- Chọn bài -Bộ Đề thi Toán lớp 5 thân kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề)Bộ Đề thi Toán lớp 5 học kì một năm 2021 - 2022 (15 đề)Bộ Đề thi Toán lớp 5 giữa kì 2 năm 2021 - 2022 (15 đề)Bộ Đề thi Toán lớp 5 học kì 2 năm 2021 - 2022 (15 đề)Đề thi Toán lớp 5 thân kì 1 năm 2021 - 2022 bao gồm đáp án (15 đề)Đề thi Toán lớp 5 giữa kì 1 nâng cao năm 2021 - 2022 gồm đáp án (5 đề)Đề thi học kì 1 Toán lớp 5 năm 2021 - 2022 gồm đáp án (15 đề)Đề thi học kì 1 Toán lớp 5 nâng cấp năm 2021 - 2022 gồm đáp án (5 đề)Đề thi Toán lớp 5 giữa kì 2 năm 2021 - 2022 bao gồm đáp án (15 đề)Đề thi Toán lớp 5 giữa kì 2 cải thiện năm 2021 - 2022 bao gồm đáp án (5 đề)Đề thi học kì 2 Toán lớp 5 năm 2021 - 2022 tất cả đáp án (15 đề)Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 5 nâng cao năm 2021 - 2022 có đáp án (5 đề)40 Đề thi Toán 5 học tập kì 1 tất cả đáp án40 Đề thi Toán 5 học kì 2 gồm đáp án

Mục lục


Xem toàn bộ tài liệu Lớp 5: tại đây5 đề thi cuối kì 2 Toán 5 cơ bản

Phòng giáo dục và Đào tạo nên …..

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 5 học kì 2 năm 2022

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học tập 2021 – 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm cho bài: 40 phút

(cơ bạn dạng – Đề 1)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi bài xích tập tiếp sau đây có kèm theo một vài câu vấn đáp A,B,C,D ( là đáp số , công dụng tính …) . Hãy khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng :

Câu 1 (0,5 điểm):Chữ số 9 trong các thập phân 17,209 thuộc hàng nào ?

A. Hàng nghìn B. Mặt hàng phần mười

C. Hàng tỷ lệ D. Sản phẩm phần nghìn

Câu 2 (0,5 điểm): Phân số 4/5 viết dưới dạng số thập phân là

A. 4,5 B. 8,0

C. 0,8 D. 0,45

Câu 3 (0,5 điểm): Khoảng thời hạn từ dịp 7 giờ yếu 10 phút cho lúc 7 giờ khoảng 30 phút là :

A. 40 phút B. Trăng tròn phút

C. Trong vòng 30 phút D. 10 phút

Câu 4 (1 điểm): Hình sau đây gồm 6 hình lập phương , mỗi hình lập phương đều sở hữu cạnh bởi 3 centimet . Thể tích của hình chính là :

*

A. 18 cm3 B. 162 cm3

C. 54cm3 D. 243cm3


Câu 5 (0,5 điểm): Đội trơn của một trường học đã thi đấu 20 trận,thắng 19 trận . Như thế tỉ số tỷ lệ các trận win của nhóm bóng sẽ là :

A. 19% B. 85%

C. 90% D. 95%

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính :

a. 5,006 + 2,357 + 4,5 b. 63,21 – 14,75

c. 21,8 x 3,4 d. 24,36 : 6

Câu 2 (2 điểm): Một xe hơi đi từ thức giấc A lúc 7 giờ và mang lại tỉnh B cơ hội 11 giờ đồng hồ 45 phút . Ô đánh đi với gia tốc 48 km / giờ và nghỉ dọc con đường mất 15 phút . Tính quãng con đường AB .

Câu 3 (2 điểm): Một mảnh đất nền gồm hai nửa hình tròn và một hình chữ nhật có kích cỡ ghi vào hình bên với chiều rộng lớn hình chữ nhật là 40m, chiều dài 60m.

*

a. Tính diện tích s mảnh đất?

b. Tính chu vi mảnh đất nền

Câu 4 (1 điểm): Tính bằng phương pháp thuận tiện tuyệt nhất :

*

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (6,5 điểm)

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 D C A B D

Phần II. Trường đoản cú luận (3,5 điểm)

Câu 1 (2 điểm): mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm

a. 5,006 + 2,357 + 4,5


*

b. 63,21 – 14,75

*

c. 21,8 x 3,4

*

d. 24,36 : 6


*

Câu 2 (2 điểm):

Thời gian xe hơi đi trường đoản cú A mang đến B (không kể thời hạn nghỉ dọc đường) là:

11 giờ 45 phút – 7 tiếng – 15 phút =4 giờ trong vòng 30 phút ( 0,75 điểm)

4 giờ trong vòng 30 phút =4,5 giờ ( 0,25 điểm)

Quãng con đường AB là:

48 x 4,5 = 216 (km) ( 0,75 điểm)

Đáp số :216 km ( 0,25 điểm)

Câu 3 (2 điểm):

a. Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là

60 x 40 = 2400 (m2) ( 0,25 điểm)

phân phối kính hình tròn là

40 : 2 = 20 (m) ( 0,25 điểm)

diện tích s hai nửa hình trụ là

đôi mươi x đôi mươi x 3,14 = 1256 (m2) ( 0,25 điểm)

diện tích s mảnh khu đất là :

2400 + 1256 = 3656 (m2) ( 0,25 điểm)

b. Chu vi nhì nửa hình tròn trụ là

40 x 3,14 = 125,6 (m) ( 0,25 điểm)

Chu vi mảnh đất là :

125,6 + 60 x 2 = 245,6 (m) ( 0,25 điểm)

Đáp số : a. 3656 (m2) ( 0,25 điểm)

b. 245,6 (m) ( 0,25 điểm)

Câu 4 (1 điểm):

Cách 1

*

Cách 2:

*


Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo nên …..

