Ví dụ: cùng với (Delta ABC) ta bao gồm ( widehat A + widehat B + widehat C = 180^0)

2. Áp dụng vào tam giác vuông

Ví dụ:

(left{ eginarraylDelta ABC\widehat A = 90^0endarray ight. Rightarrow widehat B + widehat C = 90^0)

*

3. Góc xung quanh của tam giác

Ví dụ:Cho hình vẽ

*

Ta có:: (widehat ACD = widehat A + widehat B), (widehat ACD > widehat A,widehat ACD > widehat B.)

II. Các dạng toán hay gặp

Dạng 1: Tính số đo góc của một tam giác

Phương pháp:

Lập những đẳng thức thể hiện:
Bạn đang xem: Định lí tổng ba góc của một tam giác

+ Tổng ba góc của một tam giác bằng (180^circ )

+ vào tam giác vuông, nhì góc nhọn phụ nhau

+ Góc ko kể của tam giác bằng tổng nhì góc trong không kề cùng với nó

Từ đó tính số đo góc buộc phải tìm.

Dạng 2: nhận ra tam giác vuông

Phương pháp:

Đề nhận biết tam giác vuông ta đã cho thấy tam giác đó có một góc bởi (90^circ ). Trong tam giác vuông để ý rằng nhì góc nhọn phụ nhau.

Dạng 3: So sánh những góc nhờ vào tính chất góc không tính của tam giác

Phương pháp:

Dùng tính chất: “Góc ko kể của tam giác lớn hơn mỗi góc trong không kề với nó”.


Mục lục - Toán 7
CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ, SỐ THỰC
bài bác 1: Tập thích hợp Q những số hữu tỉ
bài bác 2: Cộng, trừ những số hữu tỉ
bài xích 3: Nhân, chia các số hữu tỉ
bài xích 4: giá chỉ trị hoàn hảo của một số hữu tỉ. Cộng-trừ-nhân-chia số thập phân
bài 5: Lũy quá của một trong những hữu tỉ
bài bác 6: tỉ lệ thức
bài bác 7: đặc thù cơ phiên bản của hàng tỉ số cân nhau
bài bác 8: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn
bài bác 9: làm tròn số
bài xích 10: Số vô tỉ. Quan niệm về căn bậc hai
bài bác 11: Số thực
bài xích 12: Số hữu tỉ. Số thực
CHƯƠNG 2: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ
bài bác 1: Đại lượng tỉ trọng thuận
bài xích 2: Đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch
bài xích 3: Hàm số. Mặt phẳng tọa độ
bài 4: Đồ thị hàm số y=ax (a không giống 0)
bài 5: Ôn tập chương 2: Hàm số và đồ thị
CHƯƠNG 3: THỐNG KÊ
bài bác 1: thu thập số liệu, thống kê, tần số
bài xích 2: Bảng tần số của dấu hiệu
bài xích 3: Biểu đồ. Số trung bình cùng và kiểu mốt của tín hiệu
bài xích 4: Ôn tập chương 3: thống kê
CHƯƠNG 4: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
bài 1: có mang về biểu thức đại số
bài xích 2: quý hiếm của một biểu thức đại số
bài xích 3: Đơn thức
bài xích 4: Đơn thức đồng dạng
bài bác 5: Đa thức
bài 6: cùng trừ đa thức
bài bác 7: Đa thức một thay đổi
bài 8: cùng trừ nhiều thức một thay đổi
bài 9: Nghiệm của đa thức một phát triển thành
bài xích 10: Ôn tập chương 4: Biểu thức đại số
CHƯƠNG 5: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC, ĐƯỜNG THẲNG tuy nhiên SONG
bài bác 1: hai góc đối đỉnh
bài 2: hai tuyến phố thẳng vuông góc
bài xích 3: các góc tạo do một đường thẳng cắt hai tuyến phố thẳng
bài bác 4: hai tuyến phố thẳng tuy nhiên song.Tiên đề Ơ-clit về hai đường thẳng tuy nhiên song
bài 5: từ vuông góc đến tuy vậy song
bài 6: Định lý
CHƯƠNG 6: TAM GIÁC
bài bác 1: Tổng cha góc của một tam giác
bài 2: hai tam giác cân nhau
bài bác 3: ngôi trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh-cạnh-cạnh
bài bác 4: trường hợp đều nhau thứ hai của tam giác cạnh-góc-cạnh
bài 5: ngôi trường hợp đều nhau thứ bố của tam giác góc-cạnh-góc
bài 6: Tam giác cân
bài 7: Định lý Pytago
bài xích 8: những trường hợp đều bằng nhau của tam giác vuông
bài 9: Ôn tập chương 6: TAM GIÁC
CHƯƠNG 7: quan lại HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ trong TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY trong TAM GIÁC
bài 1: tình dục giữa góc và cạnh đối lập trong một tam giác
bài xích 2: dục tình giữa con đường vuông góc và con đường xiên, mặt đường xiên cùng hình chiếu
bài 3: quan hệ nam nữ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác
bài 4: đặc thù ba mặt đường trung tuyến đường của tam giác
bài bác 5: tính chất ba mặt đường phân giác
bài bác 6: đặc điểm đường trung trực của đoạn thẳng, của tam giác
bài 7: đặc điểm ba mặt đường cao của tam giác
bài xích 8: Ôn tập chương 7


Xem thêm: Máu S Và M Là Gì - Bạn Thuộc Nhóm S Hay M

*

*

học tập toán trực tuyến, tìm kiếm tài liệu toán và chia sẻ kiến thức toán học.