Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Disposal là gì

*
*
*

disposal
*

disposal /dis"pouzəl/ danh từ sự sắp đến đặt, sự sắp xếp, sự ba trí, cách sắp xếp, cách tía trí sự vứt vứt đi, sự phân phối tống đi sự bán, sự chuyển nhượng, sự nhượng lạifor disposal: để bándisposal of property: sự ủy quyền tài sản sự tuỳ ý sử dụngat one"s disposal: tuỳ ý sử dụngto place something at someone"s disposal: để vật gì cho ai tuỳ ý sử dụngto have entire disposal of something: gồm toàn quyền sử dụng cái gìI am at your disposal: ngài rất có thể tuỳ ý áp dụng tôi được, tôi sẵn sàng phục vụ ngài
sự ba trísự khửrefuse disposal: sự khử vứt chất thảisewage disposal: sự khử quăng quật nước thảisewage disposal: sự khử độcsewage water disposal: sự khử vứt nước thảiwaste disposal: sự khử bỏ chất thảisự loạisewage disposal: sự vứt bỏ nước thảisewage water disposal: sự thải trừ nước thảiunderground wastewater disposal: sự đào thải nước thải ngầm (xuống lớp nền)waste disposal: sự vứt bỏ rác thảiwastewater disposal: sự loại bỏ nước thảisự loại bỏsewage disposal: sự đào thải nước thảisewage water disposal: sự đào thải nước thảiunderground wastewater disposal: sự đào thải nước thải ngầm (xuống lớp nền)waste disposal: sự đào thải rác thảiwastewater disposal: sự đào thải nước thảisự tiêu hủygarbage disposal: sự tiêu hủy chất thảigarbage disposal: sự tiêu hủy rácrefuse disposal: sự tiêu hủy rácsự xắp xếpsự xếp đặtLĩnh vực: cơ khí & công trìnhsự thảinuclear waste disposal: sự thải phân tử nhânrubbish disposal: sự thải rácLĩnh vực: toán & tinsự xắp đặtbrine disposal welllỗ khoan dỡ nước muốidefrost water disposalđường xả nước phá băngdefrost water disposal systemhệ thống xả nước phá băngdefrost water disposal systemhệ xả nước phá băngdisposal areabãi chứa bã quặngdisposal areabãi rácdisposal areaxỉ quặng (mỏ)disposal area with bridge loaderbãi thải gồm cầudisposal sitebãi truất phế liệudisposal sitebãi rácdisposal sitechỗ đổ rácdisposal site, dumping sitebãi thảidisposal unitbộ khửdisposal unitbộ xảdisposal wellgiếng hútdisposal wellgiếng cởi (nước)disposal wellgiếng cởi nướcdisposal zonevùng chôn lấpdisposal zonevùng tiêu hủydry-sludge disposal sitechỗ thải bùn cặn khôfacilities for disposal of tailingthiết bị đào quặng nghỉ ngơi đuôi hầmfood waste disposal unitbộ phận thải rác thực phẩmfood waste disposal unitbộ xả rác thực phẩmgarbage disposalsự thanh lý rácgarbage disposal plantbãi xử lý rácgarbage disposal plantnhà máy giải pháp xử lý phế thảigarbage disposal plantnhà máy giải pháp xử lý rácbándisposal of assets: sự cung cấp tài sảndisposal of securities: sự bán chứng khoánloss on disposal (on a noncurrent asset): lỗ bán gia tài cũbán tống đibố tríchuyển nhượngloại vứt thanh lýnhượng lạisự chào bán đisự chuẩn bị đặtsự vứt quăng quật đithanh lýassets disposal account: tài khoản thanh lý tài sảndisposal costs: giá thành tổn thanh lýtùy ý sử dụngassets disposalsự xử lý tài sảnconcessional disposalxử lý ưu đãicost of waste disposalphí cách xử lý phế phẩmdisposal valuegiá trị thanh toánhazardous-vast disposalsự sa thải chất độc hạihazardous-waste disposalsự sa thải chất giả độc hạitarget for disposal of productionkế hoạch tiêu hao sản phẩmwaste disposalxử lý truất phế liệu o sự bóc bỏ; sự sắp xếp;sự chuyển nhượng; sự xử lý § salt water disposal : sự xử lý nước muối (tách từ dầu ra) § sewage disposal : sự tách bóc bỏ nước thải § waste disposal : sự xử lý chất thải, sự xử lý cặn buồn chán § water disposal : sự tách nước, sự xử lý nước § disposal pile : ống xử lý Một ống hở đầu có đường kính rộng sử dụng để xả nước sản xuất đã xử lý cùng để tháo những trên sàn xuống biển § disposal well : giếng xử lý Giếng dùng để bơm nước muối trong dầu

Từ điển siêng ngành Môi trường

Disposal: Final placement or destruction of toxic, radioactive, or other wastes; surplus or banned pesticides or other chemicals; polluted soils; và drums containing hazardous materials from removal actions or accidental releases. Disposal may be accomplished through use of approved secure landfills, surface impoundments, land farming, deep-well injection, ocean dumping, or incineration.

Hủy rác: quá trình cuối hay sự tiêu diệt các chất thải độc hại, phóng xạ và các chất thải khác; dung dịch trừ sâu bị cấm hoặc còn thừa hoặc những hoá chất khác; đất trồng bị ô nhiễm; những thùng chứa chất thải nguy khốn từ hoạt động dọn dẹp tuyệt phát thải vày sự cố. Bài toán hủy rác có thể đạt được nhờ vào sử dụng những bãi rác rến đạt an toàn, bến bãi rào, canh tác đất, cách xử trí chất thải bởi giếng sâu, đổ rác xuống biển, hoặc đốt thành tro.


*

*

*

disposal

Từ điển Collocation

disposal noun

ADJ. safe | routine | illegal | ultimate the problems of the ultimate disposal of nuclear waste | bomb, refuse, rubbish, sewage, waste | land, landfill, sea

DISPOSAL + NOUN site | method | system, unit a kitchen waste disposal unit | company, expert, squad The device was defused by army bomb disposal experts.

PREP. at your ~ (= available for your use) He will have a oto at his disposal for the whole month. Well, I"m at your disposal (= I am ready lớn help you in any way I can).

Từ điển WordNet
Xem thêm: Talk About A Competition Or Contest You Have Recently Joined Or Seen

English Synonym and Antonym Dictionary

disposalssyn.: adjustment administration arrangement elimination release removal settlement