Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm năm nhâm thìn – 2017 theo Thông bốn 22, Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học năm nhâm thìn – 2017 theo Thông tư 22 là tư liệu ôn thi học tập kì 2

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2016 – 2107 theo Thông tứ 22 là tài liệu ôn thi học kì 2 lớp 3. Đề thi bao gồm bảng ma trận đề thi theo Thông bốn 22 cùng giải đáp và lí giải chấm cụ thể giúp những em học viên ôn tập, củng cầm kiến thức chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối học kì 2 được điểm số cao nhất. Sau đây, mời những em cùng tham khảo nội dung cụ thể đề thi.

Trường đái học…………………………

Họ cùng tên học sinh: …………………….Bạn sẽ xem: bộ đề thi học tập kì 1 môn toán lớp 3 năm học 2016

Lớp: 3E.

Môn: Toán – Lớp 3Năm học năm 2016 – 2017

Thời gian: 40 phút(Không kể thời gian giao đề)

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 5 điểm

Câu 1: Số tức tốc sau số 12075 là: (0,5đ)

A. 12074 B. 12076 C. 12077

Câu 2. Số 17934 gọi là: (0,5đ)

A. Mười bảy ngàn chín trăm tía tưB. Mười bảy nghìn cha trăm chín mươi tưC. Mười bảy nghìn chín tía tưD. Mười bảy ngàn chín trăm ba mươi tư

Câu 3. Quý hiếm của biểu thức 1320 + 2112 : 3 là: (1 đ)

A. 2024 B. 2042 C. 2204 D. 2124

Câu 4.

Bạn đang xem: Bộ 10 đề thi học kì 1 môn toán lớp 3

(1 đ)

Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

A. 48 cmB. 28 cmC. 64 cmD. 14 cm

Câu 5. kết quả của phép tính 45621 + 30789 là: (1 đ)

A. 76410 B. 76400 C. 75410 D. 76310

Câu 6. từ 6 giờ nhát 5 phút cho 6 giờ đồng hồ 5 phút là từng nào phút:

A. 5 phút B. 8 phút C. 10 phút D. 15 phút

II. PHẦN TỰ LUẬN 5 điểm

Câu 7. tìm X (1 đ)

a. 1999 + X = 2005 b. X x 3 = 12485

Câu 8. Đặt tính rồi tính: (1 đ)

a. 10712 : 4 b. 14273 x 3

Câu 9. Một hình vuông có chu vi 2dm 4cm. Hỏi hình vuông vắn đó có diện tích s bằng bao nhiêu? (2 đ)

Câu 10. Tìm một số biết rằng khi vội số đó lên 4 lần rồi sút 7 lần thì được 12. (1 đ)

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 5 điểm

Câu

Nội dung chỉ dẫn chấm

Điểm

1

B

0,5 điểm

2

D

0,5 điểm

3

A

1 điểm

4

B

1 điểm

5

A

1 điểm

6

C

1 điểm

Phần II: tự luận (5 điểm)

Câu 7.

Xem thêm: Tập Làm Văn Lớp 3 Viết Thư Cho Bạn Để Làm Quen Hay Nhất, Viết Thư Cho Một Người Bạn Để Làm Quen Hay Nhất

tìm X (1 đ)

a. 1999 + X = 2005 b. X x 3 = 12485

X = 2005 – 1999 X = 12486 : 3

X = 6 X = 4162

Câu 8. Đặt tính rồi tính: (1 đ)

– Tính đúng mỗi phép tính được 0.5đ

– công dụng sai dẫu vậy đặt tính đúng thì được 0.25đ

Câu 9: (2đ)

Bài giải:

Đổi: 2dm 4cm = 24cm (0,25 đ)

Cạnh của hình vuông có độ nhiều năm là: (0,25 đ)

24 : 4 = 6 (cm) (0,5 đ)

Diện tích của hình vuông vắn là: (0,25đ)

6 x 6 = 36 (cm2) (0,5 đ)

Đáp số: 36 cm2 (0.25đ)

Câu 10: (1 đ)

Ta có: X x 4 : 7 = 12

X = 12 x 7 : 4

X = 21

Vậy số đó là: 21

Bảng ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3