Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Để học tốt Đại số lớp 10, loạt bài Bài tập trắc nghiệm Đại số 10 và câu hỏi trắc nghiệm Đại số 10 có đáp án được biên soạn bám đít nội dung sgk Đại số lớp 10 giúp bạn giành đạt điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Đại số 10.

Bạn đang xem: Đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 10

Lời giải bài tập môn Toán lớp 10 sách mới:

Mục lục bài xích tập trắc nghiệm Đại số 10

Chương 1: Mệnh đề - Tập hợp

Chương 2: Hàm số hàng đầu và bậc hai

Chương 3: Phương trình. Hệ phương trình

Chương 4: Bất đẳng thức. Bất phương trình

Chương 5: Thống kê

Chương 6: Cung với góc lượng giác. Phương pháp lượng giác

Danh mục trắc nghiệm theo bài học

Chương 1: Mệnh đề - Tập hợp

Chương 2: Hàm số hàng đầu và bậc hai

Chương 3: Phương trình. Hệ phương trình

Chương 4: Bất đẳng thức. Bất phương trình

Chương 5: Thống kê

Chương 6: Cung với góc lượng giác. Phương pháp lượng giác

Trắc nghiệm bài bác 1: Mệnh đề tất cả đáp án

Bài 1: cho biết P ⇒ Q là mệnh đề đúng. Vào các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. P. Là đk cần để có Q

B. Là điều kiện cần để có P

C. P. Là đk cần với đủ để có Q

D. Q là đk cần cùng đủ để có P

Hiển thị đáp án

Bài 2: Xét mệnh đề P: "∀x ∈ R, x2 + 1 > 0". Mệnh đề che định P_ của mệnh đề p. Là:

*

Hiển thị đáp án
*

Chọn giải đáp B


Bài 3: Mệnh đề tủ định của mệnh đề P: "∃x ∈ Z: x2 + x + một là một số nguyên tố" là:

*

Hiển thị đáp án

Mệnh đề che định của mệnh đề P: "∃x ∈ Z: x2 + x + 1 là một số nguyên tố" là:

B. "∀x ∈ Z: x2 + x + 1" không là số nguyên tố"Chọn giải đáp B


Bài 4: Mệnh đề nào tiếp sau đây có mệnh đề lấp định đúng?

*

Hiển thị đáp án

Bài 5: trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào tất cả mệnh đề hòn đảo sai?

A. Tứ giác là hình bình hành thì gồm hai cặp cạnh đối bởi nhau.

B. Tam giác phần nhiều thì có cha góc bao gồm số đo bởi 60°.

C. Nhì tam giác đều bằng nhau thì có diện tích bằng nhau.

D. Một tứ giác tất cả bốn góc vuông thì tứ giác sẽ là hình chữ nhật.

Hiển thị đáp án

Ta kiếm tìm mệnh đề đảo của những mệnh đề đang cho.

Gọi A’; B’; C’ với D’ theo thứ tự là những mệnh đề đảo của các mệnh đề A, B, C ,D.

A’. Tứ giác có hai cặp cạnh đối đều bằng nhau là hình bình hành

Mệnh đề này đúng- theo vệt hiệu nhận ra hình bình hành.

B’. Tam giác có ba góc tất cả số đo bởi 60° là tam giác đều.

Mệnh đề này đúng.

C’. Hai tam giác có diện tích s bằng nhau thì hai tam giác đó bằng nhau.

Mệnh đề này sai. Nhì tam giác có diện tích bằng nhau thì chưa kiên cố hai tam giác đó bằng nhau.

Ví dụ mang đến tam giác ABC ko cân, đường cao AH. điện thoại tư vấn M là trung điểm BC.

Khi đó diện tích tam giác AMB và AMC là đều bằng nhau nhưng hai tam giác này không bằng nhau.

D’. Một tứ giác là hình chữ nhật thì tứ giác đó bao gồm bốn góc vuông.

Mệnh đề này đúng theo quan niệm hình chữ nhật.Chọn câu trả lời C


Bài 6: trong những mệnh đề sau, mệnh đề như thế nào sai?

A. Nhì tam giác cân nhau khi và chỉ còn khi bọn chúng đồng dạng và gồm một cạnh bởi nhau.

B. Một tam giác là tam giác vuông khi và chỉ còn khi nó tất cả một góc bằng tổng hai góc còn lại.

C. Một tam giác là tam giác đều khi và công ty khi nó có hai đường trung tuyến đều nhau và bao gồm một góc bởi 60°.

D. Một tứ giác là hình chữ nhật khi và chỉ khi nó bao gồm 3 góc vuông.

Hiển thị đáp án

Mệnh đề A: hai tam giác đều nhau khi còn chỉ khi chúng đồng dạng và có một cạnh đều bằng nhau là sai.

* nhì tam giác đều nhau thì suy ra bọn chúng đồng dạng và gồm một cạnh bằng nhau.

Ngược lại, nhị tam giác đồng dạng và có 1 cạnh đều bằng nhau thì chưa cứng cáp hai tam giác đó bằng nhau.Chọn đáp án A


Bài 7: cho mệnh đề đúng: "Tất cả phần nhiều người bạn của Nam đông đảo biết bơi". Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Bình biết bơi buộc phải Bình là các bạn của Nam.

