Bài 1: Tính diện tính miếng bìa hình vuông, biết hình vuông vắn đó có chu vi là 3dm 2cm.

Bạn đang xem: Đề toán nâng cao lớp 3 có đáp án

Đáp án:

Đồi: 3dm 2cm = 32cm

Cạnh miếng bìa hình vuông vắn là: 32 : 4 = 8 (cm) 

Diện tích miếng bìa là: 8 x 8 = 16 (cm2)

Bài 2: Trong một xưởng may công nghiệp, cứ 15m vải vóc thì may được 5 bộ xống áo cùng một cỡ. Hỏi tất cả 350m vải vóc thì may được bao nhiêu bộ áo quần với cùng độ lớn đó và còn thừa mấy m vải?

Đáp án:

1 bộ xống áo cần số mét vải là: 15 : 5 = 3 (m)

350m may được: 350 : 3 = 116 bộ và vượt 2m

Bài 3: Túi thứ nhất đựng 18kg gạo, vội vàng 3 lần túi lắp thêm hai. Hỏi bắt buộc lấy làm việc túi lắp thêm hai bao nhiêu kg gạo đổ sang trọng túi sản phẩm hai nhằm số gạo ở nhị túi bởi nhau?

Đáp án:

Túi thứ hai đựng số gạo là: 18 : 3 = 6 (kg)

Cả hai túi đựng số gạo là: 18 + 6 = 24 (túi)

Để số gạo 2 túi bằng nhau thì mỗi túi gồm số gạo là: 24 : 2 = 12 (kg)

Số gạo phải kéo ra ở túi trước tiên là: 18 – 12 = 6 (kg)

Bài 4: Trong hình vẽ bao gồm ……góc vuông và……góc không vuông?

*

Đáp án: 2 góc vuông, 4 góc ko vuông

Bài 5: Tính chu vi hình tứ giác ABCD, biết cạnh AB = 16cm, BC = 20cm, cạnh CD bằng nửa tổng AB và BC. Cạnh AD gấp rất nhiều lần hiệu của AB với BC.

Đáp án:

Cạnh CD là: (16 + 20) : 2 = 18 (cm)

Cạnh AD là: (20 – 16) x 2 = 8 (cm)

Chu vi tứ giác ABCD là: 16 + trăng tròn + 18 + 8 = 62 (cm)

Bài 6: Lớp 3A tất cả 40 học viên được chia thành 4 tổ, mỗi tổ lại chia mọi thành 2 nhóm. Hỏi từng nhóm gồm bao nhiêu học tập sinh?

Đáp án:

Mỗi tổ gồm số học sinh là: 40 : 4 = 10 (hs)

Mỗi nhóm tất cả số học sinh là: 10 : 2 = 5 (hs)

Bài 7: Khoanh tròn lời giải đúng

a.Số ngay tức thì sau của số 39759

A. 39758

B. 39760

C. 39768

D.39769

Đáp án: B. 39760

b.Tìm số tròn nghìn trung tâm số 9068 với 11982 là:

A.10000 với 12000

B. 10000 và 11000

C. 11000 và 9000

D. 12000 cùng 11000

Đáp án: B. 10000 và 11000

c. (98725 – 87561) x 3 = …..

A. 32493

B. 39432

C. 33492

D. 34293

Đáp án: C. 33492

d. 12356 + 62154 : 9 = …..

A. 29262

B. 39262

C. 19262

D. 18262

Đáp án: C. 19262

e. 3km 12m =…..

A. 312

B. 3012

C. 36

D.15

Đáp án: B. 3012

f. 4 giờ đồng hồ 9 phút = ….. Phút

A. 249 phút

B. 36 phút

C. 396 phút

D. 13 phút

Đáp án: A. 249 phút

Bài 8: một đội nhóm thuỷ lợi đào được 132m mương trong 6 ngày. Hỏi đội kia đào được từng nào m mương trong 7 ngày?

Đáp án:

1 ngày đội thuỷ lợi đào được số mét mương là: 132 : 6 = 22 (m)

7 ngày team thuỷ lợi đào được số mét mương là: 22 x 7 = 154 (m)

Bài 9: Tìm x

a) X + 7839 = 16784

b) 5 x X = 12475

c) X : 12457 = 9

Đáp án:

a/ X = 8945 b/ 2495 c/ 112113

Bài 10: Mẹ lấy 100000 đồng đi chợ, chị em mua mang đến Mai một đôi giày hết 36500 đồng và cài một áo phông thun hết 26500 đồng. Số tiền còn lại mẹ dùng để mua thức ăn. Hỏi bà bầu đã dùng bao nhiêu tiền để sở hữ thức ăn?

