Tổng hợp cỗ 3 đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 tất cả đáp án và giải thuật chi tiết. Cung ứng các em ôn luyện giải đề đạt công dụng nhất, sẵn sàng tốt mang đến kỳ thi quan trọng sắp tới.

Bạn đang xem: Đề thi toán kì 1 lớp 4


Nội dung bài viết

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 - Đề hàng đầu Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2021 - Đề số 2 Đề thi học kì 1 Toán lớp 4 năm 2021 - Đề số 3

Kì thi cuối học tập kì 1 sắp tới tới, nhu yếu tìm kiếm nguồn tài liệu ôn thi chính thống gồm lời giải cụ thể của những em học viên là khôn cùng lớn. Hiểu rõ sâu xa điều đó, chúng tôi đã dày công học hỏi Bộ 3 đề thi Toán lớp 4 học kỳ 1 năm 2021 (Có đáp án) với nôi dung được review có kết cấu chung của đề thi cuối kì trên toàn nước , cung ứng các em làm cho quen với cấu trúc đề thi môn Toán lớp 4 cùng nội dung kỹ năng thường xuất hiện. Mời các em thuộc quý thầy cô theo dõi đề tại đây.

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 - Đề số 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước tác dụng đúng của những câu sau.

Câu 1: (1 điểm) trong số số 5 784; 8 574; 4 785; 8 547 số lớn nhất là:

A. 5 784 B. 8 547 C. 8 574 D. 4 785

Câu 2: (1 điểm) Số: nhì mươi tía triệu chín trăm mười; được viết là:

A. 23 910 B. 23 000 910 C. 23 910 000 D. 230 000 910

Câu 3: (1 điểm) quý giá của chữ số 3 trong các 653 297 là:

A. 3 000 B. 300 C. 30 000 D. 300000

Câu 4: (0,5 điểm) 10 dm2 = ......cm2

A. 1000 B. 100 C. 10000 D. 10

Câu 5. (0,5 điểm) 482 tạ =…… kilogam ?

A. 4820 B. 48200 C. 482000 D. 482

Câu 6: (0,5 điểm) Chu vi của hình vuông vắn là 16m thì diện tích sẽ là:

A. 16m B. 16m2 C. 32 m D. 32m2

Câu 7. (0,5 điểm) Hình bên có các cặp cạnh vuông góc là:

A. A. AB và AD; BD cùng BC. B. B. Ba và BC; DB với DC. C. C. AB cùng AD; BD cùng BC; DA và DC. D. D. AB và AD; DA cùng DC

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 8: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 186 254 + 240 436 b. 839 084 – 206 937 c. 428 × 109 d. 4935 : 44

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Câu 9: (2 điểm) hiện nay, tuổi của chị em và tuổi của con cộng lại là 45 tuổi. Bà bầu hơn nhỏ 29 tuổi.

a. Hỏi bà bầu bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

b. Từ thời điểm cách đây 2 năm, con bao nhiêu tuổi?

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Câu 10: (1 điểm) kiếm tìm số lớn nhất có 4 chữ số khác biệt mà số kia vừa chia hết đến 2 và vừa phân chia hết cho 5?

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Đáp án đề thi Toán học tập kì 1 lớp 4 năm 2021 - Đề số 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)


II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Bài 1: (2 điểm) từng phép tính đúng được 0,5 điểm

Bài 2: (2 điểm)

Bài giải:

a. Tuổi của con là: (0.25đ)

(45 – 29 ) : 2 = 8 (tuổi) (0,5 đ)

Tuổi của người mẹ là: (0,25đ)

29 + 8 = 37 (tuổi) (0.5đ)

b. Tuổi của con cách đây 2 năm là : (0.25đ)

8 – 2 = 6 (tuổi) (0,25đ)

Đáp số: a. Con 8 tuổi ; chị em 37 tuổi

b. 6 tuổi

Bài 3: (1 điểm)

