Hai tam giác cân nhau là nhị tam giác mà cha cạnh của tam giác này bằng tía cạnh của tam giác tê và cha góc đối lập với cha cạnh ấy của tam giác này bằng tía góc đối diện với b a cạnh của tam giác kia.

Bạn đang xem: Định nghĩa 2 tam giác bằng nhau


*

Hai tam giác cân nhau là hai tam giác có những cạnh tương ứng bằng nhau, những góc khớp ứng bằng nhau.


Để kí hiệu sự đều nhau của tam giác (ABC) với tam giác (A"B"C") ta viết:

(∆ABC= ∆A"B"C".)

Ví dụ:

(Delta ABC = Delta A"B"C") ( Leftrightarrow left{ eginarraylwidehat A = widehat A"\widehat B = widehat B"\widehat C = widehat C"\AB = A"B"\AC = A"C"\BC = B"C"endarray ight.)

Trong đó (A,,A") là nhì đỉnh tương ứng, (AB,,A"B") là nhị cạnh tương ứng, (widehat A,widehat A") là nhì góc tương ứng.


*

Lưu ý

 Khi kí hiệu sự bằng nhau của nhì tam giác, các chữ chiếc chỉ tên những đỉnh khớp ứng được viết theo thuộc thứ tự 


2. Một số dạng toán thường gặp

Dạng 1: Từ hai tam giác bằng nhau, xác minh các cạnh bằng nhau, các góc bởi nhau. Tính độ dài đoạn thẳng, số đo góc.

Phương pháp:

Căn cứ vào các đỉnh tương xứng của hai tam giác đều nhau để xác minh các yếu đuối tố cần thiết.

Dạng 2: Viết các cặp tam giác đều bằng nhau khi cho những cặp góc, cặp cạnh bằng nhau

Phương pháp: phụ thuộc các cặp góc, các cặp cạnh đều bằng nhau ta viết các cặp tam giác bằng nhau theo như đúng thứ tự những đỉnh tương ứng.

Xem thêm: Cách Tính Số Số Hạng Của Dãy Số Cách Đều, Cách Tính Tổng Dãy Số: Dãy Số Cách Đều


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
>> (Hot) Đã bao gồm SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học mới 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cực nhọc hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp x-lair.com


Cảm ơn bạn đã áp dụng x-lair.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép x-lair.com gởi các thông báo đến bạn để cảm nhận các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.