Đề khảo sát unique Học kì 2

Năm học 2021 – 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(cơ bản – Đề 2)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi bài bác tập tiếp sau đây có kèm theo một số câu vấn đáp A,B,C,D ( là đáp số , công dụng tính …) . Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng :

Câu 1 (0,5 điểm): Chữ số 2 trong các thập phân 7,325 có giá trị là

A. đôi mươi

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 2 (0,5 điểm): Phép phân tách 6 giờ đôi mươi phút : 4 có hiệu quả là :

A. 1giờ 35 phút B. 2 tiếng đồng hồ 35 phút

C. 1giờ 55 phút D. 1 giờ 5phút

Câu 3 (0,5 điểm): 1 tiếng 15 phút = ……giờ . Số tương thích điền vào chỗ chấm là :

A. 1,15 B. 1,25

C. 115 D. 75

Câu 4 (0,5 điểm): Ở hình mặt có:


*

BM = MN = NI = IK =KC

Diện tích hình tam giác ABI chiếm từng nào

phần trăm diện tích hình tam giác ABC ?

A. 3%; B. 3/5 % ;

C. 30 %; D. 60 %

Câu 5 (0,5 điểm): Viết số phù hợp vào địa điểm chấm nhằm 3m3 = ……..dm3

A. 30 B. 300

C. 30 000 D . 3000

Câu 6 (0,5 điểm): Thể tích của một hình lập phương tất cả cạnh 4 dm là :

A. 16 B. 64 dm3

C. 64 dm2 D. 12

Câu 7:

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm): Đặt tính rồi tính :

a) 37,2 – 18,7 b) 45,5 x 6,4

c) 345,6 + 67 d) 20,4 : 5

Câu 2: Một xe hơi và một xe pháo máy cùng đi một quãng mặt đường dài 135km, thời hạn ô đánh đi hết quãng con đường là 2,25 giờ, vận tốc của xe pháo máy bởi 2/3 vận tốc ô tô. Tính tốc độ xe máy?

Câu 3 (2 điểm):

a. Tìm X:

X x 5,3 = 9,01 x 4

b) tìm kiếm hai cực hiếm của x sao để cho 6,9 Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 C A B D D B

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm): từng phép tính đúng cho 0,75 điểm

a) 37,2 – 18,7 = 18,5

b) 45,5 x 6,4 = 291,2

c) 345,6 + 67 = 412,6

d) 20,4 : 5 = 4,08

Câu 2 (2 điểm):


Vận tốc của xe hơi là

135 : 2,25 = 60(km/giờ) ( 0,75 điểm)

Vận tốc xe trang bị là

60 x 2/3 = 40 (km/giờ) ( 0,75 điểm)

Đáp số : 40km/giờ ( 0,5 điểm)

Câu 3 (2 điểm):

a. Search X:

X x 5,3 = 9,01 x 4

X x 5,3 = 36,04

X = 36,04 : 5,3

X = 6,8

b) tra cứu hai quý hiếm của x sao cho

6,9 thời gian làm bài: 40 phút

(cơ phiên bản – Đề 3)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi bài xích tập dưới đây có kèm theo một số câu vấn đáp A,B,C,D ( là đáp số , kết quả tính …) . Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng :

Câu 1 (0,5 điểm): Số thập phân tương thích để viết vào khu vực chấm ngay dưới điểm phường trên một quãng của tia số là :

*

A. 1,9 B. 2,1

C. 1,8 D. 1,2

Câu 2 (0,5 điểm): Số nào dưới đây có cùng quý giá với 0,500

A. 0,5 B. 0,05

C. 0,005 D. 5,0

Câu 3 (0,5 điểm): Xếp các hình lập phương 1 dm3 thành một cái tháp (như mẫu vẽ ) Số hình lập phương 1 dm3 của dòng tháp chính là :

*

A. 9 B. 14

C. 10 D. 21

Câu 4 (0,5 điểm): 25 % của 60 là :

A. 0,6 B. 15

C. 240 D. 0,25

Câu 5 (0,5 điểm): những số 7,08; 6,97; 8,09; 8,9; 7,1 được xếp theo đồ vật tự từ bé bỏng đến béo là :

A. 6,97 ; 7,08 ; 7,1 ; 8,9 ; 8,09

C. 7,08 ; 6,97 ; 7,1 ; 8,09 ; 8,9

B. 7,1; 8,9 ; 6,97 ; 7,08; 8,09


D. 6,97 ; 7,08 ; 7,1 ; 8,09 ; 8,9

Câu 6 (0,5 điểm): láo số

*
được viết bên dưới dạng phân số là:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 7:

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính :

a) 85,34 – 46,29 b) 34,56 + 5,78

c) 40 ,5 x 5,3 d) 48 ,32 :8

Câu 2 (3 điểm): Một xe hơi đi tự A cơ hội 6 giờ 1/2 tiếng và mang đến B thời điểm 12 tiếng . Ô đánh đi với vận tốc 50km/giờ và giữa đường xe hơi nghỉ mất nửa tiếng

a. Tính quãng con đường AB

b. Ví như một xe đạp đi với vận tốc bằng 2/5 vận tốc của ô tô và xe đạp cùng đi thời gian 6 giờ 30 phút thì đến B dịp mấy tiếng ?

Câu 3 (2 điểm): một chiếc bể đựng nước tất cả chiều nhiều năm 1,8m chiều rộng lớn 1,2m và chiều cao 1,6m .Hiện ni bể đang đựng một lượng nước bằng 3/4 chiều cao của bể . Hỏi hiện nay bể chứa từng nào lít nước ( Biết 1dm3 = 1 lít nước)

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 C A B B D C

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): từng phép tính chuẩn cho 0,5 điểm

a) 85,34 – 46,29 = 39,05

b) 34,56 + 5,78 = 40,34

c) 40,5 x 5,3 = 214,65

d) 48,32 : 8 = 6,04

Câu 2 (3 điểm):

a. Thời hạn ô sơn đi tự A đến B (không kể thời gian nghỉ dọc đường) là:

12 giờ đồng hồ – 6 giờ 1/2 tiếng – khoảng 30 phút = 5 tiếng ( 0,5 điểm)

Quãng con đường AB là:

50 x 5 =250 (km) ( 0,5 điểm)

b. Gia tốc của xe đạp điện là

50 x 2/5 = 20 (km/giờ) ( 0,5 điểm)

thời gian xe sút đi tự A cho B là :

250 : trăng tròn = 12,5 ( giờ ) ( 0,5 điểm)

