Đề tiên phong hàng đầu - Đề thi học tập kì 2 - tiếng Việt 4

Đáp án với lời giải cụ thể Đề hàng đầu - Đề bình chọn học kì 2 (Đề thi học tập kì 2) – giờ Việt 4

Xem lời giải
Bạn đang xem: Đề thi tiếng việt cuối học kì 2 lớp 4

Đề số 2 - Đề thi học tập kì 2 - giờ Việt 4

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 2 - Đề khám nghiệm học kì 2 (Đề thi học tập kì 2) – giờ đồng hồ Việt 4

Xem giải thuật


Đề số 3 - Đề thi học tập kì 2 - giờ đồng hồ Việt 4

Đáp án và lời giải cụ thể Đề số 3 - Đề đánh giá học kì 2 (Đề thi học tập kì 2) – giờ đồng hồ Việt 4

Xem giải thuật


Đề số 4 - Đề thi học kì 2 - giờ Việt 4

Đáp án cùng lời giải cụ thể Đề số 4 - Đề đánh giá học kì 2 (Đề thi học tập kì 2) – giờ đồng hồ Việt 4

Xem giải mã


Đề số 5 - Đề thi học tập kì 2 - tiếng Việt 4

Đáp án cùng lời giải cụ thể Đề số 5 - Đề khám nghiệm học kì 2 (Đề thi học tập kì 2) – tiếng Việt 4

Xem lời giải


Đề số 6 - Đề thi học tập kì 2 - giờ đồng hồ Việt 4

Đáp án cùng lời giải chi tiết Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) – giờ Việt 4

Xem lời giải


Đề số 7 - Đề thi học kì 2 - giờ Việt 4

Đáp án cùng lời giải cụ thể Đề số 7 - Đề kiểm soát học kì 2 (Đề thi học kì 2) – tiếng Việt 4

Xem giải mã


Đề số 8 - Đề thi học kì 2 - tiếng Việt 4

Đáp án với lời giải cụ thể Đề số 8 - Đề bình chọn học kì 2 (Đề thi học kì 2) – giờ đồng hồ Việt 4

Xem lời giải


Đề số 9 - Đề thi học tập kì 2 - giờ Việt 4

Đáp án cùng lời giải cụ thể Đề số chín - Đề bình chọn học kì 2 (Đề thi học tập kì 2) – giờ Việt 4

Xem giải thuật


Đề số 10 - Đề thi học tập kì 2 - giờ Việt 4

Đáp án cùng lời giải cụ thể Đề số 10 - Đề khám nghiệm học kì 2 (Đề thi học tập kì 2) – tiếng Việt 4

Xem giải thuật


*
*

*

*
*

*
*Xem thêm: Bài Tập Tính Xác Suất Của Biến Cố Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết

*

Đăng ký để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép x-lair.com gởi các thông tin đến các bạn để nhận được các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.