Bộ đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2017 – 2018 theo Thông tứ 22, Mời quý phụ huynh và những em học sinh cùng xem thêm Bộ đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2017

Tài Liệu học tập Thi xin mang đến quý thầy giáo viên và những em học sinh Bộ đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 năm học tập 2017 – 2018 theo Thông bốn 22. Bộ đề thi có đáp án đi kèm theo và lí giải giải cụ thể cho từng đề giúp những em học sinh ôn tập, củng cố gắng kiến thức sẵn sàng cho bài xích thi cuối học kì 2 đạt tác dụng cao nhất. Sau đây, mời quý thầy cô và các em học viên cùng tìm hiểu thêm đề thi.Bạn đang xem: cỗ đề thi học tập kì 2 môn toán lớp 3 năm 2017

MA TRẬN NỘI DUNG KIỂM TRA MÔN TOÁN HỌC KÌ 2 LỚP 3 Năm học 2017- 2018

Mạch loài kiến thức,

kĩ năng

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số học: tìm số ngay thức thì sau, so sánh các số có bốn hoặc năm chữ số; triển khai các phép tính cộng, trừ những số gồm bốn hoặc năm chữ số; nhân, phân chia số bao gồm bốn hoặc năm chữ số với (cho) số bao gồm một chữ số.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 lớp 3 môn toán năm 2017

Số câu

02

03

02

03

Câu số

1,2

5,6,7

Số điểm

02

04

02

04

Đại lượng với đo đại lượng: quan hệ giữa một vài đơn vị đo phổ cập (thời gian, độ dài, diện tích, …). Giải việc có tương quan đến rút về 1-1 vị.

Số câu

01

01

01

01

Câu số

4

8

Số điểm

01

02

01

02

Yếu tố hình học: Tính chu vi, diện tích hình chữ nhật.

Số câu

01

01

Câu số

3

Số điểm

01

01

Tổng

Số câu

04

03

01

04

04

Số điểm

04

04

02

04

06

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HK II- NĂM HỌC 2017– 2018MÔN: TOÁN – LỚP 3

Ngày…..tháng….. Năm 2018

(Thời gian làm cho bài: …phút, ko kể thời gian giao đề)

Câu 1: (1,0 điểm). Khoanh vào trước câu trả lời đúng: (Mức 1)

a) Số ngay tức khắc sau của 42 099 là:

A. 42 100 B. 42 098 C. 43 099 D. 43 100

b) Số khủng nhất trong những số: 8 576 ; 8 756 ; 8 765 ; 8 675 là:

A. 8 576 B. 8 756 C. 8 765 D. 8 675

c) 1 tiếng 15 phút = … phút

A. 115 phút B. 615 phút C. 65 phút D. 75 phút

d) Ngày 28 tháng 4 là máy sáu. Ngày 4 tháng 5 là vật dụng mấy?

A. Thứ bốn B. Sản phẩm công nghệ năm C.

Xem thêm: Ưu Điểm Của Hệ Tuần Hoàn Kín So Với Hệ Tuần Hoàn Hở ? Giải Bài Tập Sinh Học 11

đồ vật bảy D. Nhà nhật