Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Bộ đề thi Toán lớp 7- Đề thi giữa kì 1 Toán 7- Đề thi học tập kì 1 Toán 7- Đề thi thân kì 2 Toán 7- Đề thi học tập kì 2 Toán 7
Bộ 50 đề thi Toán lớp 7 học tập kì hai năm học 2021 - 2022 tất cả đáp án
Trang trước
Trang sau

Bộ 50 đề thi Toán lớp 7 học tập kì 2 năm học 2021 - 2022 có đáp án

Để ôn luyện và làm xuất sắc các bài kiểm tra Toán lớp 7, dưới đó là Top 60 Đề thi Toán lớp 7 học tập kì 2 chọn lọc, gồm đáp án gồm các đề soát sổ 15 phút, 1 tiết, đề thi thân kì 2, đề thi học kì 2 cực sát đề thi chính thức. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp đỡ bạn ôn luyện và đạt điểm cao trong những bài thi Toán 7.

Bạn đang xem: Đề toán lớp 7 cuối học kì 2


Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 7 theo Chương

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề thi giữa kì 2 - Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm cho bài: 90 phút

Bài 1 (2 điểm): Số điện năng tiêu thụ của trăng tròn hộ gia đình trong một mon

(tính theo kWh) được ghi lại ở bảng sau:

10170152656570851207011585120701156590654055101

a) dấu hiệu ở đó là gì?

b) Hãy lập bảng “tần số”.

c) Hãy tính số trung bình cùng và tra cứu mốt của dấu hiệu?

Bài 2 (2 điểm): Tính quý giá của biểu thức 2x4 - 5x2 + 4x tại x = 1 cùng x = -1/2

Bài 3 (3điểm): mang lại hai nhiều thức:

P(x) = x4 + x3 – 2x + 1

Q(x) = 2x2 – 2x + x – 5

a) kiếm tìm bậc của hai nhiều thức trên.

b) Tính P(x) + Q(x); P(x) - Q(x).

Bài 4 (3 điểm): mang đến tam giác ABC vuông tại A. Tia phân giác của góc B cắt cạnh AC trên D. Kẻ DH vuông góc với BC tại H.

a) chứng minh tam giác ABD = tam giác HBD

b) hai tuyến phố thẳng DH với AB giảm nhau tại E. Chứng tỏ tam giác BEC cân.

c) chứng minh AD 0 = 65. (0,5 điểm)

Bài 2 (2 điểm):

+) nạm x = 1 vào biểu thức 2x4 - 5x2 + 4x ta được:

2.14 - 5.12 + 4.1 = 1 (1điểm)

+) nuốm x = 1 vào biểu thức 2x4 - 5x2 + 4x ta được:

*
(1điểm)


Bài 3 (3 điểm)

a) P(x) = x4 + x3 – 2x + 1

Q(x) = 2x2 – 2x3 + x – 5

Bậc của nhiều thức P(x) là 4.

Bậc của đa thức Q(x) là 3. (1điểm)

b) P(x) + Q(x) = x4 + x3 – 2x + 1 + 2x2 – 2x3 + x – 5

= x4 + (x3 - 2x3) + 2x2 + (-2x + x) + (1 - 5)

= x4 - x3 + 2x2 – x – 4 (1điểm)

P(x) - Q(x) = x4 + x3 – 2x + 1 – (2x2 – 2x3 + x – 5)

= x4 + x3 – 2x + 1 - 2x2 + 2x3 - x + 5

= x4 + (x3 + 2x3) - 2x2 + (-2x - x) + (1 + 5)

= x4 + 3x3 – 2x2 – 3x + 6 (1điểm)

Bài 3 (3 điểm)

Vẽ hình, ghi GT- KL đúng được 0,5 điểm

*

*

Phòng giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi học tập kì 2 - Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1: (1.0 điểm) Điểm soát sổ một huyết môn Toán của học viên một lớp 7 trên một trường thcs được mang lại trong bảng tần số sau:

Điểm số (x)345678910
Tần số (n)127811524N = 40

a) lốt hiệu khảo sát ở đó là gì? tín hiệu có từng nào giá trị không giống nhau?

b) tra cứu mốt. Tính số vừa đủ cộng.

