*

*
quản trị Hồ Chí Minh Đoàn TNCS hồ chí minh Đoàn TNCS hcm Tỉnh BD Hội LHTN việt nam Tỉnh BD Hội sv Tỉnh BD Đội TNTP thức giấc BD Khối CQ tỉnh Đoàn
chủ đề công tác làm việc năm 2022: "Xây dựng Đoàn vững to gan về tổ chức" - chào đón Đại hội Đoàn những cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS hồ chí minh tỉnh tỉnh bình dương lần sản phẩm công nghệ XI cùng Đại hội Đoàn vn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027
*
*
*
*
*

ĐIỀU LỆ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

*Điều lệ Đoàn khóa XI tất cả 13 chương, 42 điều, tăng lên một chương đối với Điều lệ Đoàn khóa X (Điều lệ Đoàn khóa X gồm 12 chương, 42 điều). Việc tăng lên một chương trên cửa hàng kết cấu lại Chương III- Cơ quan chỉ huy của Đoàn ở cấp Trung ương, cung cấp tỉnh, cung cấp huyện thành 02 chương mới:

 

+ Chương III: Cơ quan chỉ đạo ở cấp cho Trung ương.

Bạn đang xem: Điều lệ hiện hành của đoàn tncs hồ chí minh bao gồm

+ Chương IV: Cơ quan chỉ huy ở cấp cho tỉnh, cấp cho huyện.

*Điều lệ Đoàn khóa XI vẻ ngoài sinh hoạt Đoàn tại địa điểm cư trú là quyền của đoàn viên (Điều lệ Đoàn khóa X phương tiện là nhiệm vụ). Đồng thời, sửa chữa thay thế từ “sinh hoạt” trong các từ “tham gia sinh sống Đoàn tại địa điểm cư trú” bởi từ “hoạt động” để không ngừng mở rộng phạm vi gia nhập của sum họp đối cùng với các buổi giao lưu của tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư ở kề bên việc tham gia sinh hoạt đưa ra đoàn.  

 

Nội dung này quy định rõ ràng tại khoản 3, Điều 3 Điều lệ Đoàn khóa XI về quyền của sum vầy như sau: "Được thông tin, thảo luận, chất vấn, phê bình, biểu quyết, ý kiến đề nghị và bảo lưu ý kiến của bản thân mình về các bước của tổ chức Đoàn; tham gia chuyển động Đoàn tại địa điểm cư trú”.

Xem thêm: Burn Out Là Gì - Thành Ngữ Tiếng Anh Thông Dụng: Burned Out (Voa)

 

*Điều lệ Đoàn khóa XI thay đổi quy định nhiệm kỳ đại hội so với một số tổ chức Đoàn như sau:

+ “Đại hội đưa ra đoàn trong những cơ quan tiền hành chính sự nghiệp, công ty lớn là 5 năm 2 lần” (Điều lệ Đoàn khóa X phương tiện nhiệm kỳ là một trong những năm 1 lần). 

+ “Đại hội Đoàn cơ sở trong các cơ quan tiền hành chính sự nghiệp, công ty lớn là 5 năm 1 lần” (Điều lệ Đoàn khóa X mức sử dụng nhiệm kỳ là 5 năm 2 lần).

 

Ban biên tập xin trân trọng giới thiệu toàn thể nội dung của Điều lệ Đoàn XI tại đây