Top 3 Đề thi thân học kì 2 Toán lớp 5 năm học 2020-2021 kèm đáp án, bao hàm 3 đề thi, bao gồm kèm theo cả lời giải để học sinh ôn tập, rèn luyện con kiến thức nhằm mục tiêu đạt tác dụng tốt nhất cho kì thi giữa kì. Mời các em tham khảo


Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 5

2. Đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020 - 2021 số 13. Đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020 - 2021 số 24. Đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020 - 2021 số 3

1. Ma trận đề kiểm tra môn Toán lớp 5 giữa học kì 2

TTChủ đềMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Tổng
TNTLTNTLTNTLTNTLTNTL
1Số họcSố câu02010101010501
Câu số1, 23495
Số điểm1,5 đ01 đ01 đ02 đ01 đ4,5 đ02 đ
2Đại lượng và đo đại lượngSố câu010102
Câu số76
Số điểm01 đ0,5 đ1,5 đ
3Yếu tố hình họcSố câu0101
Câu số10
Số điểm01 đ01 đ
4Số đo thời gianSố câu0101
Câu số8
Số điểm01 đ01 đ
Tổng số câu0202020101020604
Tổng số0202030310
Số điểm1,5 đ02 đ3,5 đ03 đ10 đ

2. Đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020 - 2021 số 1

Trường:.........................

Bạn đang xem: Đề thi giữa học kì 2 môn toán lớp 5

Lớp: 5....

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM 2020 - 2021MÔN TOÁN – KHỐI 5

Thời gian: 40 phút

Câu 1: Chữ số 5 trong các 254. 836 chỉ: (0,5 điểm)

A. 50 000B. 500 000C. 5 000D. 50 000 000

Câu 2: Phép trừ 712,54 - 48,9 có công dụng đúng là: (1 điểm)

A. 70,765B. 663,64C. 223,54D. 707,65

Câu 3: Lớp học tất cả 32 học viên số học nữ giới 12. Hỏi số học viên nữ chiếm phần bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp (1 điểm)

A. 34,5B. 35,4C. 37,4D. 37,5

Câu 4: cực hiếm của biểu thức: 15 : 1,5 + 2,5 x 0,2 là: (1 điểm)

A. 1,05B. 15C. 10,05D. 10,5

Câu 5: 1 ráng kỷ .............năm. Số phù hợp điền vào vị trí chấm là: (1 điểm)

A. 100B. 300C. 250D. 200

Câu 6: Số thích hợp điền vào vị trí chấm để 3m2 5dm2= …………m2 là: (0,5 điểm)

A. 3,5B. 3,05C. 30,5D. 3,005

Câu 7: Số tương thích điền vào khu vực chấm nhằm 3tấn 5kg = …… tấn là: (1 điểm)

A. 30,5B. 30,05C. 3,005D. 3,05

Câu 8: kiếm tìm x: (1 điểm)

x + 15,5 = 35,5

Câu 9: Tính: (2 điểm)

a) 6 giờ đồng hồ 32 phút + 3h 5 phút

b) 33 phút 35 giây - 25 phút 22 giây

c) 5 phút 6 giây x 5

d) nửa tiếng 15 giây : 5

Câu 10: (1 điểm)

Một hình thang tất cả đáy khủng 120dm, đáy bé bỏng 80dm, chiều cao 40dm. Tính diện tích s hình thang đó.


2.1. Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020 - 2021 số 1

Câu1234567
Ý đúngABDDABC
Điểm0,5 điểm1 điểm1 điểm1 điểm1 điểm0,5 điểm1 điểm

Câu 8: tìm kiếm x: (1điểm)

x + 15,5 = 35,5

x = 35,5 – 15,5

x = 20

Câu 9: Tính: (2điểm)

a) 6 giờ đồng hồ 32 phút + 3h 5 phút = 9 giờ 37 phút

b) 33 phút 35 giây - 25 phút 22 giây

= 8 phút 13 giây

c) 5 phút 6 giây x 5 = 25 phút 30 giây

d) 1/2 tiếng 15 giây : 5 = 6 phút 3 giây

Câu 10: (1 điểm) Một hình thang gồm đáy mập 120dm, đáy bé 80dm, chiều cao 40dm. Tính diện tích s hình thang đó.

