Kiến thức về bảng đơn vị đo độ nhiều năm là phần đặc trưng trong ngôn từ chương trình toán học tập lớp 3, lớp 5. Những phụ huynh và các em hãy thuộc xem cụ thể về nội dung kỹ năng này. Trong bài viết sẽ bao gồm phần giải bài xích tập toán về đơn vị đo độ dài.

Bạn đang xem: Đổi đơn vị đo độ dài lớp 3

*
Bảng đơn vị đo độ nhiều năm – toán lớp 3 với lớp 5

Đơn vị đo độ dài là gì?

– Đơn vị: là đại lượng dùng làm đo, tính toán trong những lĩnh vực: toán, đồ vật lí, hóa với các lĩnh vực trong đời sống.

– Độ dài: là khoảng cách giữa hai điểm, từ điểm đó sang điểm khác.

– Đo độ lâu năm là đối chiếu độ dài đó với cùng một độ nhiều năm khác đang được lựa chọn làm 1-1 vị.

– Đơn vị đo độ nhiều năm là đại lượng dùng để làm đo khoảng cách giữa 2 điểm, nhờ vào đó để so sánh về độ phệ cho phần lớn độ lâu năm khác. 

– Đơn vị đo độ dài hợp pháp của nước vn là mét. 1 mét đã có lần được có mang là 1/10.000.000 của khoảng cách từ cực tới xích đạo.

Bảng đơn vị đo độ dài 

*
Học ở trong bảng đơn vị chức năng đo độ dài
BẢNG QUY ĐỔI ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI
Lớn rộng métmétNhỏ hơn mét
kmhmdammdmcmmm
1 km

=10 hm

= 1000m

1hm

=10 dam

= 100 m

1 dam

= 10 m

1m

= 10 dm

= 100 cm

= 1000 mm

1 dm

= 10 cm

= 100mm

1 cm

= 10mm 

1 mm

Hướng dẫn phương pháp đổi đơn vị chức năng đo độ dài chuẩn nhất 

Để rất có thể thực hiện tại đổi đơn vị đo độ nhiều năm thì các bạn phải hiểu rõ được thực chất của phép đổi đó là gì. Khi đã vắt được thực chất thì chúng ta chỉ cần di chuyển dấu phẩy thanh lịch trái hoặc sang yêu cầu mỗi đơn vị chức năng đo ngay tắp lự sau nó là một trong chữ số hoặc thêm một chữ số 0 (nếu thiếu) ứng cùng với mỗi đơn vị đo.

Cụ thể như sau:

– khi đổi đơn vị chức năng đo độ dài từ đối kháng vị lớn hơn sang 1-1 vị nhỏ hơn liền kề thì bọn họ nhân số kia với 10

Ví dụ: 1 km = 10 hm = 100 dam.

– khi đổi đơn vị đo độ nhiều năm từ solo vị nhỏ dại hơn sang đối chọi vị lớn hơn liền kề, chúng ta chia số đó mang đến 10

Ví dụ: đôi mươi cm = 2 dm.

– Nói chung, mỗi đơn vị đo độ dài liền kề nhau thì đã gấp hoặc nhát nhau 10 lần.

Ví dụ 1:

Khi thay đổi từ 1km sang m, bọn họ thấy yêu cầu nhân số kia với 3 lần số 10 ( 10 x 10 x 10 = 1000 ). Vậy ta suy ra 1 km = 1 x 1000 = 1000 m.

Cách đọc và ghi lưu giữ kí hiệu viết tắt đơn vị chức năng đo độ dài

Bảng đơn vị chức năng đo độ lâu năm được lập theo phép tắc từ to đến bé xíu theo chiều trường đoản cú trái qua phải. Đặc biệt lấy đơn vị đo độ dài mét (m) làm cho trung trọng điểm để quy thay đổi ra các đơn vị còn lại hoặc ngược lại. 