Đáp án:

Số tiền mẹ dùng để mua giày và áo là: 36500 + 26500 = 63000 (đồng)

Số tiền mẹ dùng đề cài thức ăn uống là: 100000 – 63000 = 37000 (đồng)

Bài 11: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước tác dụng đúng:

A. 4083 : 4 = 102 (dư 3)

B. 4083 : 4 = 120 (dư 3)

C. 4083 : 4 = 1020 (dư 3)

D. 4083 : 4 = 12 (dư 3)

Đáp án: C. 4083 : 4 = 1020 (dư 3)

Bài 12: Tích của số lớn số 1 có 4 chữ số với số bé nhất có 2 chữ số là:

A. 99990 

B. 89991

C. 9999

D. 8

Đáp án: A. 99990

Bài 13: Có 45kg cỗ mì đựng hầu hết trong 9 bao. Hỏi 75kg bột mì đựng những trong mấy bao như thế?

Đáp án:

Mỗi bao đựng số klg bột là: 45 : 9 = 5 (kg)

75kg đựng được số bao là: 75 : 5 = 15 (bao)

Bài 14: Tìm số x biết “thương của 62680 cùng x” thì bởi 8

A. X = 7835

B. X = 7845

C. X = 7836

D. X = 7735

Đáp án: A. X = 7835

Bài 15: 

1. Tính chu vi một hình chữ nhật, biết chiều dài là 4m 30cm cùng chiều rộng là 80cm?

2Tính diện tích s của một mảnh bìa hình chữ nhật, biết chiều nhiều năm là 8dm với chiều rộng lớn là 9cm?

Đáp án:

a/ Đổi 4m 30cm = 430cm

Chu vi hình chữ nhật là: (430 + 80) : 2 = 255 (cm)

b/ Đổi 8dm = 80cm

Diện tích mảnh bìa là: 80 x 9 = 720 (cm2)

Bài 16: Một trại nuôi gài gồm 792 con gà nhốt phần đa vào 9 chống chuồng. Tín đồ ta buôn bán đi số bé gà bằng số gà nhốt vào 2 phòng chuồng. Hỏi bạn ta đã chào bán đi từng nào con gà?

Đáp án:

Mỗi phòng chuồng nhốt số kê là: 792 : 9 = 88 (con)

Số con kê đã cung cấp là: 88 x 2 = 176 (con)

Bài 17: Tính giá trị biểu thức:

1. 124 x (24 – 4 x 6)

2. 50 + 50 x 2

3. 500 – 500 : 2

Đáp án:

1. 124 x (24 – 4 x 6) = 124 x (24 – 24) = 124 x 0 = 0

2. 50 + 50 x 2 = 50 x (1 + 2) = 50 x 3 = 150

3. 500 – 500 : 2 = 500 – 250 = 250

Bài 18: Tìm X:

1. 126 x X = 126

2. X : 9 = 2 (dư 4)

3. X x 6 = 3048 : 2

Đáp án:

1. X = 1

2. X = 9 x 2 + 4 = 22

3. X = 254

Bài 19: Một cửa hàng có 132kg đường, đã bán ¼ số kg mặt đường đó và 9kg. Hỏi shop còn lại bao nhiêu kg đường?

Đáp án:

Số đường cửa hàng đã cung cấp là: 132 : 4 + 9 = 42 (kg)

Cửa hàng còn sót lại số mặt đường là: 132 – 42 = 90 (kg)

Bài 20: Tính diện tính của miếng bìa hình vuông, biết hình vuông đó gồm chu vi là 3dm 6cm?

Đáp án:

Đổi 3cm 6cm = 36cm

Cạnh miếng bìa là: 36 : 4 = 9 (cm)

Diện tích miếng bìa là: 9 x 9 = 81 (cm)

Bài 21: bao gồm 8 bao gạo đựng toàn bộ 448kg gạo. Hỏi bao gồm 5 bao gạo như vậy nặng từng nào kg?

Đáp án: 

Mỗi bao đựng số gạo là: 448 : 8 = 56 (kg)

5 bao đựng số gạo là: 56 x 5 = 280 (kg)

Bài 22: Một siêu thị có 6 thùng nước mắm đồng nhất chưa tổng số 54 lít. Cửa hàng đã chào bán hết 36 lít. Hỏi siêu thị còn lại từng nào thùng nước mắm.