B. Chiến là chúng ta của Nam phải Chiến không viết bơi.

C. Minh trù trừ bơi đề nghị Minh không là chúng ta của Nam.

D. Thành ko là chúng ta của Nam buộc phải Thành lừng chừng bơi.

Hiển thị đáp án

Bài 8: cho các mệnh đề sau:

(I) "21 là số nguyên tố"

(II) "Phương trình x2 + 4x - 1 = 0 bao gồm hai nghiệm thực"

(III) "

*
"

(IV) "Số dư khi phân tách 2006 mang lại 4 là 2"

(V) "Năm 2016 là năm nhuận"

Trong các mệnh đề trên, số mệnh đề đúng là:

A. 2;

B. 3;

C. 4;

D. 5.

Hiển thị đáp án

Vì 21⋮3 phải 21 là 1 trong những hợp số, suy ra mệnh đề (I) sai.

Phương trình x2 + 4x - 1 = 0 tất cả hai nghiệm thực là

*

Ta tất cả 2006 = 501 × 4 + 2 nên 2006 phân chia 4 dư 2, mệnh đề (IV) đúng.

Năm năm 2016 là năm nhuận, tất cả 366 ngày, tháng 2 gồm 29 ngày (Dấu hiệu nhấn biết: Năm nhuận là năm phân tách hết mang đến 4). Mệnh đề (V) đúng.

Vậy, trong các mệnh đề trên bao gồm 3 mệnh đề chính xác là các mệnh đề (II), (IV), (V).Chọn lời giải B


Bài 10: đến mệnh đề A: "∀x ∈ R: x ≥ 2 ⇒ x2 ≥ 4". Mệnh đề đậy định của mệnh đề A: "∀x ∈ R: x ≥ 2 ⇒ x2 ≥ 4" là:

*

Hiển thị đáp án

Trắc nghiệm bài xích 2 (có đáp án): Tập hợp

Bài 1: đến tập đúng theo A = m; n; p; q. Tập thích hợp A có bao nhiêu tập con?

A. 15

B. 16

C. 17

D. 18

Hiển thị đáp án

Tập thích hợp A = m; n; p; q có 4 phần tử.

Số tập bé của tập A là 24 = 16, kia là các tập hợp:

∅, m, n, p, q, m; n, m; p, m; q, n; p, n; q, p; q, m; n; p, m; n; q, m; p; q, n; p; q, m; n; p; qChọn lời giải B


Bài 2: Tập hợp A = a; b; c; d; e gồm bao nhiêu tập con gồm hai phần tử?

A. 10

B. 12

C. 15

D.18

Hiển thị đáp án

Tập A = a; b; c; d; e có 10 tập con gồm 2 phần tử:

a; b; a;c; a; d; a; e; b; c; b; d; b; e; c; d ;c; e; d; eChọn đáp án A


Bài 3: mang lại tập vừa lòng B = a; b; c; d; e. Tập B bao gồm bao nhiêu tập bé có bố phần tử?

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

Hiển thị đáp án

Các tập con tất cả 3 bộ phận là:

a; b; c; a; b; d; a; b; e; a; c; d; a; c; e; a; d; e.Chọn câu trả lời A


Bài 4:Có bao nhiêu tập đúng theo X thỏa mãn nhu cầu điều kiện c; d; e ⊂ X ⊂ a; b; c; d; e; f ?

A. 11

B. 10

C. 9

D. 8

Hiển thị đáp án

Vì c; d; e ⊂ X đề nghị c, d, e ∈ X.

Xem thêm: Tác Dụng Của Việc Thường Xuyên Ăn Cơm Có Tác Dụng Gì ? Lợi Ích Của Việc Ăn Cơm Hàng Ngày

Mặt khác X ⊂ a; b; c; d; e; f đề nghị X rất có thể là các tập thích hợp sau:

c; d; e, c; d; e; a, c; d; e; b, c; d; e; f, c; d; e; a; b, c; d; e; a; f, c; d; e; b; f, c; d; e; a; b; f

Có toàn bộ 8 tập X thỏa mãn điều kiện của bài bác toán. Chọn đáp án D


Vì k ∈ Z, -3 ≤ k ≤ 5 đề nghị k chỉ nhận cực hiếm thuộc tập đúng theo -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5. Ta gồm bảng sau:

k-3-2-1012345
2k - 1 -7-5-3-113579

Vậy A = -7; -5; -3; -1; 1; 3; 5; 7; 8.

Chọn giải đáp B


Giả sử tập hòa hợp A = a; b; c.

Tập A bao gồm 8 tập con: ∅, a, b, c, a;b, a;c, b;c, a;b;c .

Chú ý: Tổng quát, nếu tập A tất cả n thành phần thì số tập con của A là .Chọn giải đáp C


Bài 7: mang đến hai tập đúng theo M = 8k + 5 , N = 4l + 1 .

Khẳng định làm sao sau đó là đúng?

A. M ⊂ N

B. N ⊂ M

C. M = N

D. M = ∅, N = ∅

Hiển thị đáp án

Bài 8: cách viết nào tiếp sau đây để chỉ 5 là số từ nhiên?

A. 5 = N

B. 5 ∈ N

C. 5 ⊂ N

D. 5 ∉ N

Hiển thị đáp án

Bài 9: bí quyết viết nào dưới đây để chỉ π không phải là số hữu tỉ?

A. π ⊂ Q

B. π = Q

C. π ∈Q

D. π ∉ Q

Hiển thị đáp án

Bài 10: đến A = a, b, c. Giải pháp viết nào sau đây là sai?

A. ∅ ⊂ A

B. B ⊂ A

C. C ∈ A

D.a; c ⊂ A

Hiển thị đáp án

Đã có giải thuật bài tập lớp 10 sách mới:

Giới thiệu kênh Youtube x-lair.com


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, x-lair.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 trên khoahoc.x-lair.com