Đổi 12,5 giờ đồng hồ = 12 giờ khoảng 30 phút ( 0,25 điểm)

Nếu xe đạp đi dịp 6 giờ đồng hồ 30 phút thì cho đến B cơ hội :

6 giờ nửa tiếng + 12 giờ nửa tiếng = 19 giờ ( giỏi 7 giờ tối) ( 0,5 điểm)

Đáp số : a. 250km

b. 19 tiếng ( 0,25 điểm)

Câu 3 (2 điểm):

độ cao mực nước trong bể là:

1,6 x 3 phần tư = 1,2 (m) ( 0,5 điểm)

Thể tích nước vào bể là:

1,8 x 1,2 x 1,2 = 2,592 (m3) ( 0,75 điểm)

Vì 1dm3 = 1 lít vn đổi:

2,592 m3 = 2592 dm3

Do đó bể đang cất số lít nước là:

2592 × 1 = 2592 (lít) (0,5 điểm)

Đáp số : 2592 lít nước.

…………………………

( Hs hoàn toàn có thể giải bằng cách khác )

Phòng giáo dục và Đào tạo …..


Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2021 – 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm cho bài: 40 phút

(cơ phiên bản – Đề 4)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi bài bác tập dưới đây có kèm theo một vài câu vấn đáp A,B,C,D ( là đáp số , công dụng tính …) . Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng :

Câu 1 (0,5 điểm): mong muốn tính chu vi hình tròn khi biết nửa đường kính ta làm như sau :

A. R x r x3,14 B. R x 2 x3,14

C. R: 2 x 3,14 D. R x2 :3,14

Câu 2 (0,5 điểm): 10% của 8 dm là

A. 10cm B. 8dm

C. 8 centimet D. 0,8 centimet

Câu 3 (0,5 điểm): hiệu quả của phép tính 5,4 + 2,5 x 4,6 là

A. 36,34 B.7,9

C. 11,5 D . 16,9

Câu 4 (1 điểm): Một bục gỗ được ghép vày 6 cục gỗ hình lập phương đều nhau cạnh 4 dm ( như hình mẫu vẽ ) .Thể tích của bục gỗ

*

A. 384 dm3 B. 96 dm3

C. 64 dm3 D. 24 dm3

Câu 5 (0,5 điểm): Một hình tam giác vuông tất cả độ lâu năm hai cạnh góc vuông theo thứ tự là 2,5cm cùng 3,2 cm . Diện tích tam giác là :

A. 8 B. 40

C. 4 D .0,4

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính :

a) 72,14 – 36,5 b) 28,6 x 4,3

c) 19,5 : 6 d) 223,5 +25,7

Câu 2 (2 điểm): Một xe hơi đi tự A lúc 6 giờ khoảng 30 phút và mang đến B dịp 10 giờ 30 phút.Trung bình từng giờ ô tô đi được 40 km.Tính quãng mặt đường từ A mang lại B ?

Câu 3 (2 điểm): Một shop ngày đầu bán được 44,5 kilogam gạo , ngày lắp thêm hai bán tốt 53,5 kg , ngày sản phẩm công nghệ ba bán tốt bằng trung bình cộng của hai ngày đầu . Hỏi cả cha ngày shop bán được từng nào kg gạo ?

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 B C D A C

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm

a) 72,14 – 36,5 = 35,64

b) 28,6 x 4,3 = 112,98

c) 19,5 : 6 =3,25

d) 223,5 + 25,7 = 249,2

Câu 2 (2 điểm):

Thời gian xe hơi đi tự A đến B là: ( 0,25 điểm)

10 giờ trong vòng 30 phút – 6 giờ nửa tiếng = 4 giờ đồng hồ ( 0,5 điểm)

Quãng mặt đường AB là: ( 0,5 điểm)

40 x 4 = 160(km) ( 0,5 điểm)

Đáp số : 160 km ( 0,25 điểm

Câu 3 (2 điểm):

Ngày trang bị ba shop bán được là : ( 0,25 điểm)

( 44,5 + 53,5 ) : 2 = 49( kilogam ) ( 0,75 điểm)


Cả cha ngày cửa hàng bán được là : ( 0,25 điểm)

44,5 + 53,5 + 49 = 147 ( kilogam ) ( 0,5 điểm)

ĐS : 147 kg ( 0,25 điểm)

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên …..

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2021 – 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(cơ phiên bản – Đề 5)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi bài bác tập tiếp sau đây có kèm theo một trong những câu vấn đáp A,B,C,D ( là đáp số , kết quả tính …) . Hãy khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng :

Câu 1 (0,5 điểm): hy vọng tính cung cấp kính hình trụ khi biết chu vi ta làm cho như sau :

A. đem chu vi chia cho 3,14

B. Mang chu vi nhân mang lại 3,14

C. Lấy chu vi phân tách cho 3,14 rồi chia 2

D. Lấy chu vi chia cho 3,14 rồi nhân 2

Câu 2 (0,5 điểm): 15740kg = ….tấn . Số phù hợp điền vào nơi chấm là :

A. 1,574 B. 15,74

C. 157,4 D. 1574

Câu 3 (0,5 điểm): Chữ số 5 trong các thập phân 4,519 có giá trị là :

A. 5/10 B. 5/100

C. 5 D. 500

Câu 4 (0,5 điểm): Viết thành tỉ số phần trăm: 0,58 = …%

A. 5,8 % B. 0,58%

C. 58% D. 580%

Câu 5 (0,5 điểm): Số thập phân phân bao gồm 20 đơn vị chức năng , một phần mười với 8 tỷ lệ được viết là :

A. 20,18 B. 2010,800

C. 20,108 D. 30,800

Câu 6 (0,5 điểm): Tìm quý giá của x sao cho: x – 1,27 = 13,5 : 4,5

A. 1,30 B. 1,73

C. 427 D 4,27

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính :

a) 54,96 – 38,47 b) 26,49+ 35,51

c) 43,21 x 5,8 d) 17,55 : 3,9

Câu 2 (2 điểm): Một siêu thị có 4.5t gạo , đã bán được 2/5 số gạo đó. Hỏi :

a. Cửa hàng còn lại bao nhiêu tấn gạo chưa phân phối ?

b. Số gạo đã cung cấp chiếm bao nhiêu xác suất số gạo của cửa hàng trước khi chào bán ?

