despatch tức là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong giờ Anh. Bí quyết phát âm despatch giọng bạn dạng ngữ. Trường đoản cú đồng nghĩa, trái nghĩa của despatch.

Bạn đang xem: Despatch là gì


Từ điển Anh Việt

despatch

/dis"pætʃ/ (despatch) /dis"pætʃ/

* danh từ

sự gửi đi (thư, thông điệp...); sự sai phái đi

sự đánh bị tiêu diệt tươi, sự giết mổ đi, sự khử, sự kết liễu cuộc đời

happy dispatch: sự mổ bụng tự sát theo kiểu Nhật-bản)

sự xử lý nhanh gọn, sự làm gấp (một bài toán gì); sự khẩn trương, sự nhanh gọn

to vị something with dispatch: khẩn trương thao tác gì

the matter reqires dispatch: vụ việc cần giải quyết và xử lý khẩn trương

(ngoại giao) bản thông điệp, phiên bản thông báo

hãng vận tải hàng hoá

* ngoại động từ

gửi đi (thư, thông điệp...); không nên phái đi

đánh chết tươi, làm thịt đi, khử, kết liễu cuộc sống (ai)

giải quyết nhanh gọn, làm gấp (việc gì)

ăn khẩn trương, ăn uống gấp (bữa cơm...)

* nội rượu cồn từ

(từ cổ,nghĩa cổ) làm nhanh gọn, có tác dụng gấp


Từ điển Anh Việt - chuyên ngành

despatch

* kinh tế

gửi (hàng, chứng từ)

thời gian bốc dỡ nhanh

tiền thưởng bốc dỡ nhanh


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: học tập từ vựng giờ Anh
9,0 MB
Học từ bắt đầu mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập với kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích thích hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh với Việt Anh với tổng cộng 590.000 từ.
*

Từ liên quan
Hướng dẫn cách tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để mang con trỏ vào ô kiếm tìm kiếm cùng để né khỏi.Nhập từ đề xuất tìm vào ô tra cứu kiếm với xem các từ được nhắc nhở hiện ra mặt dưới.Khi con trỏ đang phía trong ô tìm kiếm,sử dụng phím mũi thương hiệu lên <↑> hoặc mũi thương hiệu xuống <↓> để dịch rời giữa những từ được gợi ý.Sau đó dìm (một lần nữa) để xem chi tiết từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp loài chuột ô search kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ đề xuất tìm vào ô search kiếm và xem các từ được gợi nhắc hiện ra mặt dưới.Nhấp con chuột vào từ mong muốn xem.

Xem thêm: Vật Lý 10 Bài 6: Tính Tương Đối Của Chuyển Dộng Công Thức Cộng Vận Tốc


Lưu ý
Nếu nhập từ khóa quá ngắn các bạn sẽ không bắt gặp từ bạn có nhu cầu tìm trong list gợi ý,khi đó các bạn hãy nhập thêm những chữ tiếp theo để hiển thị từ chính xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*