………………

Là học sinh lớp ……. Hệ…….. . Ban…………..năm học tập ………

Trường…………………………………………………Tỉnh (thành phố)…………………………

Lý do: Do tình trạng dịch Covid-19 tình tiết phức tạp, học viên đã di chuyển về trú ngụ không kịp quay lại trường cũ để bắt đầu năm học tập 2021 – 2022

Tôi xin cam đoan những điều khai trên đấy là đúng sự thật. Xin trân trọng cảm ơn.