Cách đọc ký kết hiệu đơn vị đo độ dài: 

Đơn vị đo độ lâu năm ki-lô-mét (km)

Ki-lô-mét là đơn vị đo độ dài. Viết tắt là km.

Đơn vị đo độ dài héc-tô-mét (hm)

Héc-tô-mét là đơn vị chức năng đo độ dài. Viết tắt là hm.

Đơn vị đo độ lâu năm đề-ca-mét (dam)

Đề-ca-mét là đơn vị chức năng đo độ dài. Viết tắt là dam.

Đơn vị đo độ dài mét (m)

Mét là đơn vị đo độ dài. Viết tắt là m.

Đơn vị đo độ dài đề-xi-mét (dm)

Đề-xi-mét là đơn vị chức năng đo độ dài. Viết tắt là m.

Đơn vị đo độ lâu năm xen-ti-mét (cm)

Xen-xi-mét là đơn vị đo độ dài. Viết tắt là cm.

Đơn vị đo độ dài mi-ni-mét (mm)

Mi-ni-mét là đơn vị đo độ dài. Viết tắt là mm.

Cách ghi nhớ đơn vị đo độ dài: 

Mỗi đơn vị gấp 10 lần đơn vị chức năng liền sau; Mỗi đơn vị bằng 1/10 đơn vị liền trước.

Những để ý khi học tập bảng đơn vị chức năng đo độ dài

Đổi đơn vị đo là một kĩ năng làm toán cực kỳ quan trọng với cơ bạn dạng thường gặp. Nhưng mà đây lại là phần rất dễ mắc lỗi của các em bởi ghi sai đơn vị, đổi nhầm những đại lượng đo với nhau.

Mỗi đơn vị gấp 10 lần đơn vị chức năng liền sau

1m = 10dm

1dm = 10cm

Mỗi đơn vị bằng 1/10 đơn vị liền trước

1cm = 1/10 dm

Khi đổi đơn vị độ dài thì vượt số, số chia chưa phải là số đo

Ví dụ: Đổi 3 mét (m) ra xen-ti-mét (cm) thì ta có tác dụng như sau :

3 x 100 = 300 cm

Trong đó : 100 là quá số ( không tồn tại đơn vị đằng sau)

Hoặc hiểu một phương pháp như sau:

Khi thay đổi từ đối chọi vị to hơn sang đối kháng vị nhỏ nhiều hơn liền kề, thì nhân số đó với 10 (Ví dụ: 1m = 10 dm = 100 cm).

Khi thay đổi từ đối kháng vị bé thêm hơn sang đơn vị lớn hơn liền kề, thì phân tách số đó mang lại 10 (Ví dụ: 50cm = 5 dm).

Để tránh không nên sót trong vấn đề đổi đơn vị đo độ dài, hoàn toàn có thể áp dụng sơ vật sau đây: 

*
Cách đổi đơn vị đo độ dài.

Giải bài xích tập đơn vị chức năng đo độ dài lớp 3

Bài 1. Điền số phù hợp vào khu vực trống

1 km = … m

12 km = … m

10 hm = … m

1 dam = … m

1000 m = … km

100 dm = … m

100 cm = … m

100 m = … hm

10 milimet = … cm

3 m = … cm

Đáp án

Áp dụng bảng đơn vị chức năng đo độ lâu năm ta tất cả đáp án của bài tập bên trên như sau:

*

1 km = 1000 m

12 km = 12000 m

10 hm = 10 hm x 100 = 1000 m

1 dam = 10 m

1000 m = 1 km

100 dm = 10 m

100 centimet = 1 m

100 m = 1 hm

10 mm = 10 cm

3 m = 3 x 100 = 300 cm.

