Bộ đề thi học kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 5 năm 2020 - 2021 có 3 đề thi, có giải đáp kèm theo giúp những em học viên lớp 5 luyện giải đề, rồi đối chiếu đáp án tiện lợi hơn hết sức nhiều. Đồng thời, cũng góp rèn luyện và nâng cấp kỹ năng học tiếng Anh của mình lên để đạt kết quả cao vào kỳ thi chuẩn bị tới.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh cuối kì 2 lớp 5

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tìm hiểu thêm để ra đề thi học tập kì 2 cho học viên của mình. Cạnh bên môn giờ đồng hồ Anh, gồm thể đọc thêm đề thi môn tiếng Việt, Toán, lịch sử dân tộc - Địa lý, công nghệ lớp 5. Vậy mời thầy cô cùng các em học viên tham khảo nội dung cụ thể trong nội dung bài viết dưới đây:


Đề thi học kì 2 lớp 5 môn giờ đồng hồ Anh lớp 5 năm 2020 - 2021


Đề thi học tập kì 2 môn giờ Anh lớp 5 (Family & Friends 5)

PHÒNG GD&ĐT…………

TRƯỜNG TH và THCS ……..

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ IINăm học: 2020-2021Môn: giờ Anh Lớp 5

Thời gian: 35 phút (Không kể thời gian giao đề)

Part 1. Listening (10 phút – 4 điểm) ……

Question 1. Nghe với viết số. (1 điểm)

Question 2. Nghe cùng nối. (1 điểm)


Question 3. Nghe và lưu lại ✓ (1 điểm)

Question 4. Nghe cùng điền tự vào khu vực trống. (1 điểm)

People all over the world are (1) ………….. Some people are friendly, some people are (2)………….. Some people are (3)…………….., & others are old. Some things we cannot change, for example if we are tall or short. Some things we can change, for example if our (4) ……………. Is short or long. But the most important thing is to lớn be happy with the person we are. Being different makes us (5)……………….


Part 2. Speaking ( 2 điểm) ………

Part 3. Reading and writing (30 phút – 4 điểm) ……..

Question 5. Dựa vào tranh nhằm điền từ tương thích vào địa điểm trống (2 tranh ko dùng) (1 điểm)

1. People sit in here & watch movies. …………………….

2. You can buy clothes, books và toys here. ………………………

3. You can play outside on swings and on slides. …………………..

4. You can see paintings và objects from many years in the past here. …………………..

5. You can read books here. You must be quiet. ………………….

Question 6 Đọc cùng hoàn tất những câu sau cùng với “was, wasn’t, were or weren’t”. (1 điểm)

My name is Nga. Last Saturday my family went khổng lồ the park. It was windy và hot. My sister played next to lớn the flowers. She picked the flowers. My dad wasn’t happy because my sister picked the flowers. My mum wasn’t hungry. She talked with dad. After long time she was very thirsty so she had a drink. My brother & I played on the swings. We had a good time at the park together.

1. Nga & her family weren’t at the beach.

2. The weather ………windy.

3. Dad ………. Happy

4. The children ..……….sad.

5. Nga & her brother……….on the swing.

Question 7. Sắp xếp chữ thành tự đúng trong số câu sau. (1 điểm)


1. Today it’s (inwdy) ……………

2. They sometimes go to lớn the (cfea) ….………with friends on weekends.

3. My brothers played in the (ftnnaoui) ….……………and they got wet.

4. Their town has a long và nice (htrsoyi) ……………..

5. Our thành phố didn’t have any (hieecproslt) ……………two hundred years ago.

Question 8. bố trí từ tạo thành thành câu đúng. (1 điểm)

1. I / a / have/ apple. / red/ -> ……………………

2. / never / at / night. / computer games/ plays/ He/

…………………………………………………………

3. My/ grandma / pretty, / but / isn’t / tall. / is/ she/

…………………………………………………………

4. Were/ any / fifty / years / ago? / buses/ there/

…………………………………………………………

5. Must/ litter / garbage/ put / You / the/ can./

……………………………………………………………..