Câu 3 (2 điểm): Một xe lắp thêm đi tự A với vận tốc 30km/giờ cùng sau giờ thì cho đến B. Hỏi một bạn đi xe đạp điện với tốc độ bằng 2/5 vận tốc xe thứ thì bắt buộc mất mấy giờ đồng hồ đi hết quãng con đường AB?

Câu 4 (1 điểm): kiếm tìm x biết x là số tự nhiên: 39,99 Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 C B A C A D

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): từng phép tính đúng cho 0,5 điểm

a) 54,96 – 38,47 = 16,49 b) 26,49 + 35,51 = 62


c) 43,21 x 5,8 = 250,618 d) 17,55 : 3,9 = 4,5

Câu 2 (2 điểm):

a. Số gạo siêu thị đã phân phối là: ( 0,25 điểm)

4,5 x 2/5 = 1,8 ( tấn) ( 0,25 điểm)

shop còn lại số tấn gạo chưa bán là : ( 0,25 điểm)

4,5 – 1,8 = 2,7( tấn) ( 0,25 điểm)

b. Tỉ số xác suất của số gạo đã buôn bán và số gạo trước khi bán là: ( 0,25 điểm)

1,8 : 4,5 = 0,4 = 40% ( 0,5 điểm)

Kết luận: Vậy shop còn lại 2,7 tấn gạo chưa buôn bán và số gạo đã chào bán chiếm 40% số gạo của shop trước khi bán.

Câu 3 (2 điểm):

tiếng = 4/3 tiếng ( 0,25 điểm)

Quãng đường AB nhiều năm là : ( 0,25 điểm)

30 x 4/3 = 40(km) ( 0,25 điểm)

gia tốc xe đấm đá là ( 0,25 điểm)

30 x 2/5 = 12 ( km/ tiếng ) ( 0,25 điểm)

thời hạn để xe đạp điện đi không còn quãng mặt đường AB là ( 0,25 điểm)

40 : 12 =

*
(giờ)= 3 giờ 20 phút ( 0,25 điểm)

ĐS : 3 giờ 20 phút ( 0,25 điểm)

Câu 4 (1 điểm):

39,99 thời hạn làm bài: 40 phút

(Đề 1)

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

a) Phân số ba phần tư viết dưới dạng số thập phân là:

A. 3,4B. 0,34 C. 0,75 D. 4,3

b) Tỉ số phần trăm của 2 với 2,5 là:

A. 2% B. 0,8%C. 8% D. 80%

c) Số thích hợp điền vào nơi chấm để 3 phút 24 giây = … phút là:

A. 3,24 B. 3,4 C. 32,4 D. 0,24

d) diện tích xung quanh của hình lập phương cạnh 3,2cm là:

A. 40,96 cm2 B. 61,44 cm2 C. 32,768 cm2 D. 20,48cm2

Bài 2. Điền vệt >,

Bài 3. Đúng ghi Đ, không nên ghi s vào ô trống:

*

Bài 4. kiếm tìm x:

a) x : 4,7 = 12,8 b) x 7,5 = 12

Bài 5. Viết số tương thích vào khu vực chấm:

a) 4m3 17dm3=….m3

b) 6dm2 8cm2 =….dm2

Bài 6. Quãng đường AB nhiều năm 90km, một người quốc bộ từ A được 5km người đó lên ô tô và đi tiếp 2 giờ thì đến B. Tính vận tốc của ô tô?

Bài 7. Một hình thang bao gồm tổng 2 đáy là 78dm, lòng lớn bởi đáy nhỏ, chiều cao bằng lòng lớn. Tính diện tích hình thang đó?

Đáp án và lý giải giải

Bài 1:

*

Bài 2.

a) c) >d) =

Bài 3.

*

Bài 4.

a) x : 4,7 = 12,8 b) x 7,5 = 12

x = 12,8 x 4,7 x = 12 : 7,5

x = 60,16 x = 1,6

Bài 5.

a) 4,017 b) 66,08

Bài 6.

Quãng đường bạn đó đi bằng xe hơi là:

90 – 5 = 85 (km)

Vận tốc của xe hơi là:

85 : 2 = 42,5 (km/ giờ)

Đáp số: 42,5 km/giờ

Bài 7.

Sơ đồ:

*

Tổng số phần đều bằng nhau là:

7 + 6 = 13 (phần)

Đáy béo là:

78 : 13 x 7 = 42 (dm)

Chiều cao là:

42 : 2 = 21 (dm)

Diện tích hình thang là:

78 x 21 : 2 = 819 (dm2)

Đáp số: 819dm2

Đề thi Toán lớp 5 học tập kì 2

Thời gian: 40 phút

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

a) 246,84 + 39,76

b) 896,5 – 37,68

c) 126,8 x 3,4

d) 125,76 : 1,6

Bài 2. Viết số thập phân thích hợp vào địa điểm chấm:

a) 75km 318m =…km c) 4 tấn 5kg =…tấn

b) 1 tiếng 12 phút =…giờ d) 32m2 4dm2= ….m2

Bài 3. Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng:

a) cực hiếm của chữ số 2 trong những 134,625 là:A.2/1000 B.2/100 C.2/10 D. 2

b) 20% của 750 là:

A. 0,75 B. 1,5 C. 15 D. 150

c) Chu vi của hình tròn bán kính 5cm là:

A. 15,7cm B. 31,4cmC. 25cm D. 100cm

d) 4m3 5dm3 =…m3. Số phù hợp điền vào khu vực chấm là:

A. 4,5 B. 4,05 C. 4,005 D. 45

Bài 4. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống:

a) 15% + 3,7% = 18,7% ▭

b) 41% – 5,6% = 36,6% ▭

c) 0,087kg = 8,7g ▭

d) 0,27m = 2,7dm ▭

Bài 5. Một hình vỏ hộp chữ nhật tất cả chiều dài 36cm, chiều dài gấp rất nhiều lần chiều rộng với gấp 4 lần chiều cao. Tính diện tích s xung quanh của hình hộp đó.

