Xem tổng thể tài liệu Lớp 7: trên đây

Sách giải toán 7 bài xích 7: Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0) giúp cho bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 7 sẽ giúp bạn rèn luyện năng lực suy luận hợp lí và vừa lòng logic, hình thành kỹ năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống cùng vào các môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 bài xích 7 trang 69: Hàm số y = f(x) được cho bằng bảng sau :
x -2 -1 0 0,5 1,5
y 3 2 -1 1 -2

a) Viết tập hòa hợp (x ;y) các cặp giá chỉ trị tương ứng của x và y khẳng định hàm số bên trên ;

b) Vẽ một hệ trục tọa độ Oxy và đánh dấu các điểm tất cả tọa độ là các cặp số trên

Lời giải

a) (-2 ; 3) ; (-1 ; 2) ; (0 ; -1) ; (0,5 ; 1) ; (1,5 ; -2)

b)

*

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 bài xích 7 trang 70: đến hàm số y = 2x

a) Viết năm cặp số (x ; y) với x = -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2

b) Biểu diễn những cặp số đó trên mặt phẳng tọa độ Oxy ;

c) Vẽ con đường thẳng qua nhị điểm (-2 ; -4) ; (2 ; 4). Kiểm tra bằng thước thẳng xem các điểm sót lại có nằm trên phố thẳng đó hay là không ?

Lời giải

a) Ta gồm :(-2 ; -4) ; (-1 ; -2) ; (0 ; 0) ; (1 ; 2) ; ( 2 ; 4)

b)

*

c) những điểm còn sót lại nằm trên tuyến đường thẳng nối nhị điểm (-2 ; -4) với (2 ;4)

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 bài bác 7 trang 70: Từ xác minh trên, để vẽ đồ dùng thị của hàm số y = ax (a≠0) ta cần phải biết mấy điểm thuộc vật thị ?

Lời giải

Ta cần biết 2 điểm thuộc đồ gia dụng thị để vẽ vật thị hàm số

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 bài xích 7 trang 70: Xét hàm số y = 0,5x

a) Hãy tra cứu một điểm A không giống điểm nơi bắt đầu O thuộc thiết bị thị của hàm số trên

b) Đường thẳng OA liệu có phải là đồ thị của hàm số y = 0,5x hay là không ?

Lời giải

Ta gồm :

a) Điểm A( 2 ; 1)

b) Đường thẳng OA là đồ thị của hàm số y = 0,5x vì O(0 ;0) cũng thuộc trang bị thị hàm số y = 0,5x

Bài 39 (trang 71 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ trên một hệ trục tọa độ Oxy đồ vật thị của các hàm số:

a) y = x

b) y = 3x

c) y = -2x


d) y = -x

Lời giải:

– phương pháp giải :

Đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) là 1 đường thẳng đi qua gốc tọa độ.

Bạn đang xem: Đồ thị hàm số lớp 7

Sau đó ta rước x ngẫu nhiên tìm y để tìm kiếm được tọa độ điểm thứ 2 mà thứ thị kia đi qua.

Vẽ mặt đường thẳng đi qua điểm O và điểm đó ta được trang bị thị nên tìm

– Đáp án:

Vẽ hệ trục tọa độ Oxy

a) cùng với x = 1 ta được y = 1; điểm A(1 ;1) thuộc thứ thị của hàm số y = x

Vậy con đường thằng OA là vật dụng thị hàm số y = x

b) với x = 1 ta được y = 3.1 = 3; điểm B(1 ;3) thuộc đồ vật thị của hàm số y = 3x

Vậy mặt đường thằng OB là đồ vật thị hàm số y = 3x

c) với x = -1 ta được y = -2 . (-1) = 2; điểm C(-1 ; 2) thuộc đồ gia dụng thị của hàm số y = -2x

Vậy đường thằng OC là thứ thị hàm số y = -2x

d) với x = -1 ta được y = -1 . (-1) = 1; điểm D(-1 ; 1) thuộc vật dụng thị của hàm số y = -x

Vậy mặt đường thằng OD là thiết bị thị hàm số y = -x

*

Bài 40 (trang 71 SGK Toán 7 Tập 1): Đồ thị của hàm số y=ax nằm ở những góc phần tư nào nếu như mặt phẳng tọa độ Oxy sinh sống hình 25 nếu

a) a > 0.

b) a

*

Lời giải:

a) khi a > 0 vật thị của hàm số y = ax nằm ở góc phần bốn thứ I và III (trường đúng theo a) cùng b) bài xích 39).

b) khi a Bài 41 (trang 72 SGK Toán 7 Tập 1): hồ hết điểm nào sau đây thuộc thiết bị thị của hàm số y = -3x.

*

Lời giải:

Ta tất cả y = -3x.

Có :

*
thuộc trang bị thị hàm số*
không thuộc vật dụng thị hàm số y = -3x

0 = (-3).0 đề xuất C(0 ; 0) thuộc trang bị thị hàm số y = -3x.

Bài 42 (trang 72 SGK Toán 7 Tập 1): Đường trực tiếp OA vào hình 26 là đồ dùng thị của hàm số y = ax.

a) Hãy xác định hệ số a

b) Đánh vệt điểm trên đồ gia dụng thị bao gồm hoành độ bằng 1/2

c) Đánh vết điểm trên trang bị thị tất cả tung độ bằng -1

*

Lời giải:

a) Ta gồm A(2; 1) thuộc đồ thị hàm số y = ax bắt buộc tọa độ điểm A vừa lòng y = ax.

Tức là một = a.2 suy ra a = ½.

b)Điểm trên đồ vật thị gồm hoành độ bằng 50% tức là

*
suy ra

*
.

Vậy điểm cần biểu diễn gồm tọa độ

*
.

c)Điểm trên đồ vật thị bao gồm tung độ bằng -1, tức là y = -1 suy ra

*
.

Vậy điểm cần biểu diễn bao gồm tọa độ (-2 ; -1).

Hình minh họa:*

Bài 43 (trang 72 SGK Toán 7 Tập 1): trong hình 27: Đoạn thằng OA là đồ thị biểu diễn vận động của người đi bộ và đoạn thẳng OB là đồ dùng thị biểu diễn hoạt động của bạn đi xe pháo đạp. Mỗi đơn vị chức năng trên trục Ot thể hiện một tiếng mỗi đơn vị trên trục Os bộc lộ mười kilomet.

Qua đồ gia dụng thị em hãy mang đến biết:

a) Thời gian chuyển động của fan đi bộ, của fan đi xe cộ đạp.

b) Quãng lối đi được của tín đồ đi bộ, của bạn đi xe pháo đạp.

c) gia tốc (km/h) của người đi bộ, của fan đi xe cộ đạp.

Xem thêm: Hình Ảnh Chế Tháng Cô Hồn Hài Hước, Ảnh Chế Tháng Cô Hồn Hài Hước

*

Lời giải:

a) Thời gian chuyển động của người đi bộ là 4 giờ đồng hồ , của người đi xe đạp điện là 2 giờb) Quãng đường đi được của người đi dạo là 2.10 = 20km, của fan đi xe đạp là 3.10=30km.