Part 2. Speaking

Part 1. Listen & repeat. T reads or plays the CD – Sts repeat.

Part 2. Point , ask and answer. Teacher points và asks, student answers

Part 3. Listen & comment. ( Yes or No – True or False )

Part 4. Interview. T asks the questions; St answers.

Question 1. Listen và number. There is one example.

1. You must be quiet.(c)

2. You mustn’t run.(e)

3. You must eat in the library.(a)

4. You mustn’t walk your dog in the library.(b)

5. You must put the books on the shelf (d)

Question 2. Listen và draw lines. There is one example.


1. Hello, is this your school? Yes, it it. Tell me about your classmates? Ok, that’s Tam, she’s very relaxed. Oh, I see her, she’s listening to lớn music. That’s right.

2. Who’s the girl sharing her sweets? Oh, that’s Mai, She’s very generous. Yes Mai looks a good friend.

3. Son isn’t generous. He’s mean. Oh, I see Son. He isn’t sharing his sweets. No, he’s not.

4. Who’s the boy who looks worried? That’s Minh. He’s worried about his homework. Poor Minh, I hope he stops worrying.

5. Can you see my best friend? He’s called Khang. Is he talking to lớn some children? Yes, Khang is very cheerful. He smiles all the time.

Question 3. Listen & check. There is one example.

6. You must wash your hands.

7. You mustn’t ride your bike.(b)

8. You must put litter in the garbage can.(a)

9. You mustn’t walk your dog.(b)

10. You mustn’t walk on the grass.(c)

Question 4. Listen and complete the passage. There is one example.

People all over the world are different. Some people are friendly, some people are shy. Some people are young, & others are old. Some things we cannot change, for example if we are tall or short. Some things we can change, for example if our hair is short or long. But the most important thing is lớn be happy with the person we are. Being different makes us special.

Đáp án đề thi tiếng Anh học tập kì 2 lớp 5 năm 2020 - 2021

Part 1. Listening (10 phút – 4 điểm)

Q1. Nghe và viết số. (1 điểm)

4 câu mỗi câu đúng ghi 0,25đ

Đáp án: a.3, b.4, c.1, d.5, e.2

Q2. Nghe cùng nối. (1 điểm)

4 câu từng câu đúng ghi 0,25đ

Đáp án: Mai: generous, Son: mean, Minh: worried, Khang: worried, Tam: relaxed

Q3. Nghe và ghi lại ü (1 điểm)

4 câu mỗi câu đúng ghi 0,25đ

Đáp án: 2.b; 3.a; 4.b; 5.c

Q4. Nghe và xong câu. (1 điểm)

4 câu từng câu đúng ghi 0,25đ

Đáp án: 2.shy; 3.young; 4. Hair; 5.special

Part 2 Speaking (2 điểm) từng HS trả lời miệng trong tầm 1,5 mang đến 2 phút.

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Có Sử Dụng Từ Tượng Thanh Từ Tượng Hình Gạch Dưới Những Từ Đó

Q1. Nghe và tái diễn (0,5 điểm): GV phát âm 2 câu, HS lặp lại đúng ghi 0,5 điểm.

Q2. Chỉ tranh, hỏi và vấn đáp (0,5 điểm): GV chỉ vào 1 tranh (các tranh về ngữ pháp xuất xắc từ vựng) hỏi về văn bản tranh, hs trả lời đúng đúng ghi 0,5 điểm (hỏi 2 tranh)

Q3. Nghe và nhận xét đúng xuất xắc sai (0,5 điểm):

GV gửi tranh cùng nói 1 câu về tranh, HS nghe cùng nhận xét coi đúng tuyệt sai (Đúng nói Yes hoặc True); ví như sai nói No hoặc False (mỗi HS dìm xét 2 câu)

Q4. Trả lời về bạn dạng thân (0,5 điểm): GV đặt câu hỏi về bạn dạng thân nhằm HS trả lời, tùy vào bản thân từng HS, chỉ yêu thương cầu trả lời đúng ngữ pháp thắc mắc (mỗi hs vấn đáp 2 thắc mắc ngẫu nhiên của GV gửi ra)