Toán lớp 4 bảng đơn vị chức năng đo độ lâu năm là việc quan trọng, học sinh cần cầm được phương pháp đổi những đơn vị đo trọng lượng cùng những bài toán liên quan.Hôm nay x-lair.com sẽ hỗ trợ các kiến thức và kỹ năng trọng tâm, dạng bài bác tập của toán lớp 4 bảng đơn vị đo khối lượng.

Bạn đang xem: Đơn vị đo khối lượng lớp 4

Học sinh chú cần mẫn luyện bài bác tập,ghi lưu giữ bảng đơn vị đo khối lượng để biết áp dụng vào vào thực tế.

1. Nhận thấy đơn vị đo khối lượng

1.1. Khái niệm

*

1.2. Quy đổi

*

*

2. Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

*

Chú ý: Mỗi đơn vị chức năng đo cân nặng đều gấp 10 lần 1-1 vị bé nhỏ liền sau nó.

3. Bài xích tập vận dụng toán lớp 4 bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

3.1. Dạng 1: Đổi các đơn vị đo khối lượng

3.1.1. Phương pháp

Sử dụng bảng đơn vị đo trọng lượng và dìm xét rằng với hai đơn vị chức năng đo cân nặng liền nhau thì đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị chức năng bé.

3.1.2. Bài tập

Bài 1. Điền số thích hợp vào vị trí trống

a) 145dag = ? g

b) 43 tấn 76 yến = ? kg

c) 56kg 72hg = ?g

d) 68000kg = ? tạ

3.1.3. Bài giải

Bài 1:

Dựa vào bảng đơn vị đo độ nhiều năm ta có:

a) 145dag = 145 x 10 = 1450g

Vậy 145dag = 1450g

b) 43 tấn = 43 x 1000 = 43000kg

76 yến = 76 x 10 = 760kg

43 tấn 76 yến = 43000kg + 760kg = 43760kg

Vậy 43 tấn 76 yến = 43760kg

c) 56kg = 56 x 1000 = 56000g

72hg = 72 x 100 = 7200g

56kg 72hg = 56000g + 7200g = 63200g

Vậy 56kg 72hg = 63200g

d) 68000kg = 68000 : 100 = 680 tạ

Vậy 68000kg = 680 tạ

3.2. Dạng 2: các phép tính với đơn vị chức năng đo khối lượng:

3.2.1 Phương pháp:

Khi thực hiện phép tính cùng hoặc trừ các khối lượng có kèm theo các đơn vị đo tương tự nhau, ta thực hiện tương từ bỏ như các phép tính cùng với số tự nhiên, kế tiếp thêm đơn vị đo khối lượng vào kết quả.

Khi triển khai phép tính bao gồm kèm theo những đơn vị đo khác nhau, trước hết ta nên đổi về cùng 1 đơn vị chức năng đo kế tiếp thực hiện tính bình thường.

Khi nhân hoặc phân tách một đơn vị chức năng đo trọng lượng với một số, ta nhân hoặc phân chia số đó với một số trong những như giải pháp thông thường, kế tiếp thêm đơn vị đo khối lượng vào kết quả.

3.2.2. Bài xích tập

Bài 1. Tính các giá trị sau:

a) 57 kilogam + 56 g

b) 275 tấn - 849 tạ

c) 73 kg x 8

d) 9357 g : 3

Bài 2. Tính các giá trị sau:

a) 7 tạ 67 yến + 782kg

b) 500kg 700dag - 77777 g

c) 700hg 50g x 8

d) 35 tấn 5 tạ : 4

3.2.3. Bài bác giải

Bài 1

a) 57kg = 57 x 1000 = 57000g

57kg + 56g = 57000g + 56g = 57056g

b) 275 tấn = 275 x 10 = 2750 tạ

275 tấn - 849 tạ = 2750 - 849 = 1901 tạ

c) 73kg x 8 = 584kg

d) 9357g : 3 = 3119g

Bài 2

a) 7 tạ 67 yến + 782kg

Đổi 7 tạ 67 yến = 7 x 100 + 67 x 10 = 700 + 670 = 1370kg

7 tạ 67 yến + 782kg = 1370kg + 782kg = 2152kg

b) 500kg 700dag - 77777 g

Đổi:

500kg = 500 x 1000 = 500000g

700dag = 700 x 10 = 7000g

500kg 700dag - 77777 g = 500000 + 7000 - 77777 = 429223g

c) 700hg 50g x 8

Đổi 700hg = 700 x 100 = 70000g

Nên 700hg 50g = 70050g x 8 = 560400g

Vậy 700hg 50g x 8 = 560400g

d) 35 tấn 5 tạ : 4

Đổi 35 tấn = 35 x 10 = 350 tạ

35 tấn 5 tạ = 350 + 5 = 355 tạ : 4 = 88 tạ dư 3 tạ

3.3. Dạng 3: So sánh những đơn vị đo khối lượng

3.3.1. Phương pháp:

Khi so sánh những đơn vị đo như thể nhau, ta so sánh tương tự như đối chiếu hai số trường đoản cú nhiên.