Bài 6. Một người đi bộ 15 phút với vận tốc 4,5km/ giờ. Kế tiếp người kia lên ô tô đi tiếp 1 giờ 45 phút với gia tốc 48km/ giờ. Hỏi người này đã đi được quãng mặt đường dài bao nhiêu km?

Đề thi Toán lớp 5 học tập kì 2

Thời gian: 40 phút

Bài 1. Viết số thập phân phù hợp vào nơi chấm:

a) 42m 5cm =….m c) 2 giờ 18 phút=….giờ

b) 5kg 6g = …kgd) 7ha 6dam2=…ha

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

a) 305,68 + 19,75

b) 401,64 + 96,57

c) 242 x 3,27

d) 168,92 : 8,2

Bài 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

a) 40% của 80m2 là:

A. 402 B. 32m2C. 64m2 D. 50m2

b) cực hiếm của chữ số 3 trong số 2,035 là:

A. 30 B. 3 C. 3/10 D.3/100

c) diện tích hình tam giác có chiều cao 3/4 m và độ nhiều năm đáy 8/9 m là:

A. 1/3m2 B. 2/3m2C. 59/36m2 D.59/18m2

d) Thể tích hình lập phương bao gồm độ dài cạnh 9cm là:

A. 81 cm3 B. 324 cm3 C. 729 cm3 C. 486cm3

Bài 4. Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống:

a) 1m3 125dm3 = 4125dm3 ▭

b) 8dm3 3cm3 = 8300cm3 ▭

d) 0,102dm3 = 102cm3 ▭

Bài 5. Quãng con đường AB nhiều năm 123km. Và một lúc một ô tô đi từ A về B và một xe sản phẩm đi trường đoản cú B về A. Sau 1 giờ 30 phút thì hai xe gặp mặt nhau. Tính vận tốc mỗi xe cộ biết rằng tốc độ ô tô hơn vận tôc xe đồ vật là 8km/ giờ?

Bài 6. Một hình vỏ hộp chữ nhật có diện tích toàn phần là 432dm2. Tính diện tích xung xung quanh hình hộp đó biết chiều lâu năm là 12dm và chiều rộng là 8dm.

Đề thi Toán lớp 5 học tập kì 2

Thời gian: 40 phút

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

a) Chữ số 5 tổng thể 34,425 thuộc:

A. Hàng đơn vị

B. Sản phẩm trăm

C. Sản phẩm phần trăm

D. Sản phẩm phần nghìn

b) Phân số 3/8 viết dưới dạng số thập phân là:

A. 3,8 B. 0,375C. 0,38 D. 3,75

c) 0,7% = ?

A. 7/10 B. 7/100 C.7/1000 D. 7/1000

d) 8m3 =…dm3

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 80000B. 8000 C. 800 D. 80

Bài 2. Điền dấu > , 3 15cm3 = 4,015dm3 ▭

d) 3 ha 12m2= 3,012ha ▭

Bài 4. Đặt tính rồi tính:

a) 3,08 + 12,9 + 7,84

b) 20,7 – 9,81

c) 14,5 x 2,06

d) 656,2 : 17

Bài 5. Một bạn đi xe máy từ B mang lại C với vận tốc 44km/giờ. Cũng cơ hội đó một bạn đi ô tô từ A đuổi theo xe lắp thêm với tốc độ 65km/ giờ. Sau 1 tiếng 24 phút thì ô tô đuổi kịp xe máy. Hỏi quãng đường AB dài từng nào km? (xem hình vẽ)

Bài 6. 1 căn phòng mẫu thiết kế hộp chữ nhật gồm chiều dài 8m, rộng 4,5m và cao 4m. Fan ta quét vôi trần nhà và 4 bức tường chắn xung quanh phía bên trong ngôi nhà. Biết diện tích s của cửa là 8,9m2. Hãy tính diện tích cần quét vôi?

Phòng giáo dục và Đào tạo thành …..

Đề khảo sát quality Học kì 2

Năm học tập 2021 – 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm cho bài: 40 phút

(Đề 2)

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

a) 246,84 + 39,76

b) 896,5 – 37,68

c) 126,8 x 3,4

d) 125,76 : 1,6

Bài 2. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 75km 318m =…km c) 4 tấn 5kg =…tấn

b) 1 giờ đồng hồ 12 phút =…giờ d) 32m2 4dm2= ….m2

Bài 3. Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng:

a) giá trị của chữ số 2 trong số 134,625 là:

A.2/1000 B.2/100 C.2/10 D. 2

b) 20% của 750 là:

A. 0,75 B. 1,5 C. 15 D. 150

c) Chu vi của hình tròn trụ bán kính 5cm là:

A. 15,7cm B. 31,4cmC. 25cm D. 100cm

d) 4m3 5dm3 =…m3. Số tương thích điền vào địa điểm chấm là:

A. 4,5 B. 4,05 C. 4,005 D. 45

Bài 4. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống:

a) 15% + 3,7% = 18,7% ▭

b) 41% – 5,6% = 36,6% ▭

c) 0,087kg = 8,7g ▭

d) 0,27m = 2,7dm ▭

Bài 5. Một hình hộp chữ nhật tất cả chiều dài 36cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng và gấp 4 lần chiều cao. Tính diện tích s xung xung quanh của hình vỏ hộp đó.

Bài 6. Một người đi bộ 15 phút với tốc độ 4,5km/ giờ. Tiếp đến người đó lên ô tô đi tiếp 1 tiếng 45 phút với tốc độ 48km/ giờ. Hỏi người đó đã đi được quãng con đường dài từng nào km?

Đáp án và lí giải giải

Bài 1:

*

Bài 2.

a) 75,318 b) 1,2 c) 4,005d) 32,04

Bài 3.

*

Bài 4.

*

Bài 5.

Chiều rộng lớn của hình hộp đó là:

36 : 2 = 18 (cm)

Chiều cao của hình hộp kia là:

36: 4 = 9 (cm)

Diện tích bao quanh của hình hộp đó là:

(36 + 16) x 2 x 9 = 972 (cm2)

Đáp số: 972cm2

Bài 6.

