Hai góc đối đỉnh là hai góc nhưng mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

2. Tính chất

Hai góc đối đỉnh thì bởi nhau.

*

(widehatO_1) đối đỉnh với (widehatO_3Rightarrow widehatO_1=widehatO_3)

(widehatO_2) đối đỉnh với (widehatO_4Rightarrow widehatO_2=widehatO_4.)

Chú ý: 2 góc bằng nhau chưa chắc đã đối đỉnh

x-lair.com
Bạn đang xem: Đổi đỉnh

*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp x-lair.com
Xem thêm: Nữ Sinh Năm 1959 Mệnh Gì - Vật Phẩm May Mắn Cho Tuổi Này

Cảm ơn chúng ta đã áp dụng x-lair.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cao điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | cơ chế

Đăng ký để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép x-lair.com nhờ cất hộ các thông tin đến các bạn để cảm nhận các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.