Bài 2: Điền số tích thích hợp vào khu vực chấm: 

8hm = … m

Sm = … dm

9hm = … m

6m = … cm

7dam = … m

8m =… mm

9dam = … m

4dm = … mm

Bài giải: 

8hm = 800m

8m = 80dm

9hm = 900m

6m = 600cm

7dam = 70m

8cm = 80mm

9dam = 90m

4dm = 400mm

Bài 3: Tính theo mẫu: 

Mẫu: 32dam x3 = 96dam

96cm : 3 = 32cm

25m X 2 = … 

36hm : 3 = … 

15km X 4 = … 

70km : 7 = … 

34cm X 6 = … 

55dm : 5 = … 

Bài giải: 

25m X 2 = 50m

36hm : 3 = 12hm

15km X 4 = 60km

70km : 7 = 10km

34cm X 6 = 204cm

55dm : 5 = 11dm

Bài 4: từng bước một chạy đều của một fan lớn dài 1m. Hỏi người đó đi được quãng mặt đường 1km được bao nhiêu bước?

Tóm tắt:

1km = l000m

1m : 1 bước

1000m: … bước?

Bài giải: 

Số bước người đó chạy hầu hết 1km được là:

1000 : 1 = 1000 (bước)

Đáp số: 1000 bước

Giải bài tập đơn vị đo độ lâu năm lớp 5

Bài 1: 

a) Viết cho không hề thiếu bảng đơn vị chức năng đo độ dài sau:

*

b) nhận xét: Hai đơn vị chức năng đo độ dài liền nhau:

– Đơn vị bự gấp 10 lần đơn vị bé

– Đơn vị nhỏ nhắn bằng 1/10 đơn vị chức năng lớn

Bài giải:

a) 

*

b) nhận xét: Hai đơn vị đo độ nhiều năm liền nhau:

– Đơn vị béo gấp 10 lần đơn vị chức năng bé: 1km = 10hm

– Đơn vị bé bằng 1/10 đơn vị lớn: 10dm = 1m

Bài 2: Viết số phù hợp vào địa điểm chấm:

a)

135m = … dm

342dm = … cm

15cm = … mm

b) 

8300m = … dam

4000m = … hm

25 000m = … km

c)

1mm = …cm

1cm = … m

1m = … km

Bài giải: 

a) 

135m = 1350 dm

342dm = 3420 cm

15cm = 150 mm

b) 

8300m = 830 dam

4000m = 40 hm

25 000m = 25 km

c)

1mm = 1/10cm

1cm = 1/100m

1m = 1/1000 km

Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 4km 37m = … m 

8m 12cm = … centimet

b) 

354dm = … m … dm

3040m = … km … m

Bài giải: 

a) 

4km 37m = 4km + 37m = 4000m + 37m = 4037m

8m 12cm = 8m + 12cm = 800cm + 12cm = 812cm

b) 

354dm = 350dam + 4 dm = 35m 4dm

3040m = 3000m + 40m= 3km 40m.

Bài 4: Tính quãng đường 

*

Phương pháp giải: 

– Quãng mặt đường từ Đà Nẵng đến tp.hcm = quãng đường từ tp. Hà nội đến Đà Nẵng + 144km.

– Quãng mặt đường từ thủ đô đến tp hcm = quãng đường từ hà nội thủ đô đến Đà Nẵng + quãng mặt đường từ Đà Nẵng đến tp Hồ Chí Minh.

Xem thêm: Decoupling Là Gì ? Tách Rời Tương Quan Giữa Các Thị Trường New Tách Rời Tương Quan (Decoupling) Là Gì

Bài giải: 

Đường sắt từ Đà Nẵng đến thành phố hcm dài:

791 + 144 = 935 (km)

Đường sắt từ hà thành đến tp hồ chí minh dài:

791 + 935 = 1726 (km)

Đáp số: 

a) 935kmb) 1726km.

Hy vọng với kỹ năng trên các em học sinh đã đọc được nội dung về bảng đơn vị chức năng đo độ dài. Những em hãy học và luyện tập làm bài tiếp tục là có thể nhớ và giải vấn đề về đơn vị đo độ dài nhanh, chính xác. Chúc những em học tập tốt.