Đổi 15 phút = 0,25 giờ; 1 giờ đồng hồ 45 phút = 1,75 giờ

Quãng đường tín đồ đó đi bộ là:

0,25 x 4,5 = 1,125 (km)

Quãng đường người đó đi ô tô là:

1,75 x 48 = 84 (km)

Quãng đường fan đó đi là:

1,125 + 84 = 85,125 (km)

Đáp số: 85,125km

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo …..

Đề khảo sát quality Học kì 2

Năm học tập 2021 – 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian có tác dụng bài: 40 phút

(Đề 3)

Bài 1. Viết số thập phân thích hợp vào nơi chấm:

a) 42m 5cm =….m c) 2 tiếng đồng hồ 18 phút=….giờ

b) 5kg 6g = …kgd) 7ha 6dam2=…ha

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

a) 305,68 + 19,75

b) 401,64 + 96,57

c) 242 x 3,27

d) 168,92 : 8,2

Bài 3. Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng:

a) 40% của 80m2 là:

A. 402 B. 32m2C. 64m2 D. 50m2

b) quý hiếm của chữ số 3 trong những 2,035 là:

A. 30 B. 3 C. 3/10 D.3/100

c) diện tích hình tam giác có độ cao 3/4 m cùng độ lâu năm đáy 8/9 m là:

A. 1/3m2 B. 2/3m2C. 59/36m2 D.59/18m2

d) Thể tích hình lập phương bao gồm độ dài cạnh 9cm là:

A. 81 cm3 B. 324 cm3 C. 729 cm3 C. 486cm3

Bài 4. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống:

a) 1m3 125dm3 = 4125dm3 ▭

b) 8dm3 3cm3 = 8300cm3 ▭

d) 0,102dm3 = 102cm3 ▭

Bài 5. Quãng mặt đường AB dài 123km. Và một lúc một xe hơi đi từ A về B cùng một xe sản phẩm công nghệ đi từ B về A. Sau 1 giờ 1/2 tiếng thì nhì xe gặp nhau. Tính tốc độ mỗi xe pháo biết rằng vận tốc ô tô rộng vận tôc xe trang bị là 8km/ giờ?

Bài 6. Một hình vỏ hộp chữ nhật có diện tích toàn phần là 432dm2. Tính diện tích s xung quanh hình hộp đó biết chiều dài là 12dm và chiều rộng lớn là 8dm.

Đáp án và khuyên bảo giải

Bài 1:

a) 42,05b) 5,006 c) 2,3d) 7,06

Bài 2.

*

Bài 3.

*

Bài 4.

*

Bài 5.

Đổi 1 giờ nửa tiếng = 1,5 giờ

Tổng tốc độ của xe hơi và xe sản phẩm là:

123 : 1,5 = 82 (km/ giờ)

Vận tốc xe máy là:

(82 -8) : 2 = 37 (km/ giờ)

Vận tốc ô tô là:

82 – 37 = 45 (km/ giờ)

Đáp số: tốc độ ô tô: 82 km/ giờ

vận tốc xe máy: 37km/ giờ

Bài 6.

Tổng diện tích s 2 lòng của hình hộp chữ nhật là:

12 x 8 x 2 = 192 (dm2)

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

432 – 192 = 240 (dm2)

Đáp số: 240dm2

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất …..

Đề khảo sát unique Học kì 2

Năm học tập 2021 – 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 4)

Bài 1. Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng:

a) Chữ số 5 tổng số 34,425 thuộc:

A. Hàng đối chọi vị

B. Sản phẩm trăm

C. Sản phẩm phần trăm

D. Sản phẩm phần nghìn

b) Phân số 3/8 viết dưới dạng số thập phân là:

A. 3,8 B. 0,375C. 0,38 D. 3,75

c) 0,7% = ?

A. 7/10 B. 7/100 C.7/1000 D. 7/1000

d) 8m3 =…dm3

Số phù hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 80000B. 8000 C. 800 D. 80

Bài 2. Điền dấu > , 3 15cm3 = 4,015dm3 ▭

d) 3 ha 12m2= 3,012ha ▭

Bài 4. Đặt tính rồi tính:

a) 3,08 + 12,9 + 7,84

b) 20,7 – 9,81

c) 14,5 x 2,06

d) 656,2 : 17

Bài 5. Một tín đồ đi xe sản phẩm từ B mang đến C với vận tốc 44km/giờ. Cũng thời điểm đó một fan đi xe hơi từ A xua theo xe sản phẩm với gia tốc 65km/ giờ. Sau 1 tiếng 24 phút thì ô tô theo kịp xe máy. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu km? (xem hình vẽ)

Bài 6. 1 căn phòng bề ngoài hộp chữ nhật gồm chiều dài 8m, rộng lớn 4,5m và cao 4m. Bạn ta quét vôi xà nhà và 4 tường ngăn xung quanh bên phía trong ngôi nhà. Biết diện tích s của cửa ngõ là 8,9m2. Hãy tính diện tích cần quét vôi?

Đáp án và lý giải giải

Bài 1:

*

Bài 2.

a) > b) =c) 2)

Diện tích xung quanh của nhà đó là:

(8 + 4,5 ) x 2 x 4 = 100 (m2)

Diện tích buộc phải quét vôi là:

100 + 36 – 8,9 = 127,1 (m2)

Đáp số: 127,1m2

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo …..

Đề khảo sát quality Học kì 2

Năm học tập 2021 – 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 5)

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Chữ số 3 trong các 19,378 thuộc:

A. Hàng đối kháng vị

B. Hàng phần mười

C. Sản phẩm phần trăm

D. Mặt hàng phần nghìn

*

A. 32,1 B. 32,01 C. 32,001 D. 3,21

c) Thể tích hình lập phương cạnh 4dm là:

A. 16 dm2 B. 64 dm2 C. 96 dm2 D. 32dm2

d) diện tích s hình thang ABCD là:

*

A. 52 cm2

B. 109 cm2

C. 26 cm2

D. 109,2cm2

Bài 2. Viết số thập phân phù hợp vào nơi chấm:

a) 12dm2 6cm2=….dm2

b) 5 tạ 6 yến = ….tạ

c) 7dm3 8cm3 =…dm3

d) 2 tiếng 36 phút = …giờ

Bài 3. Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống:

a) 79,6 = 79,60 ▭

b) 0,01% = ▭

c) 3,9 = 39% ▭

d) 4,8 x 0,1 = 0,48 ▭

Bài 4. Đặt tính rồi tính:

a) 71,05 + 9,3

b) 9,8 – 2,93

c) 4,96 x 2,4

d) 10,6 : 4,24

Bài 5. Một thửa ruộng hình thang có diện tích 490m2, chiều cao 14m. Tính độ nhiều năm mỗi đấy biết đáy lớn dài ra hơn đáy nhỏ xíu 20m.