Câu 2: (2.0 điểm)

a) Thu gọn đối kháng thức A. Xác định phần thông số và tra cứu bậc của đối chọi thức thu gọn, biết:

*

b) Tính quý giá của biểu thức C = 3x2y - xy + 6 tại x = 2, y = 1.

Câu 3: (2.0 điểm) mang lại hai nhiều thức:

M(x) = 3x4 - 2x3 + x2 + 4x - 5

N(x) = 2x3 + x2 - 4x - 5

a) Tính M(x) + N(x) .

b) Tìm nhiều thức P(x) biết: P(x) + N(x) = M(x)

Câu 4: (1.0 điểm) tìm nghiệm của những đa thức sau:

a)

*

b) h(x) = 2x + 5

Câu 5: (1.0 điểm) tìm kiếm m để nhiều thức f(x) = (m - 1)x2 - 3mx + 2 có một nghiệm x = 1.

Câu 6: (1.0 điểm) đến vuông tại A, biết AB = 6 cm, BC = 10cm. Tính độ dài cạnh AC và chu vi tam giác ABC.

Câu 7: (2.0 điểm) mang lại vuông trên A, mặt đường phân giác của góc B giảm AC trên D. Vẽ

*
.

a) chứng minh:

*

b) trên tia đối của AB lấy điểm K làm thế nào để cho AK = HC. Chứng tỏ ba điểm K, D, H trực tiếp hàng.

Đáp án và trả lời làm bài

Câu 1.

a) tín hiệu điều tra: “Điểm soát sổ 1 ngày tiết môn Toán của mỗi học sinh một lớp 7” (0,25 điểm)

Số những giá trị khác nhau là 8. (0,25 điểm)

b) mốt của tín hiệu là 7 (vì phía trên giá trị tất cả tần số bự nhất: 11) (0,25 điểm)

Số vừa phải cộng:

*
(0,25 điểm)

Câu 2.

a)

*
(0,5 điểm)

Hệ số:

*
(0,25 điểm)

Bậc của 1-1 thức A là 5 + 9 + 5 = 19. (0,25 điểm)

b) cụ x = 2; y = 1 vào biểu thức C = 3x2y - xy + 6 ta được:

C = 3.22.1 - 2.1 + 6 = 16

Vậy C = 16 trên x = 2 cùng y = 1. (1 điểm)

Câu 3.

a) M(x) = 3x4 - 2x3 + x2 + 4x - 5; N(x) = 2x3 + x2 - 4x - 5

M(x) + N(x) = 3x4 + (-2x3 + 2x3) + (x2 + x2) + (4x - 4x) + (-5 - 5)

= 3x4 + 2x2 - 10 (1 điểm)

b) Ta có: P(x) + N(x) = M(x)

Nên P(x) = M(x) - N(x)

= (3x4 - 2x3 + x2 + 4x - 5) - (2x3 + x2 - 4x - 5)

= 3x4 + (-2x3 - 2x3) + (x2 - x2) + (4x + 4x) + (-5 + 5)

= 3x4 - 4x3 + 8x (1 điểm)

Câu 4.

a)

*

Vậy là nghiệm của đa thức g(x) (0,5 điểm)

b)

Vậy là nghiệm của nhiều thức h(x) (0,5 điểm)

Câu 5.

f(x) = (m - 1)x2 - 3mx + 2

x = 1 là một nghiệm của đa thức f(x) bắt buộc ta có:

f(1) = (m - 1).12 - 3m.1 + 2 = 0

=> -2m + 1 = 0 =>

Vậy cùng với đa thức f(x) tất cả một nghiệm x = 1. (1 điểm)

Câu 6.

Áp dụng định lý Py-ta-go vào tam giác vuông ABC ta có:

BC2 = AB2 + AC2

=> AC2 = BC2 - AB2 = 102 - 62 = 64 (0,5 điểm)

=> AC = = 8cm

Chu vi : AB + AC + BC = 6 + 8 + 10 = 24 centimet (0,5 điểm)

Câu 7.

a) Xét nhì tam giác vuông ABD cùng HBD có:

BD là cạnh chung

domain authority = DH (D nằm trên tia phân giác của góc B)

Do đó: (cạnh huyền – cạnh góc vuông) (1 điểm)

b)

Từ câu a) tất cả

Mà AK = HC (gt)

Nên AB + AK = bh + HC

=> BK = BC

Suy ra, cân tại B.