Khi so sánh các đơn vị đo khác nhau, trước tiên ta phải đổi về cùng 1 đơn vị chức năng đo tiếp nối thực hiện đối chiếu bình thường.

3.3.2. Bài xích tập

Bài 1: So sánh

a) 4300g … 43hg

b) 4357 kg ...5000 g

c) 4 tấn 3 tạ 7 yến …. 4370kg

d) 512kg 700dag … 3 tạ 75kg

3.3.3. Bài bác giải

Bài 1:

a) 4300g … 43hg

Đổi 4300g = 4300 : 100 = 43hg

Vậy 4300g = 43hg

b) 4357kg ...5000g

Đổi 5000g = 5000 : 1000 = 5kg

Vậy 4357kg >5000g

c) 4 tấn 3 tạ 7 yến …. 4370kg

Đổi 4 tấn 3 tạ 7 yến = 4 x 1000 + 3 x 100 + 7 x 10 = 4370kg

Vậy 4 tấn 3 tạ 7 yến = 4370kg

d) 512kg 700dag … 3 tạ 75kg

512kg 700dag = 512kg + 7kg = 519kg

3 tạ 75kg = 300kg + 75kg = 375kg

Vậy 512kg 700dag > 3 tạ 75kg

3.4. Dạng 4: Toán gồm lời văn.

3.4.1. Phương pháp.

Đọc đề và khẳng định rõ yêu mong đề bài

Thực hiện phép tính theo yêu ước (cùng đơn vị chức năng đo)

Kiểm tra và kết luận

3.4.2. Bài xích tập

Bài 1. Bình đi chợ thiết lập 1 bó rau nặng 1250 g, một con cá nặng nề 4500g, 1 quả bí nặng 750g. Hỏi trọng lượng mà Bình phải đưa về là bao nhiêu?

Bài 2. trong đợt kiểm tra sức khỏe. An trọng lượng là 32kg; Đức nặng 340hg, Hải nặng 41000g. Hỏi cả cha bạn nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

3.4.3. Bài bác giải

Bài 1

Khối lượng nhưng Bình phải mang lại là:

4500 + 750 + 1250 = 6500 (g)

Vậy khối lượng mà Bình mang là 6500 g

Bài 2.

Đổi 340hg = 34kg

41000g = 41kg

Cả 3 các bạn nặng số ki-lô-gam là: 32+ 34+ 41 = 107 (kg)

Vậy cả 3 nặng nề 107kg

4. Bài xích tập tự luyện

4.1. Bài bác tập

Bài 1. Điền số phù hợp vào địa điểm trống

a) 1kg = ?hg

b) 23hg 7dag = ?g

c) 51 yến 73kg = ?kg

d) 7000kg 10 tạ = ? tấn

Bài 2. Tính

a) 516 kg + 234 kg

b) 948 g - 284 g

c) 57hg x 14

d) 96 tấn : 3

Bài 3. Điền vết >,

a) 93hg … 380dag

b) 573kg … 5730hg

c) 3 tấn 150kg … 3150hg

d) 67 tạ 50 yến … 8395kg

Bài 4. Bà mẹ mua 5 quả dưa hấu, gồm 2 quả nặng trĩu 450dag, 1 quả nặng 35hg, 2 quả nặng 6000g. Hỏi 5 quả dưa nặng từng nào kg?

Bài 5. Một con cá trê nặng 10000g, biết đầu nặng nề 750g, đuôi nặng nề 450g. Hỏi thân cá nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

4.2. Đáp án tham khảo

Bài 1.

a) 1kg = 10hg

b) 23hg 7dag = 2370g

c) 51 yến 73kg = 583kg

d) 7000kg 10 tạ = 8 tấn

Bài 2.

a) 516kg + 234kg = 750kg

b) 948g - 284g = 664g

c) 57hg x 14 = 798hg

d) 96 tấn : 3 = 32 tấn

Bài 3. Điền vệt >,

a) 93hg > 380dag

b) 573kg = 5730hg

c) 3 tấn 150kg

d) 67 tạ 50 yến

Bài 4.

Xem thêm: Đề Thi Học Kì 1 Lớp 9 Môn Toán 2015, Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 9

Đáp số: 14kg

Bài 5.

Đáp số: 8800g

Muốn học xuất sắc toán lớp 4 bảng đơn vị chức năng đo khối lượng, học viên cần cần cù ôn luyện, cầm chắc kỹ năng và kiến thức trọng trung ương để ship hàng bậc học tập cao hơn. Tiếp tục theo dõi x-lair.com để cập nhật nhiều kiến thức hay nhé!