+) Biên độ sóng cơ trên M:

(A_M=eginvmatrix 2Acoseginbmatrix dfracpi(d_1-d_2)lambda+dfracvarphi_1+varphi_22& endbmatrix endvmatrix)

(A_M^2=A_1^2+A_2^2+2A_1A_2cos Delta varphi_M)

(Delta varphi_M=dfrac2pilambda(d_1-d_2)+Delta varphi)

Phương trình sóng trên điểm M:

(u_M=2Acoseginbmatrixdfracpi(d_2-d_1)lambda+dfracvarphi_2-varphi_12 & endbmatrix.coseginbmatrix omega t-dfracpi(d_1+d_2)lambda+dfracvarphi_1+varphi_22& endbmatrix)

Số điểm cực to cực tiểu

+) thuộc pha rất đại: (-dfracS_1S_2lambda leq k leq dfracS_1S_2lambda)

+) cùng pha cực tiểu: (-dfracS_1S_2lambda-dfrac12 leq k leq dfracS_1S_2lambda-dfrac12)

+) Ngược pha rất đại: (-dfracS_1S_2lambda-dfrac12 leq k leq dfracS_1S_2lambda-dfrac12)

+) Ngược pha rất tiểu: (-dfracS_1S_2lambda leq k leq dfracS_1S_2lambda)

+) Vuông pha rất đại: (-dfracS_1S_2lambda-dfrac14 leq k leq dfracS_1S_2lambda-dfrac14)

+) Vuông pha rất tiểu: (-dfracS_1S_2lambda-dfrac34 leq k leq dfracS_1S_2lambda-dfrac34)

Sóng có cực lớn cực tiểu:

+) lúc sóng có cực to thì điều kiện tại M vẫn là:

(d_2-d_1=klambda)

+) khi sóng tất cả cực tiểu thì đk tại điểm M là:

(d_2-d_1=(k+0,5)lambda)

Mở rộng nếu như 2 nguồn lệc trộn (Delta varphi)

+) rất đại: (d_2-d_1=k lambda+dfracDelta varphi2pi.lambda)

+ rất tiểu: (d_-d_1=(k+0,5)lambda+dfracDelta varphi2pi.lambda)

Với (Delta varphi= varphi_2-varphi_1)

Khoảng giải pháp trong giao trét sóng

Bài toán tìm khoảng cách từ điểm M trên phố trung trực sát nhất xấp xỉ cùng pha, ngược pha:

+) cùng pha: (klambda geq dfracS_1S_22 Rightarrow k_min)

+) Ngược pha: ((k+0,5)lambda geq dfracS_1S_22 Rightarrow k_min)

(Rightarrow d(M;S_1S_2)_min=k_minlambda)

Tìm số điểm xê dịch trong giao trét sóng:

Bài toán tìm số điểm xê dịch cùng pha, ngược trộn với nguồn (S_1S_2) trong (MI): (với (I) là trung điểm (S_1S_2))

+) thuộc pha: (dfracS_1S_22lambda leq k leq dfracdlambda)

+) Ngược pha: (dfracS_1S_22lambda-dfrac12 leq k leq dfracdlambda-dfrac12)

Với (d=sqrtMI^2+dfracS_1S_2^24)

Xác định khoảng cách lớn nhất, nhỏ dại nhất. Call (d_1) là khoảng cách từ điểm (M) đến (S_1S_2):

*

(left{eginmatrixd_2^2=sqrtS_1S_2^2+d_1^2\ d_2-d_1=klambdaendmatrix ight. Rightarrow sqrtS_1S_2^2+d_1^2-d_1=klambda)

Giao bôi sóng luôn là một vấn đề khiến bao cụ hệ học viên đau đầu, bởi vậy Cunghocvui sẽ viết nên bài viết tổng hợp lý thuyết giao bôi sóng cần nắm vững giúp chúng ta học tập dễ ợt và hiệu quả hơn.

Bạn đang xem: Điều kiện có cực tiểu giao thoa

*

I) Giao quẹt sóng cơ

1) hiện tượng kỳ lạ giao trét sóng

– Giao thoa là hiện tượng lạ hai sóng kết hợp khi gặp nhau thì gồm có điêm sống đó bọn chúng luôn tăng tốc lẫn nhau, ở một trong những điểm thì chúng luôn luôn luôn triệt tiêu lẫn nhau.

– nhì nguồn kết thích hợp là hai nguồn dao động cùng phương, cùng tần số, tất cả hiệu số trộn không đổi theo thời gian. Với nhì nguồn phối kết hợp có cùng pha được gọi là hai nguồn đồng bộ.

