Đăng nhập Facebook
*
Google


Bạn đang xem: Đề kiểm tra 15 phút toán 6 chương 1

**Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Tp Hcm 2019 Và 2020, Điểm Chuẩn Trường Đh Khoa Học Tự Nhiên Tp

Chương 1: Ôn tập và bửa túc về số thoải mái và tự nhiên bài bác 1: Tập hợp. Phần tử của tập đúng theo bài xích 2: Tập hợp các số tự nhiên bài xích 3: Ghi số tự nhiên bài bác 4: Số thành phần của một tập hợp. Tập hợp con bài bác 5: Phép cộng và phép nhân bài bác 6: Phép trừ với phép phân chia bài xích 7: Lũy vượt với số nón tự nhiên. Nhân nhị lũy thừa thuộc cơ số bài 8: phân tách hai lũy thừa cùng cơ số bài bác 9: vật dụng tự triển khai các phép tính bài xích 10: đặc điểm chia không còn của một tổng bài 11: dấu hiệu chia hết đến 2, mang lại 5 bài bác 12: tín hiệu chia hết mang lại 3, mang đến 9 bài 13: Ước với bội bài bác 14: Số nguyên tố. Thích hợp số. Bảng số nhân tố bài bác 15: Phân tích một vài ra thừa số yếu tố bài xích 16: Ước tầm thường và bội tầm thường bài 17: Ước chung lớn số 1 bài xích 18: Bội chung nhỏ dại nhất Ôn tập chương 1 Chương 2: Số nguyên bài xích 1: làm quen cùng với số âm bài 2: Tập hợp những số nguyên bài bác 3: thiết bị tự vào tập hợp những số nguyên bài bác 4: cộng hai số nguyên thuộc dấu bài bác 5: cùng hai số nguyên khác lốt bài xích 6: tính chất của phép cộng các số nguyên bài xích 7: Phép trừ nhị số nguyên bài 8: Quy tắc dấu ngoặc bài xích 9: Quy tắc gửi vế bài xích 10: Nhân nhì số nguyên khác dấu bài xích 11: Nhân nhì số nguyên thuộc dấu bài bác 12: đặc điểm của phép nhân bài bác 13: Bội và cầu của một vài nguyên Ôn tập chương 2 Chương 1: Đoạn trực tiếp bài bác 1: Điểm. Đường thẳng bài bác 2: tía điểm thẳng mặt hàng bài 3: Đường thẳng trải qua hai điểm bài xích 5: Tia bài 6: Đoạn trực tiếp bài xích 7: Độ lâu năm đoạn thẳng bài xích 8: bao giờ thì AM + MB = AB? bài xích 9: Vẽ đoạn thẳng cho thấy độ dài bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng Ôn tập chương 1 Hình học tập Chương 3: Phân số bài bác 1: mở rộng khái niệm phân số bài xích 2: Phân số bằng nhau bài 3: đặc điểm cơ bạn dạng của phân số bài bác 4: Rút gọn phân số bài bác 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số bài xích 6: so sánh phân số bài 7: Phép cùng phân số bài xích 8: đặc thù cơ phiên bản của phép cộng phân số bài xích 9: Phép trừ phân số bài bác 10: Phép nhân phân số bài bác 11: đặc điểm cơ phiên bản của phép nhân phân số bài bác 12: Phép phân tách phân số bài bác 13: lếu láo số. Số thập phân. Tỷ lệ bài xích 14: Tìm quý giá phân số của một số trong những cho trước bài xích 15: Tìm một trong những biết quý hiếm một phân số của chính nó bài bác 16: tra cứu tỉ số của nhì số Ôn tập chương 3 Chương 2: Góc bài 1: Nửa mặt phẳng bài bác 2: Góc bài 3: Số đo góc bài bác 4: lúc nào thì xOy + yOz = xOz bài 5: Vẽ góc cho thấy số đo bài xích 6: Tia phân giác của góc bài bác 8: Đường tròn bài bác 9: Tam giác Ôn tập chương 2 Hình học Trắc nghiệm tổng thích hợp Toán 6 Đề thi Toán 6 Đề thi Toán 6 học tập kì 1 tất cả đáp án Đề thi Toán 6 học tập kì 2 bao gồm đáp án