Xem thêm: Đừng Xa Anh Nhé Em Đừng Để Thử Thách Chia Đôi Tình Ta, Đừng Xa Anh Nhé Em

Đáp án:

Mỗi thùng chưa số nước mắm là: 54 : 6 = 9 (lít)

Cửa sản phẩm đã phân phối hết số thùng nước mắm là: 36 : 9 = 4 (thùng)

Cửa hàng sót lại số thùng nước mắm là: 6 – 4 = 2 (thùng)

Bài 23: thuở đầu có 5 té tải chở tổng số 210 bao đường vào kho, tiếp nối có thêm 3 xe nửa chở con đường vào kho. Hỏi có tất cả bao nhiêu bao mặt đường được chở vào kho? (Biết những xe tải chở số bao đường bởi nhau)

Đáp án:

Mỗi xe chở số bao đường là: 210 : 5 = 45 (bao)

3 xe pháo chở được số bao là: 3 x 45 = 135 (bao)

Số bao con đường được chở vào kho là: 210 + 135 = 345 (bao)

Bài 24: Hùng bao gồm 56 ngàn đồng download được 8 quyển truyện, Dũng có ít hơn Hùng 21 ngàn đồng. Hỏi Dũng download được từng nào quyển truyện tranh?

Đáp án:

1 quyển truyện có mức giá là: 56: 8 = 7 (nghìn đồng)

Dũng gồm số tiền là: 56 – 21 = 35 (nghìn đồng)

Dũng sở hữu được số quyển chuyện tranh là: 35: 7 = 5 (quyển)

Đáp án: 5 quyển truyện tranh

Bài 25: gồm một tổ học sinh tham gia trồng rừng, fan ta giao cứ 5 học viên thì trồng 25 cây, nhưng thực tế mỗi học viên lại trồng nhiều hơn nữa nhiệm vụ được giao 2 cây phải tổng số cây cối được là 238 cây. Hỏi tổ học viên đó gồm bao nhiêu em?

Đáp án:

Theo trách nhiệm mỗi em trông số kilomet là:

25 : 5 = 5 (cây)

Thực tế mỗi em trồng số cây là:

5 + 2 = 7 (cây)

Tổ học viên đó bao gồm số em là:

238 : 7 = 34 (em)

Đáp số: 34 em

Bài 26: Hai thùng có 58 lít dầu, nếu chế tạo thùng nhất 5 lít thì thùng thứ nhất có số dầu yếu thùng đồ vật hai 2 lần. Hỏi từng thùng gồm bao nhiêu lít dầu?

Đáp án:

Nếu sản xuất thùng độc nhất vô nhị 5 lít thì tổng thể dầu gồm trong 2 thùng là:

58 + 5 = 63 (lít)

Coi số dầu trong thùng đầu tiên lúc sau là một phần số dầu thùng sản phẩm hai là 2 phần.

Tổng số phần đều bằng nhau là: 1+ 2 = 3 (phần)

Số dầu thùng vật dụng hai là: 63 : 3 x 2 = 42 (lít)

Số dầu ở thùng trước tiên là: 58 – 42 = 16 (lít)

Bài 27: Để sẵn sàng cho một hội nghìn fan ta kê 9 hàng ghế đầy đủ chỗ mang lại 81 bạn ngồi. Trên thực tế có cho 108 fan đến dự họp. Hỏi đề nghị kê thêm mấy sản phẩm ghế nữa bắt đầu đủ chỗ?

Đáp án:

Mỗi hàng ghế có số nơi là: 81 : 9 = 9 (chỗ)

Số sản phẩm ghế cần kê thêm là: (108 – 81) : 9 = 3 (hàng)

Bài 28: 7 bao xi măng nặng 350kg. Mỗi vỏ bao nặng 200g. 5 bao xi măng như vậy có khối lượng xi măng là bao nhiêu kilogam?

Đáp án:

Đổi 350kg = 350000g

Mỗi bao xi măng có trọng lượng xi măng là: 350000 : 7 – 200 = 49800 (g)

5 bao xi măng như vậy chưa trọng lượng xi măng là: 49800 x 5 = 249000 (g) = 249kg

Bài 29: Một vườn cửa cây nạp năng lượng quả gồm 5 hàng cây hồng xiêm, mỗi mặt hàng 12 cây và gồm 9 sản phẩm cây táo, mỗi sản phẩm 18 cây. Hỏi vườn cửa cây ăn uống quả đó có tất cả bao nhiêu cây?

Đáp án:

Số cây hồng xiêm trong vườn là: 5 x 12 = 60 cây

Số cây táo khuyết là: 9 x 18 = 162 cây

Vườn cây nạp năng lượng quả có toàn bộ số cây là: 60 + 162 = 222 cây

Bài 30: Ngày thứ nhất bán được 2358kg gạo, ngày sản phẩm hai bán được gấp 3 lần ngày đồ vật nhất. Cả nhị ngày bán tốt số gạo là bao nhiêu?