Khi đó, BD vừa là phân giác, vừa là con đường cao xuất phát điểm từ đỉnh B

=> D là trực tâm của

(Do D là giao của hai tuyến phố cao BD và AC) (0,5 điểm)

Mặt khác,

=> KH là con đường cao kẻ tự đỉnh K của bắt buộc KH phải trải qua trực trung tâm D.

Vậy tía điểm K, D, H thẳng hàng. (0,5 điểm)

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề bình chọn 15 phút Chương 3 Đại số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 15 phút

(Tự luận)

Câu hỏi

Kết quả khám nghiệm môn Văn của 35 học viên lớp 7B như sau:

6858957
8897598
9793869
897310710
7686896

a. Dấu hiệu cần quan tâm là gì?

b. Bao gồm bao nhiêu quý hiếm khác nhau?

c. Lập bảng tần số

d. Tính số trung bình cùng và tìm mốt của lốt hiệu

e. Vẽ biểu đồ gia dụng cột ứng với bảng tần số

f. Số học viên đạt điểm 9 chiểm từng nào phần trăm?

Đáp án với thang điểm

a.Dấu hiệu cần đon đả là kết quả kiểm tra môn Văn của 35 học viên lớp 7B (1 điểm)

b.Có 7 giá trị khác biệt đó là: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (1 điểm)

c.Bảng tần số: (2 điểm)

Giá trị (x)35678910
Tần số (n)2356982N = 35

d.Số vừa đủ cộng:

X = (3.2 + 5.3 + 6.5 + 7.6 + 8.9 + 9.8 + 10.2)/35 = 7,34 (1 điểm)

Mốt của dấu hiệu là Mo = 8 (1 điểm)

e.Vẽ biểu trang bị cột (2 điểm)

*

f.Số học viên đạt điểm 9 chỉ chiếm 8/35.100 = 22,86% (2 điểm)

Phòng giáo dục và Đào tạo thành .....

Xem thêm: Điểm Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 2021❣️✔️Và Đầy Đủ Các Năm✔️, Điểm Chuẩn Đại Học Bách Khoa

Đề kiểm tra 1 máu Chương 3 Đại số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 45 phút

(Trắc nghiệm)

Trong từng câu bên dưới đây, hãy chọn phương án trả lời đúng:

Câu 1: lựa chọn câu trả lời sai

A. Số tất cả các quý hiếm (không tốt nhất thiết đề xuất khác nhau) của tín hiệu bằng số các đơn vị điều tra

B. Những số liệu thu thập được khi điều tra về một tín hiệu gọi là số liệu thống kê

C. Tần số của một quý giá là số các đơn vị điều tra

D. Số lần xuất hiện thêm của một quý giá trong dãy giá trị của dấu hiệu là tần số của quý hiếm đó.

Câu 2: chọn câu vấn đáp đúng

A. Tần số là những số liệu thu thập được khi điều tra về một lốt hiệu

B. Tần số của một giá trị là 1 giá trị của dấu hiệu

C. Cả A với B hầu hết sai

D. Cả A cùng B đầy đủ đúng

BÀI 1: thời hạn giải dứt một việc (tính theo phút) của 30 học sinh được đánh dấu trong bảng sau:

106148739394
53310848487
789997105138

Câu 3: dấu hiệu cần quan tâm là:

A. Thời hạn giải kết thúc một việc của 30 học sinh

B. Thời hạn làm bài xích kiểm tra của học sinh

C, Số học viên tham gia giải toán

D. Thời hạn làm ngừng bài văn của học tập sinh

Câu 4: Số học viên giải việc trong 9 phút chiếm bao nhiêu phần trăm?