Số lớn số 1 có 4 chữ số nhưng vừa phân tách hết cho 2 vừa chia hết cho 5 tất cả tận thuộc là chữ số 0. Mà số lớn số 1 ấy tất cả 4 chữ số không giống nhau nên số kia là: 9870

Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2021 - Đề số 2

I. PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Hãy khoanh vào ý trước câu trả lời đúng.

Câu 1: (0,5 điểm) quý hiếm của chữ số 8 trong các 83 574 là:

A. 80 B. 800 C. 8000 D. 80000

Câu 2: (0,5 điểm) Tính vừa phải cộng của những số 96; 99, 102; 105; 108 là:

A. 12 B. 102 C. 112 D. 510

Câu 3: (0,5 điểm) Số phù hợp để viết vào nơi chấm 6m29dm2 =…. Dm2 là:

A. 609 B. 690 C. 6009 D. 69

Câu 4: (0,5 điểm) Số thích hợp để viết vào vị trí chấm 2 tấn 75kg =…..kg là:

A. 275 B. 27500 C. 200075 D. 2075

II. PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 5: (1đ)

Cho mẫu vẽ ABCD là hình chữ nhật A B

a. Đoạn thẳng BC vuông góc với các đoạn trực tiếp ……và .......

b. Đoạn trực tiếp BC tuy nhiên song với đoạn trực tiếp ……

Câu 6: (0,5 đ) Viết số “6 trăm nghìn, 2 nghìn, 5 trăm, 7 1-1 vị” được viết là

A. 602 507 B. 600 257 C. 602 057 D. 620 507

Câu 7: (2đ) Đặt tính rồi tính:

a) 307 x 40 b) 672 : 21 c) 572863 + 280192 d) 728035 - 49382

Câu 8: (1 điểm) Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

2 x 39 x5

Câu 9: (1đ) Tính quý giá biểu thức

( 2100 + 45 ) x 4 + 1537 – 249

Câu 10: (2,5đ) Một mảnh đất hình chữ nhật bao gồm tổng chiều dài và chiều rộng bằng 270m, chiều dài thêm hơn chiều rộng là 56m.

a, Tính chu vi mảnh đất nền đó?

b, Tính diện tích mảnh khu đất đó?

Đáp án đề Toán lớp 4 kì một năm 2021 - Đề số 2

I. PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: D (0.5 đ)

Câu 2: B (0.5 đ)

Câu 3: A (0.5 đ)

Câu 4: D (0.5 đ)

Câu 6: D (0.5 đ)

II. PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 5: (1 đ)

a) AB ; DC b) AD

Câu 7: (2 đ) HS để tính đúng và bao gồm kết quả:

a) = 12280 b) = 32

c) =853055 d) = 678653

Câu 8: (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện thể nhất:

2 x 39 x5 =39 x ( 2x5)

= 39 x10

= 390

Câu 9: ( 1 đ ) Tính cực hiếm biểu thức

( 2100 + 45 ) x 4 + 1537 – 249

= 2145 x 4 + 1537 – 249

= 8580 + 1537 – 249

= 10117 – 249

= 9868

Câu 10: (2,5đ)

Giải

Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là : (0,25đ)

(270 + 56) : 2 = 163 (m) (0,25đ)

Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là: (0,25đ)

163 - 56 = 107 (m) (0,25đ)

Chu vi mảnh đất hình chữ nật là: (0,25đ)

(163 + 107) x 2 = 540 (m) (0,25đ)

Diện tích hình chữ nhật là: (0,25đ)

163 x 107 = 17441 (m2) (0,25đ)

Đáp số: Chu vi 540 m (0,25đ)

Diện tích 17441m (0,25đ)

Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 4 năm 2021 - Đề số 3

I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: (1 điểm) Số bốn trăm linh nhị nghìn bốn trăm hai mươi viết là:

A. 4 002 400 B. 4 020 420 C. 402 420 D. 240 240

Câu 2: (1 điểm) giá trị của biểu thức 45 m bằng bao nhiêu khi m = 11?