Bài 6. Một thuyền thiết bị đi ngược loại từ A mang đến B. Tốc độ của thuyền sản phẩm công nghệ khi nước im thin thít là 24km/ giờ đồng hồ và tốc độ dòng nước là 2,5km/ giờ. Sau 1 tiếng 45 phút thuyền máy đến B. Tính độ lâu năm quãng con đường AB?

Đáp án và lý giải giải

Bài 1:

*

Bài 2.

a) 12,06 b) 5,6 c) 7,008d) 2,6

Bài 3.

*

Bài 4.

*

Bài 5.

Tổng độ dài 2 đáy của hình thang là:

490 x 2 : 14 = 70 (m)

Đáy bé của thửa ruộng đó là:

(70 -20 ) : 2 = 25 (m)

Đáy béo của thửa ruộng kia là:

25 + trăng tròn = 45 (m)

Đáp số: Đáy bé: 25m Đáy bự 45m

Bài 6.

Đổi 1 giờ đồng hồ 45 phút = 1,75 giờ

Vận tốc của thuyền lắp thêm khi dịch chuyển ngược dòng là:

24 – 2,5 = 21,5 (km/ giờ)

Độ nhiều năm quãng sông AB là:

21,5 x 1,75 = 37,625 (km)

Đáp số: 37,625km

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2021 – 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian có tác dụng bài: 40 phút

(Đề 6)

Bài 1. Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống:

*

b) 0,31 = ▭ c) 2,7 = 270% ▭

Bài 2. Điền vết >, 2 =….ha

Số thích hợp điền vào khu vực chấm là:

A. 7,65B. 7,065 C. 7,0065 D. 76,5

b) 5m3 12dm3=…m3

Số thích hợp điền vào nơi chấm là:

A. 5,12B. 5,012 C. 5,0012D. 5,102

c) diện tích hình tam giác có chiều cao 7cm , độ dài đáy 12,5 centimet là:

A. 43,75 cm2B. 87,5 cm2C. 39 cm2 D. 9,75cm2

d) Tỉ số xác suất của 150 cùng 125 là:

A. 1,2%B. 83,33%C. 120%D. 0,833%

Bài 4. Tính cực hiếm biểu thức:

a) 4,27 + 35,96 : 2,5

b) 96,4 – 1,2 x 2,8

Bài 5.a) Đặt tính rồi tính: (thương lấy cho hai chữ số ở đoạn thập phân) 3,28 : 2,4

b)Số dư vào phép chia là:…

Bài 6. Quãng mặt đường AB dài 219km. Một xe hơi đi từ bỏ A đến B với gia tốc 45km/giờ . đồng thời đó một xe sản phẩm công nghệ đi từ bỏ B về A với vận tốc 28km/giờ. Hỏi kể từ lúc ban đầu đi, sau mấy tiếng 2 xe gặp nhau?

Bài 7. tín đồ ta làm một cái bể nuôi cá làm nên hộp chữ nhật tất cả chiều lâu năm 2,2m; rộng 0,5m; cao 0,8m. Hỏi bể cất được từng nào lít nước? Biết 1dm3 = 1 lít.

Đáp án và chỉ dẫn giải

Bài 1:

*

Bài 2.

a) >b) > c) = d) >

Bài 3.

*

Bài 4.

a) 4,27 + 35,96 : 2,5 = 4,27 + 14,384 = 18,654

b) 96,4 – 1,2 x 2,8 = 96,4 – 3,36 = 93,04

Bài 5.

*

b) Số dư trong phép chia là 0,016

Bài 6.

Tổng tốc độ của nhị xe là:

45 + 28 = 73 (km/giờ)

Thời gian nhị xe gặp nhau là:

219 : 73 = 3 (giờ)

Đáp số: 3 giờ

Bài 7.

Thể tích của bể cá là:

2,2 x 0,5 x 0,8 = 0,88 (m3)

Đổi 0,88m3= 880dm3= 880 lít

Vậy bể đó cất được 880 lít nước

Đáp số: 880 lít nước

Phòng giáo dục và Đào sản xuất …..

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2021 – 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm cho bài: 40 phút

(Đề 7)

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

a) 4291,87 + 234,68

b) 920,75 – 34,68

c) 205,78 x 2,7

d) 161,84 : 3,4

Bài 2. Điền dẫu >,

Bài 3.

a) 150 b) 75 c) 45 d) 30

Bài 4.

a) 15,037 b) 4,25 c) 7,015 d) 4,05

Bài 5.

*

Bài 6.

Thời gian bạn đó đi từ bỏ A đến B tăng là:

13 giờ kém 5 phút – (9 giờ 10 phút + 15 phút) = 3 giờ 30 phút

Đổi 3 giờ khoảng 30 phút = 3,5 giờ

Độ dài quãng con đường AB là:

40 x 3,5 = 140 (km)

Đáp số: 140km

Bài 7.

Đáy lớn của thửa ruộng hình thang là:

14 + 9 = 23 (m)

Diện tích thửa ruộng đó là:

(14 + 23) x 12 : 6 = 222 (m2)

Số thóc trung bình 1m2 thu hoạch được là:

70 : 100 = 0,7 (kg)

Số thóc cả thửa ruộng chiếm được là:

0,7 x 222 = 155,4 (kg)

Đổi 155,4kg = 1,554 tạ

Đáp số: 1,554 tạ

Phòng giáo dục và Đào chế tạo …..