Bài giải:

Diện tích hình thang là:

(120 + 80) x 40 : 2 = 4000 (dm2)

Đáp số: 4000 dm2

3. Đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020 - 2021 số 2

Phần 1. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Bài 1. (0,5đ): Phân số 5/8 viết dưới dạng số thập phân là:

A. 62,5

B. 6,25

C. 0,625

D. 0,0625

Bài 2. (0,5đ): Số phù hợp điền vào địa điểm chấm: 12m3 40dm3 = ..... M3

A. 12,4

B. 12,004

C. 12,040

D. 1240

Bài 3.(1 đ): Số thập phân phù hợp để điền vào nơi chấm: 15 phút=….giờ là:

A. 2,5

B. 0,25

C. 5,2

D. 0,025

Bài 4. (0,5đ): Một hình thang có độ nhiều năm hai đáy lần lượt là 26cm với 64cm, độ cao là 7,2 dm. Diện tích s hình thang là:

A. 3240 cm2

B. 3420 cm2

C. 2430 cm2

D. 2043 cm2

Bài 5. (0,5đ): Số thích hợp vào vị trí chấm: 2,4 giờ =…phút

A. 90 phút

B. 120 phút

C. 160 phút

D. 144 phút

Bài 6. (1đ): Thể tích hình hộp chữ nhật bao gồm chiều dài 9dm, chiều rộng 8dm, độ cao 6dm là:

A. 432 dm3

B. 432 dm

C. 432 dm2

D. 4,32 dm3

Phần 2. Tự luận

Bài 1. Đặt tính rồi tính (2đ):


a, 3 giờ 9 phút + 8 giờ đồng hồ 12 phút

b, 15 giờ 42 phút -7 giờ đồng hồ 30 phút

c, 3 phút 15 giây x 3

d, 18 giờ đồng hồ 36 phút: 6

Bài 2. (1đ) Tính bằng phương pháp thuận tiện

9,5 x 4,7 + 9,5 x 4,3 + 9,5

Bài 3.(2đ): 1 căn phòng dạng hình hộp chữ nhật tất cả chiều dài 4,5m; chiều rộng lớn 3,5m và độ cao 4m. Người ta quét vôi tường xung quanh căn phòng với trần nhà. Hỏi diện tích cần quét vôi là từng nào mét vuông, biết tổng diện tích những cửa là 7,8 m2.

Bài 4 (1đ).Hình vỏ hộp chữ nhật p. được xếp bởi các hình lập phương nhỏ dại bằng nhau. Ví như sơn màu toàn bộ các mặt của hình phường thì số hình lập phương nhỏ được sơn hai mặt là từng nào hình?

3.1. Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020 - 2021 số 2

Phần 1. Trắc nghiệm:

Bài 1 (0,5 điểm): Khoanh vào C

Bài 2 (0,5 điểm): Khoanh vào C

Bài 3 (1 điểm): Khoanh vào B

Bài 4 (0,5 điểm): Khoanh vào A

Bài 5 (0,5 điểm): Khoanh vào D

Bài 6 (1 điểm): Khoanh vào A

Phần 2. Từ bỏ luận:

Bài 1 (2 điểm): mỗi phép tính chuẩn cho 0,5 đ

a. 11 giờ 21 phút

b. 8 tiếng 12 phút

c. 9 phút 45 giây

d. 3h 12 phút

Bài 2 (1 điểm):

= 9,5 x (4,7 + 4,3+ 1)

= 9,5 x 10

= 95

Bài 3 (2 điểm):

Bài giải

Diện tích bao bọc căn phòng đó là:

(4,5 + 3,5) x 2 x 4= 64 (m2)

Diện tích nai lưng của ngôi nhà đó là:

4,5 x 3,5 = 15,75 (m2)

Diện tích cần quét vôi của hộ gia đình đó là:

64 + 15,75 – 7,8 = 71,95 (m2)

Đáp số: 71,95 m2

Bài 4 (1 điểm): trăng tròn hình

4. Đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020 - 2021 số 3

Câu 1: (1đ) Hãy khoanh tròn vào ý vấn đáp đúng: M1

“Năm phẩy không trăm linh bảy mét khối” được viết là:

A. 5,0007 m3

B. 5,007 m3

C. 5,07 m3

D. 5,7 m3

Câu 2: (1đ) Hãy khoanh tròn vào ý vấn đáp đúng: M2

Chữ số 5 trong số 254,836 chỉ:

A. 50 000

B. 500 000

C. 5 000

D. 50 000 000

Câu 3 (1đ) Hãy khoanh tròn vào ý vấn đáp đúng: M2


Số thập phân gồm: “Ba mươi hai đơn vị, tám phần mười, năm phần trăm” được viết là:

A. 32,805

B. 32810,50

C. 32,85

D. 85,32

Câu 4 (1đ) Hãy khoanh tròn vào ý vấn đáp đúng: M3

Tìm x: x + 2,7 = 8,9 + 9,4

A. X = 15,76

B. X = 15,6

C. X = 14,67

D. X = 16,6

Câu 5: (1đ) Hãy khoanh tròn vào ý trả lời đúng: M2

Số tương thích điền vào vị trí chấm của 3 m3 76 dm3 = ......... M3 là:

