*

Cọ xát một thước vật liệu nhựa vào vải len, ta thấy thước nhựa hoàn toàn có thể hút được các vật nhẹ như giấy

- truyền nhiễm điện bởi tiếp xúc


 
*

Cho thanh sắt kẽm kim loại không nhiễm điện chạm vào quả ước đã nhiễm điện thì thanh kim loại nhiễm điện thuộc dấu với năng lượng điện của quả cầu - Đưa thanh kim loại ra xa quả mong thì thanh sắt kẽm kim loại vẫn nhiễm điện.

Bạn đang xem: Điện tích điểm là gì

- lan truyền điện bởi vì hưởng ứng


 
*

Đưa thanh sắt kẽm kim loại không lây truyền điện đến gần quả mong đã truyền nhiễm điện nhưng không chạm vào quả cầu, thì nhì đầu thanh sắt kẽm kim loại được truyền nhiễm điện. Đầu ngay sát quả ước hơn nhiễm điện trái lốt với năng lượng điện quả cầu, đầu xa rộng nhiễm điện thuộc dấu.

Đưa thanh sắt kẽm kim loại ra xa quả ước thì thanh sắt kẽm kim loại trở về trạng thái không nhiễm năng lượng điện như thời gian đầu

2. Điện tích. Điện tích điểm

- đồ bị lan truyền điện nói một cách khác là vật với điện, thiết bị tích điện hay vật cất điện tích.

- Điện tích điểm là một trong vật tích điện có kích cỡ rất bé dại so với khoảng cách tới điểm mà ta xét. Điện tích lũy là năng lượng điện tích được xem như tập trung tại một điểm.

3. ảnh hưởng điện. Hai các loại điện tích

- các điện tích hoặc đẩy nhau, hoặc hút nhau (Hình 1.1). Sự đẩy nhau hay hút nhau giữa những điện tích kia là shop điện.

*

- gồm hai nhiều loại điện tích là năng lượng điện dương (+) và điện tích âm (-).

+ những điện tích cùng nhiều loại (cùng dấu) thì đẩy nhau.

+ những điện tích khác nhiều loại (khác dấu) thì hút nhau.

- hai lực tính năng vào hai điện tích là nhì lực trực đối, thuộc phương, ngược chiều, độ lớn đều bằng nhau và đặt vào hai năng lượng điện tích.

II. Định cách thức Cu-lông. Hằng số điện môi.

1. Định luật Cu-lông.


Năm 1785, Cu-lông, nhà bác bỏ học người Pháp, lần đầu tiên lập được định phương tiện về sự nhờ vào của lực hệ trọng giữa những điện tích trữ (gọi tắt là lực năng lượng điện hay lực Cu-lông) vào khoảng cách giữa chúng.

- Nội dung: Lực hút giỏi đẩy thân hai năng lượng điện điểm bao gồm phương trùng với con đường thẳng nối hai điện tích điểm đó, bao gồm độ to tỉ lệ thuận cùng với độ lớn của hai năng lượng điện tích cùng tỉ lệ nghịch cùng với bình phương khoảng cách giữa chúng.


Biểu thức:


(F = kfrac q_1q_2 ightr^2)

Lực liên tưởng có:

+ Phương: là con đường thẳng nối thân 2 năng lượng điện điểm

+ Chiều:

 

*


+ Độ lớn:

 Tỉ lệ thuận với tích độ khủng q1, q2

 Tỉ lệ nghịch cùng với bình phương khoảng chừng cách

 (F_12 = F_21 = F = kfracr^2)

vào đó:

(q_1, m q_2) được call là năng lượng điện điểm (đơn vị : C (Culông)r là khoảng cách của 2 điện tích điểmk là hằng số Cu-lông: (k = 9.10^9left( N.m^2/c^2 ight))

2. Hằng số năng lượng điện môi.

- Điện môi là một môi trường cách điện.

- khi đặt những điện tích điểm trong một điện môi (chẳng hạn vào một hóa học dầu phương pháp điện) đồng tính chiếm đầy không gian xung quanh những điện tích, thì lực liên tưởng sẽ yếu đi ε lần so với khi đặt chúng trong chân không. ε được gọi là hằng số điện môi của môi trường thiên nhiên (ε ≥ 1). Đối với chân không thì ε = 1 còn so với các môi trường khác ε >1.

Xem thêm: Hình Lập Phương Có Bao Nhiêu Mặt Là Hình Chữ Nhật, Hình Lập Phương Có Bao Nhiêu Mặt Phẳng Đối Xứng

- Hằng số điện môi là một trong những đặc trưng đặc biệt quan trọng cho đặc điểm điện của một chất phương pháp điện. Nó cho thấy thêm khi đặt điện tích trong chất đó thì lực hệ trọng giữa các điện tích sẽ nhỏ dại đi bao nhiêu lần đối với khi đặt nó trong chân không.

 (F = kfracvarepsilon r^2)

3. Nguyên lý chồng chất lực điện 

Giả sử có n năng lượng điện điểm q1, q2,…, qn tác dụng lên điện tích điểm q đông đảo lực tác động tĩnh điện (overrightarrow F_1 ,overrightarrow F_2 ,...,overrightarrow F_n ) thì lực điện tổng hợp do các điện tích trữ trên tính năng lên năng lượng điện q tuân theo nguyên lý ông chồng chất lực điện. 

(overrightarrow F = overrightarrow F_1 + overrightarrow F_2 + ... + overrightarrow F_n )