– các đường sóng gồm hình hypebol được hotline là vân giao thoa.

2) Điều kiện để sở hữu giao thoa

Để có giao thoa giữa hai sóng thì buộc nhị sóng đó là hai sóng kết hợp: dao động cùng phương, tất cả cùng tần số, bao gồm hiệu số pha không đổi theo thời gian.

II) công thức giao trét sóng

Giao quẹt của hai sóng phát ra từ nhì nguồn kết hợp (S_1 ), (S_2) cách nhau một khoảng (l)

*

(u_1=Acos(2pi ft + varphi _1) ) và (u_2 = Acos(2pi ft + varphi_2))

– Phương trình sóng trên M vị hai sóng từ nhì nguồn truyền tới

(u_1M=Acos(2pi ft – 2pi dfracd_1lambda)) và (u_2M = Acos(2pi ft -2pi dfracd_2lambda + varphi _2))

(u_M = u_1M + u_2M)

(u_M = 2Acos (pi dfracd_1 – d_2lambda +dfracDelta varphi2) cos(2pi ft – pi dfracd_1 – d_2lambda + dfrac varphi_1 + varphi_2 2))

– Biên độ giao động tại M

(A_M = 2Aleft | cos(pi dfrac d_1 – d_2lambda + dfrac Deltavarphi 2) ight |)với (Delta varphi = varphi_2 – varphi_1)

– đa số điểm giao động với biên độ cực đại

(d_2 – d_1 = klambda +dfracDelta varphi 2 pilambda ) với (k = 0; pm1; pm2; pm3;…)

– phần đa điểm giao động với biên độ rất tiểu

(d_2 – d_1 = (k+ dfrac 12) lambda + dfrac Delta varphi 2 pilambda ) với (k = 0; pm1; pm2; pm3;…)

*

Lưu ý:

– khoảng cách giữa 2 cực đại (2 rất tiểu) liên tiếp là (dfrac lambda 2).

– khoảng cách giữa 1 cực đại và 1 rất tiểu sớm nhất là (dfrac lambda 4).

– tại trung điểm I của 2 nguồn sóng:

+) 2 nguồn cùng pha: I xê dịch với biên độ rất đại.

+) 2 nguồn ngược pha: I xấp xỉ với biên độ rất tiểu.

Các dạng bài bác tập giao trét sóng

1) tra cứu số điểm xấp xỉ với biên độ rất đại, cực tiểu thân hai nguồn.

*

Phương pháp: Tính theo điều kiện cực đại, rất tiểu.

– với điểm M xấp xỉ cực đại, suy ra (d_2 – d_1 = klambda)

Ta có (d_1 + d_2 = S_1S_2)

(Rightarrow) (d_2 = dfrac klambda + S_1S_22) với (0

(Rightarrow) (0

Thay giá trị của (k = 0; pm1; pm2; pm3;…) vào (1), vừa lòng thì đó là số điểm giao động cực đại

– cùng với điểm M xấp xỉ cực đái cũng làm tương tự như như trên, suy ra (d_2 – d_1 = (k+ dfrac 12) lambda )

2) tìm kiếm số điểm xê dịch với biên độ cực đại, rất tiểu giữa hai điểm bất kỳ.

*

Phương pháp: Tính theo điều kiện cực đại, rất tiểu.

– Lấy p thuộc MN có xê dịch cực đại: (d_2 – d_1 = klambda)

– dịch rời P từ bỏ M mang đến N thì hệ số không còn giảm dần, do đó: (MS_1 – MS_1 > k.lambda geq NS_2 – NS_1)(2)

Thay quý giá của (k = 0; pm1; pm2; pm3;…) vào (1), thỏa mãn nhu cầu thì đó là số điểm xấp xỉ cực đại.

– tựa như với ngôi trường hợp rất tiểu.

Xem thêm: Tên Nguyễn Hải Yến Ý Nghĩa Tên Hải Yến 57,5/100 Điểm Trung Bình

3. Những điểm nằm trên phố trung trực của đoạn trực tiếp nối nhị nguồn

*

Phương pháp: Áp dụng những phương trình trong phần phương pháp giao quẹt sóng

4. Các điểm gần nhất, xa nhất

Đây là bài toán khó nhất trong 4 dạng, cần phải có tính hóa học suy luận và tùy từng trường hợp mà bao hàm lập luận sao cho hợp lí.