A. 17,66% B. 17,3% C. 16,67% D. 16,9%

Câu 5: Thời gian học sinh giải hoàn thành bài toán đó sớm nhất có thể là:

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 6: thời hạn giải toán mức độ vừa phải của 30 học sinh là:

A. 8,27 B. 7,27 C. 7,72 D. 6,72

Câu 7: kiểu mốt của dấu hiệu là:

A. 10 B. 15 C. 7 D. 8

BÀI 2: thời hạn đi tự nhà cho trường (tính theo phút) của 40 học sinh được đánh dấu trong bảng sau:

10612873153107
533108587815
781010127105158
767810107101510

Câu 8: thời hạn đi từ nhà cho trường trung bình của 40 học viên là:

A. 8,375 B. 8,47 C. 7,86 D. 7,95

Câu 9: có bao nhiêu học sinh đi từ nhà cho trường 10 phút?

A. 6 B. 9 C. 10 D. 5

Câu 10: kiểu mẫu của dấu hiệu là:

A. 10 B. 12 C. 15 D. 8

Câu 11: gồm bao nhiêu giá bán trị khác biệt của vệt hiệu?

A. 11 B. 10 C. 9 D. 8

Câu 12: Số các bạn đi tự nhà mang đến trường trong 12 phút chiếm bao nhiêu phần trăm?

A. 6% B. 5% C. 6,3% D. 5,5%

Câu 13: thời hạn đi từ nhà cho trường nhanh nhất là:

A. 1 B. 2 C. 4 D. 3

Câu 14: có bao nhiêu các bạn đi từ bỏ nhà cho trường mất rộng 10 phút?

A. 27 B. 37 C. 26 D. 18

BÀI 3: Điều tra về số con trong mỗi mái ấm gia đình của 40 gia đình của một thôn được đánh dấu trong bảng sau

1223530315
5334252212
3201221241
2212124211

Câu 15: có bao nhiêu cực hiếm của vết hiệu?

A. 38 B. 40 C. 42 D. 36

Câu 16: Số các giá trị không giống nhau của tín hiệu là:

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

Câu 17: kiểu mẫu của tín hiệu là:

A. 10 B. 15 C. 2 D. 6

Câu 18: Tần số của mái ấm gia đình có 2 bé là:

A. 2 B. 6 C. 10 D. 15

Câu 19: Số mái ấm gia đình có 5 nhỏ chiếm từng nào phần trăm?

A. 10% B. 15% C. 12% D. 11%

Câu 20: Số gia đình không tất cả con chiếm bao nhiêu phần trăm?

A. 5% B. 6% C. 7% D. 4%

BÀI 4: thời gian giải dứt một bài toán (tính theo phút) của 40 học sinh được khắc ghi trong bảng sau:

105756386123
981073451099
9813134138977
1098781210348

Câu 21: dấu hiệu cần thân thương là:

A. Thời gian làm bài kiểm tra học kì toán

B. Số học viên nữ trong 40 học sinh

C. Thời gian giải kết thúc một bài toán của 30 học sinh

D. Thời gian giải hoàn thành một việc của 40 học sinh

Câu 22: Số trung bình cộng là:

A. 7.8 B. 7,75 C. 7,725 D. 7,97

Câu 23: tất cả bao nhiêu chúng ta giải ngừng bài toán trong 12 phút?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 24: Số các bạn giải ngừng bài toán đó trong 5 phút chiếm bao nhiêu phần trăm?

A. 7,67% B. 7,5% C. 7,34% D.7,99%

Câu 25: Số các giá trị khác biệt của dấu hiệu là:

A. 9 B. 10 C. 11 D. 12

Đáp án với thang điểm

Mỗi câu vấn đáp đúng được 0.4 điểm

1234567
CCACBBD
891011121314
ACADBDA
15161718192021
BCCDAAD
22232425
CABB

Bảng tần số bài 1:

Giá trị (x)34567
Tần số (n)43214
Giá trị (x)89101314
Tần số (n)65311N=30

Bảng tần số bài bác 2:

Giá trị (x)35678101215
Tần số (n)432871024N =40

Bảng tần số bài bác 3:

Giá trị (x)012345
Tần số (n)21015634N = 40

Bảng tần số bài bác 4:

Dấu hiệu (x)34567
Tần số (n)43325
Dấu hiệu (x)89101213
Tần số (n)76523