A. 3,76

B. 3,760

C. 37,6

D. 3,076

Câu 6: (1đ) Đặt tính và tính: M3

a/ 5 phút 6 giây x 5

b/ trong vòng 30 phút 15 giây : 5

Câu 7: (1đ) Đúng ghi Đ, không nên ghi S: M3

a/ 8 năm 4 tháng – 5 năm 7 tháng = 3 năm 9 tháng

b/ 12 giờ 24 phút – 5 tiếng 37 phút = 6 tiếng 47 phút

c/ 3 giờ 22 phút x 4 = 13 giờ 28 phút

d/ 28 phút 15 giây : 5 = 5 phút 3 giây

Câu 8: (1đ) Hãy khoanh tròn vào ý trả lời đúng: M1

Một bánh xe xe hơi có bán kính 1,3 m. Vậy 2 lần bán kính của bánh xe ô tô là:

A. 1,69 m

B. 2,6 m

C. 2,8 m

D. 1,3 m

Câu 9 (1đ) Có ba xe chở gạo, xe trước tiên chở được 10,5 tấn, xe lắp thêm hai chở được nhiều hơn xe trước tiên 1,7 tấn và ít hơn xe thứ ba 1,1 tấn. Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu tấn? M3

Câu 10: (1đ) Một phòng học bản thiết kế hộp chữ nhật có chiều lâu năm 10m, chiều rộng lớn 6m, chiều cao 5m . Bạn ta quét vôi bên trong bốn bức tường xung quanh phòng học cùng trần nhà. Hỏi diện tích s cần quét vôi là bao nhiêu m2 , biết tổng diện tích những cửa là 7,8 m2. M4

4.1. Đáp án Đề thi thân học kì 2 môn lớp 5 môn Toán số 3

Câu 1. Chọn B

Câu 2. Lựa chọn A

Câu 3. Lựa chọn C

Câu 4. Chọn B

Câu 5. Chọn D

Câu 7: (1đ) Đúng ghi Đ, không đúng ghi S: M3

a/ 8 năm 4 tháng – 5 năm 7 mon = 3 năm 9 tháng S

b/ 12 tiếng 24 phút – 5 giờ đồng hồ 37 phút = 6 giờ đồng hồ 47 phút Đ

c/ 3h 22 phút x 4 = 13 giờ 28 phút Đ

d/ 28 phút 15 giây : 5 = 5 phút 3 giây S

Câu 8: (1đ) Hãy khoanh tròn vào ý trả lời đúng: M1

Một bánh xe ô tô có bán kính 1,3 m. Vậy 2 lần bán kính của bánh xe ô tô là: chọn B

Câu 9 (1đ) Có ba xe chở gạo, xe đầu tiên chở được 10,5 tấn, xe đồ vật hai chở được nhiều hơn xe trước tiên 1,7 tấn và thấp hơn xe thứ bố 1,1 tấn. Hỏi trung bình từng xe chở được từng nào tấn? M3

Bài giải

Số tấn gạo xe trang bị hai chở được:

10,5 + 1,7 = 12,2 (tấn)

Số tấn gạo xe thứ bố chở được:

12,2 + 1,1 = 13,3 (tấn)

Trung bình từng xe chở là:

(10,5 + 12,2 + 13,3) : 3 = 12 (tấn)

Đáp số: 12 tấn

Câu 10: (1đ) Một phòng học hình dáng hộp chữ nhật có chiều lâu năm 10m, chiều rộng lớn 6m, chiều cao 5m. Tín đồ ta quét vôi phía bên trong bốn bức tường bao phủ phòng học với trần nhà. Hỏi diện tích s cần quét vôi là bao nhiêu mét vuông, biết tổng diện tích những cửa là 7,8 m2. M4

Bài giải

Diện tích bao phủ phòng học:

(10 + 6) x 2 x 5 = 160 (m2)

Diện tích trần nhà:

10 x 6 = 60 (m2)

Diện tích cần quét vôi là:

160 + 60 – 7,8 = 212,2 (m2)


Đáp số: 212,2 m2

* để ý cho những bài giải toán:

- Nếu giải mã sai, phép tính đúng thì xung quanh điểm phép tính đó.

- Nếu giải thuật đúng phép tính không đúng thì tính điểm lời giải bằng một ít số điểm của phép tính đó.

Sai đơn vị trừ 0,25 điểm toàn bài.

Xem thêm: Phân Tích Nhân Vật Vũ Nương Trong Chuyện Người Con Gái Nam Xương

Mời bạn đọc cùng bài viết liên quan tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu mã nhé.