A. 495 B. 459 C. 594 D. 549

Câu 3: (1điểm) Số tương thích để viết vào địa điểm chấm của 65 dm2 = ..............cm2 là:

A. 6050 B. 650 C. 6500 D. 65 000

Câu 4: (1 điểm) Tổng của cha số tự nhiên tiếp tục là 333. Số lớn nhất trong cha số đó là:

A. 999 B. 333 C. 112 D. 111

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 5: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

15548 + 5244 3168 x 24

............................................................................................................

............................................................................................................

Câu 6: (2 điểm) Tính quý hiếm biểu thức:

a.32147 + 423507 x 2 b.609 x 9 - 4845

............................................................................................................

............................................................................................................

Câu 7: (1 điểm) Một hình chữ nhất bao gồm chiều nhiều năm 112cm, chiều rộng 80cm. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

Câu 8: (2 điểm): Hai thửa ruộng thu hoạch được 45 tấn 7 tạ thóc. Số thóc thửa đầu tiên thu hoạch được ít hơn số thóc thửa sản phẩm công nghệ hai 5 tạ thóc. Hỏi từng thửa ruộng thu hoạch được từng nào tạ thóc?

Đáp án đề thi Toán lớp 4 học kỳ một năm 2021 - Đề số 3

I. Trắc nghiệm: 2 điểm. Mỗi giải đáp đúng được 1điểm

Câu 1: C Câu 2: A Câu 3: C Câu 4: C

II. Từ luận

Câu 3: 1 điểm

Mỗi phép tính đặt và thực hiện đúng được 0,5 điểm. Đặt tính sai, kết quả đúngkhông mang đến điểm. Còn nếu không viết kết quả theo sản phẩm ngang, từng phép tính trừ 0,25điểm.

Câu 4: 2 điểm. Mỗi phần 1 điểm

a) 32147 + 423507 x 2

= 32147 + 847014 0,5 điểm

= 879161 0,5 điểm

b) 609 x 9 - 4845

= 5481 - 4845 0,5 điểm

= 636 0,5 điểm

Câu 7: 1 điểm

- Tính được diện tích s ( 0,75 điểm)

- Đáp số (0,25 điểm)

Lưu ý: Câu trả lời không có chân thành và ý nghĩa với phép toán hoặc hiệu quả phép tính saithì không được điểm. HS thiếu hụt hoặc sai tên đơn vị toàn tiêu diệt 0,25 điểm.

Câu 8: 2 điểm

- Đổi đúng được 0,25 điểm

- tìm kiếm đúng hai lần số thóc sinh hoạt thửa ruộng 1 (hoặc thửa ruộng 2 ) được 0,25 điểm

- kiếm tìm đúng số thóc ngơi nghỉ thửa ruộng 1 (hoặc thửa ruộng 2) được 0,5 điểm

- tìm kiếm đúng số thóc sinh sống thửa ruộng 2 (hoặc thửa ruộng 1) được 0,5 điểm

- Đáp số 0,5 điểm

Lưu ý: Câu trả lời không có ý nghĩa sâu sắc với phép toán hoặc công dụng phép tính saithì không được điểm. (Học sinh làm sai trường đoản cú đâu thì ko chấm tiếp từ bỏ đó)

HS thiếu hụt hoặc không đúng tên đơn vị chức năng toàn tiêu diệt 0,25 điểm. Không yêu cầu học sinh vẽ sơ đồ.

Lưu ý - Điểm toàn bài bác làm tròn theo phương pháp sau:

+ 5,25 điểm làm cho tròn thành 5 điểm.

Xem thêm: Bài Văn Kể Về Một Người Bạn Thân Của Em Trong Lớp Lớp 3 Hay Nhất

+ 5,5 điểm; 5,75 điểm làm cho tròn thành 6 điểm.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để mua về Bộ 3 đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 (Có đáp án) File Word, PDF hoàn toàn miễn phí!