Đề khảo sát unique Học kì 2

Năm học 2021 – 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian có tác dụng bài: 40 phút

(Đề 8)

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Số “mười bảy phẩy tám mươi lăm mét khối” viết là:

A. 17,85m2 B. 17,85m3 C.17,085m3 D. 17,805m3

b) Phép phân chia 74,6 : 3,6 bao gồm số dư là: (chỉ rước 1 chữ số sau dấu phẩy)

A. 8 B. 0,8C. 0,008D. 0,08

c) bán kính của hình trụ có chu vi 31,4m là:

A. 10m B. 5m C. 3,14m D. 31,4m

d) 0,84% = …

Số phù hợp điền vào chỗ chấm là:

A.84/100B. 84/1000 C. 84/10000 D. 84

Bài 2. Tính cực hiếm của biểu thức:

a) (128,6 – 54,48) : 3,4 + 42,7

b) 12,8 x 0,5 + 10,6 : 4,24

Bài 3. kiếm tìm x:

a) x + 4,27 = 12,8 b) x : 7,8 = 5,34

Bài 4. Viết số thập phân phù hợp vào địa điểm chấm:

a) 7m3 14dm3 = ….m3c) 2 tiếng đồng hồ 48 phút = …giờ

b) 0,1873m3 =…dm3 d) 5 tạ 7kg = …tạ

Bài 5. Một mảnh đất nền hình thang tất cả đáy phệ 200m, đáy nhỏ bé bằng ba phần tư đáy lớn. Chiều cao bằng 2/5 lòng lớn. Hỏi diện tích s mảnh khu đất đó bằng bao nhiêu mét vuông? từng nào héc ta?

Bài 6. Một bạn đi xe vật dụng với vận tốc 44km/ giờ trong 1 giờ 15 phút. Hỏi tín đồ đó đi được quãng đường bao nhiêu km?

Đáp án và gợi ý giải

Bài 1:

*

Bài 2.

a) (128,6 – 54,48) : 3,4 + 42,7

= 74,12 : 3,4 + 42,7

= 21,8 + 42,7

= 64,5

b) 12,8 x 0,5 + 10,6 : 4,24

= 6,4 + 2,5

= 8,9

Bài 3.

a) x + 4,7 = 12,8b) x : 7,8 = 5,34

x = 12,8 -4,7 x = 5,34 x 7,8

x = 8,53 x = 41,652

Bài 4.

a) 7,014 b) 187,3 c) 2,8 d) 5,07

Bài 5.

Đáy bé mảnh khu đất hình thang đó là:

200 x 3 phần tư = 150 (m)

Chiều cao mảnh đất nền hình thang kia là:

200 x 2/5 = 80 (m)

Diện tích mảnh đất nền đó là:

(200 + 150) x 80 : 2 = 14 000 (m2)

Đổi 14 000 mét vuông = 1,4ha

Đáp số: 14000m2; 1,4ha

Bài 6.

Đổi 1 giờ 15 phút = 1,25 giờ

Quãng đường fan đó đi được trong 1,25 giờ đồng hồ là:

44 x 1,25 = 55 (km)

Đáp số: 55km

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra …..

Đề khảo sát unique Học kì 2

Năm học tập 2021 – 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm cho bài: 40 phút

(Đề 9)

Bài 1. Điền lốt >, b)

Bài 2.

*

Bài 3.

*

Bài 4.

a) 0,75 b) 1,4 c) 4,0015 d) 6,1

Bài 5.

*

Chiều cao hình vỏ hộp chữ nhật là:

4 x 5/4 = 5 (dm)

Chiều lâu năm hình hộp chữ nhật là:

5 + 3 = 8 (dm)

Chu vi đáy hình hộp chữ nhật là:

(8 + 5) x 2 = 26 (dm)

Diện tích bao bọc hình vỏ hộp chữ nhật là:

26 x 4 = 104 (dm2)

Diện tích dưới mặt đáy hình hộp chữ nhật là:

8 x 5 = 40 (dm2)

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật đó là:

104 + 40x 2 = 184 (dm2)

Đáp số: 184dm2

Bài 6.

Quãng đường xe hơi cách xe sản phẩm công nghệ là:

44 x 3 = 132 (km)

Sau từng giờ xe hơi gần xe trang bị là:

56 – 44 = 12 (km)

Thời gian ô tô đuổi theo kịp xe lắp thêm là:

132 : 12 = 11 (giờ)

Lúc kia 2 xe giải pháp A là:

56 x 11 = 616 (km)

Đáp số: a) 11 giờ đồng hồ b)616km

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2021 – 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 10)

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

a) 105,7 + 29,5

b) 46,9 – 17,3

c) 0,027 x 3,4

d) 56,1 : 3,4

Bài 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) 15% của 30 là:

A. 2 B. 10C. 4,5 D. 4,05

b) Diện tích hình tròn trụ đường kính 8cm là:

A. 50,24 cm2B. 25,12 cm2 C. 200,96 cm2 D. 100,48 cm2

c) 24m3 13dm3 = …m3

Số tương thích điền vào địa điểm chấm là:

A. 24,13B. 24,013 C. 24,0013 D. 2413

d) 2,4 tiếng = …phút.

Số thích hợp điền vào khu vực chấm là:

A. 24 B. 240 C. 144 D. 124

Bài 3. Viết số thập phân thích hợp vào nơi chấm:

a) 3 tạ 7kg = … tạc) 5ha 7dam2 = …ha

b) 2 phút 30 giây =…phútd) 4m 82mm = …m

Bài 4. Điền vết >, 2…7dm2

b) 2,2 giờ…122 phút

c) 6m3 8dm3….6,08m3

d) 0,027 …..27%

Bài 5.

Xem thêm: Đề Ôn Tập Hè Lớp 4 Lên 5 - Bài Tập Ôn Hè Lớp 4 Lên Lớp 5

người ta đụn một thùng tôn không nắp làm nên hộp chữ nhật cớ chiều dài 8dm, rộng lớn 6dm cùng cao 7dm. Tính diện tích s tôn để triển khai thùng (không tính mép hàn)

Bài 6. Quãng đường CD lâu năm 130,2km. Hai xe hơi cùng lên đường một cơ hội đi trái chiều nhau trên quãng đường đó. Xe cộ đi tự C với gia tốc 51km/giờ; xe cộ đi tự D với gia tốc 42km/giờ. Hỏi: