tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Tính độ dinh dưỡng của một các loại phân đạm ure (NH2)2CO gồm lẫn 16% tạp chất trơ(biết tạp chất trơ ko chứa nguyên tố Nitơ)


*

(GS:)

(m_ure=100left(g ight))

(Rightarrow m_left(NH_2 ight)_2CO=84left(g ight))

(n_left(NH_2 ight)_2CO=dfrac8460=1.4left(mol ight))

(Rightarrow n_N=1.4cdot2=2.8left(mol ight))

(\%N=dfrac2.8cdot14100cdot100\%=39.2\%)


*

Độ bổ dưỡng của phân đạm là % cân nặng N bao gồm trong lượng phân bón đó, Hãy tính độ bồi bổ của một nhiều loại phân đạm ure làm từ (NH2)2CO gồm lẫn 10% tạp tạp hóa học trơ


(a) Thành phần thiết yếu của phân đạm ure là (NH2)2CO

(c) Tro thực đồ dùng cũng là 1 loại phân kali vì gồm chứa K2CO3

(e) NPK là một trong loại phân bón láo lếu hợp

Số nhận xét sai là

A.

Bạn đang xem: Độ dinh dưỡng của đạm

1

B. 2

C. 4

D. 3


Đáp án B

(b) sai: Phân đạm tránh việc bón cho một số loại đất chua vị phân đạm tất cả tính axit do NH4+ thủy phân ra


Độ bổ dưỡng của phân đạm là% khối lượng N có trong phân bón đó.Hãy tính độ dinh dưỡng của 1 loại phân đạm ure làm cho từ (NH2)2CO tất cả lẫn 10% tạp chất


Ure là các loại phân đạm tất cả hàm lượng dinh dưỡng tối đa và được sử dụng phổ biến nhất trên nhân loại do có khả năng phát huy tác dụng trên nhiều một số loại đất không giống nhau (kể cả đất nhiễm phèn) và so với nhiều loại cây trồng khác nhau. Trong quy trình bảo quản, ure dễ dẫn đến hút độ ẩm và chuyển hóa một phần thành (NH4)2CO3. Một các loại phân ure đựng 95% (NH2)2CO, còn lại là (NH4)2CO3. Độ dinh dưỡng của một số loại phân này là

A. 44,33%

B. 46,00%

C. 45,79%

D. 43,56%


1 loại phân ure CO(NH2)2 tất cả 25% tạp hóa học không chứa khí nitơ. Khẳng định thành phần % của nguyên tố bồi bổ trong phân bón


Coi $m_phân ure = 100(gam)$

$m_CO(NH_2)_2 = 100.75\% = 75(gam)$$n_CO(NH_2)_2 = dfrac7560 = 1,25(mol)$$n_N = 2n_CO(NH_2)_2 = 1,25.2 = 2,5(mol)$Phần trăm dinh dưỡng : $\%N = dfrac2,5.14100.100\% = 35\%$


Một loại phân ure gồm chứa 95% (NH2)2CO, còn lại là (NH4)2CO3. Độ bổ dưỡng của nhiều loại phân này là:

A. 46,00%

B. 43,56%

C. 44,33%

D. 45,79%


Giả sử có 100 gam phân ure → m(NH2)2CO= 95 gam; m(NH4)2CO3= 5 gam

→ nN= 2. N(NH2)2CO +2n(NH4)2CO3=157/48 mol (Bảo toàn nhân tố N)

Độ bổ dưỡng của phân đạm là:


X

T

Độ dinh dưỡng

46, 67%

35, 00%

X, Y theo lần lượt là

A. đạm nhị lá cùng supe photphat kép

B. đạm một lá cùng urê

C. urê với supe photphat kép

D.

Xem thêm: Ad Là Gì Trên Facebook Nghĩa Là Gì? Trong Game

đạm một lá với đạm nhị lá


(a) Độ bổ dưỡng của phân lạm được đánh giá bằng phần trăm trọng lượng của photpho vào phân lân.