Đêm ni ai đưa em về Đường khuya sao trời lấp lánh Đêm ni ai gửi em về mắt em sao chiếu long lanh Đêm nay lúc em đi rồi Đường khuya riêng 1 mình tôi Đêm nay lúc em đi rồi Tôi về đếm bước một mình Điệp khúc:Người yêu ơi vào tình muộn tình nhân ơi vào tình bi thiết Trọn tình thương ta đã lẫn nhau Hãy quên niềm đau thời gian ơi xin dừng lại Thời gian ơi xin dừng lại Cho đôi bồ Yêu trong muộn màng Đừng khóc ly tan Đêm mai ai đưa em về mình em bên trên hè phố vắng tanh Đêm mai ai đưa em về mắt em lệ ướt lộng lẫy Đêm mai không ai đưa về tín đồ ơi xin đừng hờn dỗi Đêm nay cô đơn đi về Xin bạn hãy nhớ tình tôi


Bạn đang xem: Đêm nay ai đưa em về - đàm vĩnh hưng


Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Tài Liệu, Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Tiểu Học Module 9

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.